Menagerski ugovor

Managerski ugovor sa zasnivanjem radnog odnosa

Autor: 
Božo Prelević, Igor Milinović, Marta Grgec
mj/god: 
01/2011

Dodatak (anex) managerskom ugovoru – čuvanje poslovne tajne

Autor: 
Božo Prelević, Igor Milinović, Marta Grgec
mj/god: 
01/2011