Odgovori na pitanja

Kratkoročni depoziti

Autor: 
Ivana Uroić
mj/god: 
01/2009

Izlazak iz sustava PDV-a

Autor: 
Ljubica Javor
mj/god: 
04/2009

Jednostavno knjigovodstvo

Autor: 
Ivana Uroić
mj/god: 
03/2009

Predujam kod ino usluge

Autor: 
Ljubica Javor
mj/god: 
07/2009

Fotografiranje maturanata

Autor: 
Ivana Uroić
mj/god: 
05/2009

Darovanje poslovnih partnera za predstojeće blagdane

Autor: 
Igor Milinović
mj/god: 
12/2009

Trajanje godišnjeg odmora

Autor: 
Božo Prelević
mj/god: 
02/2010

Udruga kao obveznik poreza na dobit

Autor: 
Katica Amidžić Peročević
mj/god: 
10/2010

Volontiranje

Autor: 
Božo Prelević
mj/god: 
04/2011

Promjena podataka na PK kartici kod promjene prebivališta

Autor: 
Valentina Bocak
mj/god: 
10/2011

Profesionalna nesposobnost za rad

Autor: 
Božo Prelević
mj/god: 
02/2012

Goodwill kod spajanja

Autor: 
Paško Anić – Antić
mj/god: 
07/2009

Nekretnina koja se iznajmljuje

Autor: 
Zdravko Baica
mj/god: 
12/2012

Obvezna osiguranja kod domaće radinosti

Autor: 
Alan Vajda
mj/god: 
01/2008

Dokumenti za registraciju obrta

Autor: 
Alan Vajda
mj/god: 
02/2008

PDV kod kupnje ino softvera

Autor: 
Ljubica Javor
mj/god: 
10/2008

Unos u obrt nekretnine koja je u vlasništvu roditelja

Autor: 
Vesna Brdovnik
mj/god: 
04/2008

Registriranje obrta za tokarenje

Autor: 
Alan Vajda
mj/god: 
05/2008

Isticanje obavijesti o radnom vremenu

Autor: 
Alan Vajda
mj/god: 
06/2008

Kamate

Autor: 
Katica Amidžić Peročević
mj/god: 
07/2008

Krediti i zajmovi

Autor: 
Ivana Uroić
mj/god: 
09/2008

Donacija nefinancijske imovine

Autor: 
Ivana Uroić
mj/god: 
10/2008

Prijelaz s jednostavnog na dvojno knjigovodstvo

Autor: 
Ivana Uroić
mj/god: 
04/2010

Pružanje cvječarsko aranžerskih usluga

Autor: 
Alan Vajda
mj/god: 
01/2007

Poklanjanje neodgovarajuće robe koja nije za prodaju

Autor: 
Mirjana Mahović Komljenović
mj/god: 
02/2007

Subrogacija

Autor: 
Uredništvo
mj/god: 
02/2007

Frizerske usluge

Autor: 
Alan Vajda
mj/god: 
02/2007

Komplikacije u trudnoći – osobe koje se školuju

Autor: 
Valentina Bocak
mj/god: 
11/2007

Odobrenje za obavljanje domaće radinosti

Autor: 
Alan Vajda
mj/god: 
11/2007

Prijenos poreznog gubitka kod pripajanja

Autor: 
Katica Amidžić Peročević
mj/god: 
03/2007

Obrt - korištenje odobnog automobila u privatne svrhe

Autor: 
Vesna Brdovnik
mj/god: 
04/2007

Plaćanje obveze mjenicom

Autor: 
Ivana Uroić
mj/god: 
05/2007

Predujam za nabavu dugotrajne imovine

Autor: 
Ivana Uroić
mj/god: 
06/2007

Uvođenje klima uređaja

Autor: 
Alan Vajda
mj/god: 
06/2007

Plaćanje obveznih doprinosa

Autor: 
Alan Vajda
mj/god: 
07/2007

Vrijednosno usklađenje stroja

Autor: 
Katica Amidžić Peročević
mj/god: 
09/2007

Potpora za novorođeno dijete

Autor: 
Vesna Brdovnik
mj/god: 
10/2007

Pasivna vremenska razgraničenja

Autor: 
Ivana Uroić
mj/god: 
01/2005

Dnevnice za službena putovanja u zemlji i inozemstvu

Autor: 
Mirjana Mahović Komljenović
mj/god: 
02/2005

Aktivna vremenska razgraničenja

Autor: 
Ivana Uroić
mj/god: 
03/2005

Premije životnog osiguranja

Autor: 
Vesna Brdovnik
mj/god: 
04/2005

Promjena porezne kartice

Autor: 
Vesna Brdovnik
mj/god: 
06/2005

Postupak mirenja

Autor: 
Uredništvo
mj/god: 
07/2005

Predujam za turističke usluge

Autor: 
Ljubica Javor
mj/god: 
09/2005

Prodaja nekretnine

Autor: 
Ljubica Javor
mj/god: 
10/2005

Nasljeđivanje - naknadno pronađena imovine

Autor: 
Uredništvo
mj/god: 
11/2005

Ugostitelji - fiskalizacija

mj/god: 
12/2012

PDV na vlastitu potrošnju kod neprofitnih organizacija

Autor: 
Ljubica Javor
mj/god: 
02/2009

Povrat kredita uz valutnu klauzulu

Autor: 
Ivana Uroić
mj/god: 
02/2009

Stranice