Sudska praksa

Podmirenje poreznog duga

mj/god: 
02/2004

Komisijski posao

mj/god: 
04/2008

Vjerodostojna dokumentacija

mj/god: 
03/2003

Ulaganje u tuđi prostor

mj/god: 
05/2007

Izdavanje računa

mj/god: 
11/2004

Dnevnice i putni troškovi

mj/god: 
09/2006

Ulazak u sustav PDV-a

mj/god: 
02/2002

Putni nalog

mj/god: 
05/2004

PDV kod rabljenih vozila

mj/god: 
01/2007

Posredovanje kod ino usluga

mj/god: 
05/2005

Dokaz o isplatama u gotovini

mj/god: 
03/2002

Procjena dohotka

mj/god: 
03/2004

Tržišna vrijednost robe

mj/god: 
04/2007

PDV pri izvozu

mj/god: 
11/1999

Račun inozemnog dobavljača

mj/god: 
03/2002

Dohodak od zakupa

mj/god: 
05/2005

Tržišna cijena zakupnine

mj/god: 
03/2007

Dohodak od imovine – zakup

mj/god: 
11/2003

Ulaganja na nekretnini

mj/god: 
08/2002

Procjena porezne osnovice

mj/god: 
09/2004

Zakup poslovnog prostora

mj/god: 
02/2004

Odbitak pretporeza

mj/god: 
06/2008

Troškovi školovanja

mj/god: 
08/2006

Zakup

mj/god: 
03/2006

Odbitak pretporeza

mj/god: 
04/2009

Otpis potraživanja

mj/god: 
04/2001

Procjena porezne osnovice

mj/god: 
04/2007

Prolazne stavke

mj/god: 
05/2002

Najam bez naknade

mj/god: 
11/2003

Procjena porezne osnovice

mj/god: 
08/2007

Polog utrška

mj/god: 
04/2005

Procjena porezne obveze

mj/god: 
01/2003

Stranice