WEBINAR – ONLINE RAČUNOVODSTVO KONSOLIDACIJE I SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA O NOVČANOM TOKU U PRAKSI

Zoom online – 5.9.2024., (četvrtak) s početkom u 9 sati 

Konsolidirani financijski izvještaji su financijski izvještaji grupe poduzetnika koji prikazuju financijski položaj i uspješnost grupe kao cjeline. Grupu poduzetnika čine matično društvo i njegova ovisna društva. Obveznici sastavljanja konsolidiranih financijskih izvještaja definirani su zakonskim i računovodstvenim propisima, pri čemu postoje i određena izuzeće od obveze konsolidacije. Obveza sastavljanja godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja odnosi se na onog poduzetnika koji u grupi poduzetnika predstavlja matično društvo, što znači da fizičke osobe, vlasnici društva, nemaju obvezu sastavljanja konsolidiranih financijskih izvještaja. Prilikom izrade konsolidiranih financijskih izvještaja potrebno je pridržavati se određenih računovodstvenih standarda, načela i postupaka.
Izvještaj o novčanom toku prikazuje novčane tokove, tj. priljeve i odljeve novca i novčanih ekvivalenata u određenom obračunskom razdoblju te ukazuje na čisti novčani tok, a korisnicima financijskih izvještaja pruža informacije koje su osnovica za ocjenjivanje sposobnosti poduzetnika da stvara novac i novčane ekvivalente. Namjena webinara je polaznike upoznati sa svrhom sastavljanja izvještaja o novčanom toku, elementima novčanog toka te mogućim metodama sastavljanja izvještaja o novčanom toku sukladno zakonskoj regulativi i standardima financijskog izvještavanja.

Pitanja možete postavljati prije ili za vrijeme trajanja edukacije na e-mail urednistvo@ripup.hr.

Predavač:  Silvija Pretnar Abičić, ovl. revizor

Cijena kotizacije: 170,00 EUR (136,00 EUR + 25% PDV)

Uplate za webinar izvršiti na organizatora:

Centar za računovodstvo i financije d.o.o., Zagreb
IBAN broj HR2024070001100622318
otvoren kod OTP BANKE d.d., uz poziv na broj-vaš OIB

Detaljnije informacije oko ovog webinara možete dobiti na urednistvo@ripup.hr ili tel. 01 49 21 737

Više o seminaru možete vidjeti OVDJE!

Cijeli tekst vidi niže!Veličina
webinar_-_racunovodstvo_konsolidacije_i_novcani_tok_v2.pdf457.29 KB
Seminari i konferencije