Odgovori na pitanja

Obračun doprinosa za nepuno radno vrijeme

Autor: 
Valentina Bocak
mj/god: 
01/2009

Pretporez kod udruga

Autor: 
Ljubica Javor
mj/god: 
03/2009

Donacija političke stranke

Autor: 
Katica Amidžić Peročević
mj/god: 
05/2009

Ispravak vrijednosti “sitnog inventara”

Autor: 
Ivana Uroić
mj/god: 
04/2009

Obveznici revizije za 2009.

Autor: 
Igor Milinović
mj/god: 
05/2009

PDV kod nabave osobnog vozila od 1.1.2010.

Autor: 
Ljubica Javor
mj/god: 
11/2009

Odvjetnik kao stečajni upravitelj

Autor: 
Savjetnička kuća
mj/god: 
01/2010

Mjere zaštite na radu kod knjigovodstvenog servisa

Autor: 
Božo Prelević
mj/god: 
04/2010

Propisani rok za izdavanje rješenja po godišnjoj poreznoj prijavi

Autor: 
Mirjana Mahović Komljenović
mj/god: 
09/2010

Neoporeziva premija dobrovoljnog mirovinskog osiguranja III stupa od 1.7.2010.

Autor: 
Mirjana Mahović Komljenović
mj/god: 
01/2011

Kada d.o.o. mora pokrenuti stečaj

Autor: 
Božo Prelević
mj/god: 
06/2011

Nalozi za isplatu plaće

Autor: 
Mirjana Mahović Komljenović
mj/god: 
06/2012

Sponzorstvo

Autor: 
Igor Milinović
mj/god: 
06/2009

Prijevremeni prestanak financijskog najma

Autor: 
Zdravko Baica
mj/god: 
10/2009

Početno stanje potraživanja u 2008. g.

Autor: 
Ivana Uroić
mj/god: 
12/2008

Prekršaji - veći raspon novčanih kazni

Autor: 
Uredništvo
mj/god: 
01/2008

Otpis potraživanja od kupaca

Autor: 
Katica Amidžić Peročević
mj/god: 
02/2008

“Zviždači” - prijava kaznenih djela korupcije

Autor: 
Uredništvo
mj/god: 
02/2008

Obijesno parničenje

Autor: 
Uredništvo
mj/god: 
03/2008

Trgovina knjiga

Autor: 
Alan Vajda
mj/god: 
04/2008

Stranac – otvaranje obrta

Autor: 
Alan Vajda
mj/god: 
05/2008

Dividende iz Slovenije

Autor: 
Vesna Brdovnik
mj/god: 
06/2008

Nova pravila za izuzimanje od ovrhe

Autor: 
Uredništvo
mj/god: 
06/2008

Sukob interesa u državnoj službi

Autor: 
Uredništvo
mj/god: 
07/2008

Obračun plaće kod nepunog radnog vremena

Autor: 
Valentina Bocak
mj/god: 
09/2008

Uzdržavani član uže obitelji za 2008.

Autor: 
Vesna Brdovnik
mj/god: 
10/2008

Povećanje temeljnog kapitala iz sredstava društva

Autor: 
Paško Anić – Antić
mj/god: 
03/2010

Rashodovanje sitnog inventara

Autor: 
Ljubica Javor
mj/god: 
01/2007

Poslovne knjige kod „paušalista“

Autor: 
Mirjana Mahović Komljenović
mj/god: 
12/2007

Nasljedno pravo - odvajanje ostavine od imovine nasljednika

Autor: 
Uredništvo - Z.P.
mj/god: 
12/2007

Prostor za obavljanje obrta

Autor: 
Alan Vajda
mj/god: 
12/2007

Kazna za parkiranje

Autor: 
Katica Amidžić Peročević
mj/god: 
11/2007

Preraspodjela radnog vremena

Autor: 
Alan Vajda
mj/god: 
11/2012

Knjiga na CD ROM-u

Autor: 
Ivana Uroić
mj/god: 
03/2007

Fizička osoba kao trgovac pojedinac

Autor: 
Alan Vajda
mj/god: 
03/2005

Ovlasti ovlaštenih službenika Financijske policije

Autor: 
Uredništvo
mj/god: 
04/2007

Ovrha - zapljena cijele plaće

Autor: 
Uredništvo
mj/god: 
06/2007

Dobitak od prodaje udjela

Autor: 
Katica Amidžić Peročević
mj/god: 
07/2007

Neoporeziva isplata regresa u 2007. godine zaposlenim radnicima u obrtu

Autor: 
Mirjana Mahović Komljenović
mj/god: 
09/2007

Parnični postupak – protutužba

Autor: 
Uredništvo
mj/god: 
09/2007

Rješenje o plaćanju obveznih doprinosa

Autor: 
Alan Vajda
mj/god: 
10/2007

Prekoračenje međe građenjem

Autor: 
Uredništvo
mj/god: 
02/2005

Javna nabava - odabit načina nabave

Autor: 
Uredništvo
mj/god: 
06/2005

Potpore za sanaciju i restrukturiranje poduzetnika

Autor: 
Uredništvo
mj/god: 
08/2005

Knjiženje troškova radova na arheološkim lokalitetima

Autor: 
Ivana Maletić
mj/god: 
10/2005

Financiranje proračunskog korisnika iz dva proračuna

Autor: 
Ivana Uroić
mj/god: 
11/2005

Vrijednosno usklađenje robe

Autor: 
Ljubica Javor
mj/god: 
12/2005

Revalorizacijske rezerve

mj/god: 
06/2013

Osobni identifikacijski broj (OIB)

Autor: 
Božo Prelević
mj/god: 
01/2009

Pretporez kod udruga

Autor: 
Ljubica Javor
mj/god: 
03/2009

Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine

Autor: 
Zdravko Baica
mj/god: 
03/2009

Naknada za uslugu naplate potraživanja i osnovica PDV-a

Autor: 
Savjetnička kuća
mj/god: 
07/2009

Stranice