Stručni članci

Slika vrsta dokumenta: 

Ozljede na radu i profesionalne bolesti – zdravstvena zaštita i bolovanje

Autor: 
Valentina Bocak, mag. oec.
mj/god: 
05/2012
Slika vrsta dokumenta: 

Označavanje hrane koja se oporezuje PDV-om po stopi 0% i 10%

Autor: 
Darko Marečić, dipl. iur.
mj/god: 
04/2012
Slika vrsta dokumenta: 

Obračun plaća od 1.3.2012.

Autor: 
Valentina Bocak, mag. oec.
mj/god: 
03/2012
Slika vrsta dokumenta: 

Obračun članarina, doprinosa, naknada i spomeničke rente za 2011.

Autor: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec., Igor Milinović, mag. oec.
mj/god: 
01/2012
Slika vrsta dokumenta: 

Godišnje izvješćivanje o razmjeni usluga s inozemstvom

Autor: 
Zvonimir Trampus, mag. iur. i ovl. rač.
mj/god: 
01/2012
Slika vrsta dokumenta: 

Računovodstvo podjele društva kapitala

Autor: 
mr. sc. Ivan Žic
mj/god: 
11/2011
Slika vrsta dokumenta: 

Ispravak pogreški i knjiženja po rješenju poreznog nadzora

Autor: 
Neven Baica, mag. oec.
mj/god: 
10/2011
Slika vrsta dokumenta: 

Računovodstvo poslova reeksporta

Autor: 
Zvonimir Trampus, dipl. iur. i ovl. rač.
mj/god: 
09/2011
Slika vrsta dokumenta: 

Računovodstvo sitnog inventara

Autor: 
mr. sc. Zdravko Baica, dipl. oec.
mj/god: 
07/2011
Slika vrsta dokumenta: 

Revalorizacija i prodaja dugotrajne materijalne imovine

Autor: 
mr. sc. Zdravko Baica, dipl. oec.
mj/god: 
06/2011
Slika vrsta dokumenta: 

Ugovor o i spitivanju robe i usluga

Autor: 
Bogoljub Raffaelli, dipl. iur.
mj/god: 
06/2011
Slika vrsta dokumenta: 

Osnivanje i usklađivanje poslovanja zadruga prema novom Zakonu o zadrugama

Autor: 
Božo Prelević, dipl. iur.
mj/god: 
05/2011
Slika vrsta dokumenta: 

Žalba i drugi pravni lijekovi u poreznom postupku

Autor: 
Božo Prelević, dipl. iur.
mj/god: 
04/2011
Slika vrsta dokumenta: 

Novine u pravima iz radnog odnosa službenika i namještenika u javnim službama

Autor: 
Božo Prelević, dipl. iur.
mj/god: 
03/2011
Slika vrsta dokumenta: 

Godišnji financijski izvještaji neprofitnih organizacija za 2010.

Autor: 
Ivana Maletić, dipl. oec., Ivana Jakir-Bajo, dipl. oec.
mj/god: 
01/2011
Slika vrsta dokumenta: 

Popis imovine i obveza kod neprofitnih organizacija

Autor: 
mr. sc. Zdravko Baica, dipl. oec.
mj/god: 
12/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Isplata božićnice i prigodnih darova u 2010.

Autor: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec., Igor Milinović, dipl. oec.
mj/god: 
11/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Financijska izvješća društava u likvidaciji – kome se dostavljaju i u kojem roku

Autor: 
Jelena Gajšek, dipl. oec.
mj/god: 
10/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Evidentiranje dugotrajne i kratkotrajne imovine fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnosti (obrtnici i dr.)

Autor: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
mj/god: 
09/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Izmjene Zakona o porezu na dobit od 1. srpnja 2010.

Autor: 
Igor Milinović, dipl. oec
mj/god: 
07/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Računovodstvena evidencija leasinga kod najmoprimca

Autor: 
mr. sc. Zdravko Baica, dipl. oec.
mj/god: 
06/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Instrumenti i postupci analize financijskih izvještaja

Autor: 
Dražen Šlibar, dipl. oec.
mj/god: 
05/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Evidentiranje PDV-a kod troškova reprezentacije i osobnog automobila

Autor: 
dr. sc. Paško Anić – Antić, dipl. oec., Igor Milinović, dipl. oec.
mj/god: 
04/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Izvještaj o novčanom tijeku za 2009.

Autor: 
prof. dr. sc. Boris Tušek
mj/god: 
03/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Sastavljanje računa dobiti i gubitka za 2009.

Autor: 
mr. sc. Zdravko Baica, dipl. oec.
mj/god: 
02/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Obračun članarina, doprinosa, naknada i spomeničke rente za 2009.

Autor: 
Milena Kuprešak, dipl. oec. mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec. Igor Milinović, dipl. oec.
mj/god: 
01/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Popis imovine i obveza kod neprofitnih organizacija

Autor: 
mr. sc. Zdravko Baica, dipl. oec.
mj/god: 
08/2012
Slika vrsta dokumenta: 

Obračun i plaćanje posebnog (kriznog) poreza na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke

Autor: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
mj/god: 
11/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Izrada proračuna i financijskih planova korisnika proračuna za razdoblje 2010. - 2012. godine

Autor: 
Ivana Jakir – Bajo, dipl. oec., Ivana Maletić, dipl. oec.
mj/god: 
10/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Otvaranje matičnih brojeva lokalnih jedinica, devetomjesečni financijski izvještaji i druge aktualnosti u sustavu proračuna

Autor: 
Ivana Maletić, dipl. oec., Ivana Jakir-Bajo, dipl. oec.
mj/god: 
09/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Ustanove kao subjekti porezno-pravnog odnosa

Autor: 
Nada Petrović, dipl. oec.
mj/god: 
07/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Aktualnosti u sustavu proračuna - polugodišnji financijski izvještaji te više o mogućnosti zaduživanja lokalnih jedinica

Autor: 
Ivana Jakir-Bajo, dipl. oec., Ivana Maletić, dipl. oec.
mj/god: 
06/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Isplata primitaka po osnovi nesamostalnog rada bivšem radniku i obračun doprinosa

Autor: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
mj/god: 
05/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Podrijetlo robe (carinski aspekti)

Autor: 
Franjo Ibrišimović
mj/god: 
04/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Sastavljanje i predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2008. u FINA-u

Autor: 
Dragutin Kovačić, dipl. oec.
mj/god: 
02/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Primjeri popunjavanja godišnje prijave poreza na dohodak građana za 2008.

Autor: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
mj/god: 
01/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Računovodstvo rashoda - primjena HSFI 16

Autor: 
mr. sc. Zdravko Baica, dipl. oec.
mj/god: 
12/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Godišnji obračun plaća za 2008.

Autor: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
mj/god: 
11/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Izaslani radnici u sustavu socijalnog osiguranja i oporezivanja

Autor: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
mj/god: 
10/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Sprječavanje pranja novca - novi zakon

Autor: 
Boris Masnjak, dipl. oec.
mj/god: 
09/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Pravno je valjan i onaj ugovor o radu koji nije sklopljen u pisanom obliku

Autor: 
mr. sc. Gordana Mršić
mj/god: 
07/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Modaliteti boravka i rada stranih državljana u Republici Poljskoj

Autor: 
Sandra Kunac, dipl. ing.
mj/god: 
06/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Prikaz mjera za dodjelu potpora za zapošljavanje u 2008.

Autor: 
Alan Vajda, dipl. iur.
mj/god: 
05/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Zabrana postavljanja klima uređaja, antena i sušenja rublja

Autor: 
Zdenka Pogarčić, dipl. iur.
mj/god: 
04/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Poticaji pri zapošljavanju i samozapošljavanju osoba s invaliditetom

Autor: 
Alan Vajda, dipl. iur.
mj/god: 
03/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Sastavljanje financijskih izvještaja neprofitnih organizacija za 2007.

Autor: 
Igor Milinović, dipl. oec. i Ivana Uroić, dipl. oec.
mj/god: 
01/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Obračun amortizacije za 2007.

Autor: 
Nada Petrović, dipl. oec.
mj/god: 
12/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Prikaz novog Zakona o računovodstvu

Autor: 
prof. dr. sc. Boris Tušek
mj/god: 
11/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Poticaji za poslodavca koji zapošljava osobe s invaliditetom

Autor: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
mj/god: 
11/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Uvjeti boravka i rada stranih državljana u Republici Sloveniji

Autor: 
Alan Vajda, dipl. iur.
mj/god: 
10/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Oporezivanje luksuznih proizvoda

Autor: 
Željka Marinović, dipl. oec.
mj/god: 
09/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Obveze poslodavca za radnika u kućanstvu

Autor: 
Milena Kuprešak, dipl. oec.
mj/god: 
07/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Slobodna ocjena dokaza u poreznom postupku

Autor: 
Berislav Matković, dipl. iur.
mj/god: 
06/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Računovodstvo poslovanja javnih komisionara

Autor: 
Zvonimir Trampus, dipl. iur.
mj/god: 
04/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Kontrola fiskalnog kapaciteta jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kao uvjet za sklapanje ugovora o javnoprivatnom partnerstvu

Autor: 
Ivana Maletić, dipl. oec. i Bernardica Rubčić, dipl. oec.
mj/god: 
03/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Sastavljanje bilance za poduzetnike za 2006.

Autor: 
Ljiljana Benčić, dipl. oec. Vladimir Cindori, dipl. oec. Milena Kuprešak, dipl. oec. Slavica Mandek, dipl. oec.
mj/god: 
02/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Zajedničko obavljanje samostalne djelatnosti

Autor: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
mj/god: 
01/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Što svaki d.o.o. mora predati u trgovački sud do 31.1.2007.

mj/god: 
01/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Ovlašteni mjenjači : način i rokovi prilagodbe poslovanja

mj/god: 
11/2006
Slika vrsta dokumenta: 

Računovodstvo poslova uvoza robe

Autor: 
Zvonimir Trampus, dipl. iur., ovl. računovođa
mj/god: 
10/2006

Stranice