Menagerski ugovor

Slika vrsta dokumenta: 

Dodatak (anex) managerskom ugovoru – čuvanje poslovne tajne

Autor: 
Božo Prelević, Igor Milinović, Marta Grgec
mj/god: 
01/2011
Slika vrsta dokumenta: 

Managerski ugovor sa zasnivanjem radnog odnosa

Autor: 
Božo Prelević, Igor Milinović, Marta Grgec
mj/god: 
01/2011