WEBINAR: Primjena propisa o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma u praksi za 2022. godinu

Webinar obuhvaća:
▪ upoznavanje sa zakonodavnim okvirom sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, podzakonski propisi, pravila EU i međunarodna pravila (UN, FATF, Moneyval) o sprječavanju pranja novca);
▪ simulacije ispunjavanja obrazaca;
▪ procjena rizika stranke i poslovnog odnosa;
▪ provedba dubinske analize stranke;
▪ utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke;
▪ izrada pisanih politika, kontrola i postupaka za smanjivanje i učinkovito upravljanje rizikom od PN/FT;
▪ izrada programa stručnog osposobljavanja i izobrazbe;
▪ praksa postupanja Ureda za sprječavanje pranja novca;

Polaznicima se izdaje potvrda o sudjelovanju na redovitom stručnom osposobljavanju iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma za 2022. godinu, i telefonski odgovori na 2 pitanja iz područja tematike webinara. Cijena webinara 990,00 kn + 25% PDV (1.237,50 kn). 

Trajanje webinara: dva sata i četrdeset minuta
Detaljnije informacije vezane uz webinar možete dobiti na tel. 01/49 21 737, ili na mail: urednistvo@ripup.hr

 

Cijeli tekst vidi niže!Veličina
pranje_novca_-_webinar_v3.pdf283.51 KB
Seminari i konferencije