Različitost računovodstvenih i poreznih načela utvrđivanja rashoda od otpisa dugotrajne materijalne imovine

Autor: 
dr. sc. Paško Anić – Antić, dipl. oec.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se na portal ili se pretplatiti na korištenje portala!

mj/god: 
07/2010