Porez na dobit - Sudska praksa

Slika vrsta dokumenta: 

Ispravci prijave poreza na dohodak

mj/god: 
09/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Državna ustanova kao obveznik poreza na dobit

mj/god: 
01/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Priznavanje prihoda i rashoda

mj/god: 
11/2004
Slika vrsta dokumenta: 

Vjerodostojna dokumentacija

mj/god: 
03/2003
Slika vrsta dokumenta: 

Ugovor kao dokaz o obavljenoj usluzi

mj/god: 
11/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Račun kao vjerodostojna isprava

mj/god: 
04/2003
Slika vrsta dokumenta: 

Vjerodostojna knjigovodstvena dokumentacija

mj/god: 
04/2002
Slika vrsta dokumenta: 

Dokaz o isplatama u gotovini

mj/god: 
03/2002
Slika vrsta dokumenta: 

Račun inozemnog dobavljača

mj/god: 
03/2002
Slika vrsta dokumenta: 

Računi inozemnih poduzetnika

mj/god: 
02/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Ulaganja na nekretnini

mj/god: 
08/2002
Slika vrsta dokumenta: 

Troškovi školovanja

mj/god: 
08/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Otpis potraživanja

mj/god: 
04/2001
Slika vrsta dokumenta: 

Prodaja robe ispod nabavne vrijednosti

mj/god: 
07/2003
Slika vrsta dokumenta: 

Rezerviranje za rizike u jamstvenim rokovima

mj/god: 
09/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Porezno priznata rezerviranja

mj/god: 
06/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Rezerviranja u jamstvenom roku

mj/god: 
09/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Ispravci prijave poreza na dobit

mj/god: 
10/2008