Fizičke osobe (koje vode poslovne knjige) obračunavaju naknadu za korištenje općekorisnih funkcija šuma za 2012. (rok do 30. travnja);

Autor: 
Uredništvo

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se na portal ili se pretplatiti na korištenje portala!

mj/god: 
03/2013