Porez na dodanu vrijednost - Sudska praksa

Slika vrsta dokumenta: 

PDV kod odjave i ponovne prijave obrta

mj/god: 
07/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Ulazak u sustav PDV-a

mj/god: 
02/2002
Slika vrsta dokumenta: 

PDV kod rabljenih vozila

mj/god: 
01/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Tržišna vrijednost robe

mj/god: 
04/2007
Slika vrsta dokumenta: 

PDV kod smještaja sezonskih zaposlenika u vlastitim prostorijama

mj/god: 
10/2008
Slika vrsta dokumenta: 

PDV kod opsežne rekonstrukcije građevine

mj/god: 
05/2007
Slika vrsta dokumenta: 

PDV kod prodaje adaptirane nekretnine

mj/god: 
10/2004
Slika vrsta dokumenta: 

Procjena porezne osnovice i visina porezne obveze

mj/god: 
10/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Procjena porezne osnovice

mj/god: 
04/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Procjena porezne osnovice

mj/god: 
08/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Procjena porezne obveze

mj/god: 
01/2003
Slika vrsta dokumenta: 

Procjena osnovice kod ugostitelja

mj/god: 
09/2003
Slika vrsta dokumenta: 

Neizdavanje računa u ugostiteljskom objektu

mj/god: 
04/2003
Slika vrsta dokumenta: 

Usluge komunalnog poduzeća jedinici lokalne samouprave

mj/god: 
03/2009
Slika vrsta dokumenta: 

PDV kod financiranja objekata komunalne infrastrukture

mj/god: 
12/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Komisijski posao

mj/god: 
04/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Izdavanje računa

mj/god: 
11/2004
Slika vrsta dokumenta: 

Privremena situacija kao račun

mj/god: 
11/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Posredovanje kod ino usluga

mj/god: 
05/2005
Slika vrsta dokumenta: 

PDV pri izvozu

mj/god: 
11/1999

Stranice