Obračun članarina, doprinosa, naknada i spomeničke rente za 2008.

Autor: 
Milena Kuprešak, dipl. oec., mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec., Igor Milinović, dipl. oec.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se na portal ili se pretplatiti na korištenje portala!

mj/god: 
02/2009