Ustup, zalog i pljenidba prava iz porezno-dužničkog odnosa i plaćanje poreznih obveza prijebojem

Autor: 
Berislav Matković, dipl. iur.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se na portal ili se pretplatiti na korištenje portala!

mj/god: 
06/2006