Plaće i naknade

Slika clanak casopis: 

Obvezni doprinosi - Odgovori na vaša pitanja 8/2004

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Plaćanje obveznih doprinosa za umjetnike

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Isplata otpremnine radnicima

Autor članka: 
Valentina Bocak, mag. oec.
10/2012
Slika clanak casopis: 

Obveze poslodavaca u vezi zapošljavanja osoba s invaliditetom od 1. siječnja 2015.

Autor članka: 
Milivoj Friganović
12/2014
Slika clanak casopis: 

Nove obračunske isprave kod isplate plaće i otpremnine

Autor članka: 
Valentina Bocak
04/2015
Slika clanak casopis: 

Predaja Potvrde o isplaćenim dohocima za 2015.

Autor članka: 
Sandra Mihelčić
01/2016
Slika clanak casopis: 

Specifikacija nepovezanih uplata (SNU) – 5 vrsta zahtjeva (posla) s primjerima

Autor članka: 
Krešimir Kružić
07/2016
Slika clanak casopis: 

Raspodjela osobnog odbitka prema isplatiteljima

Autor članka: 
Mirjana Mahović Komljenović
05/2017
Slika clanak casopis: 

Predaja Potvrde o isplaćenom drugom dohotku za 2017.

Autor članka: 
Sandra Mihelčić
01/2018
Slika clanak casopis: 

Ozljede na radu i profesionalne bolesti – zdravstvena zaštita i bolovanje

Autor članka: 
Valentina Bocak
05/2018
Slika clanak casopis: 

Rodiljni i roditeljski dopust – prava i naknade

Autor članka: 
Valentina Bocak
08/2018
Slika clanak casopis: 

Sezonski rad (s posebnim osvrtom na sezonski rad u poljoprivredi)

Autor članka: 
Valentina Bocak
09/2018
Slika clanak casopis: 

Isplata plaće, obračun doprinosa i poreza na dohodak po sudskoj presudi

Autor članka: 
Milivoj Friganović
11/2018
Slika clanak casopis: 

Staž osiguranja s povećanim trajanjem od 1.1.2019.

Autor članka: 
Milivoj Friganović1. Uvod
04/2019
Slika clanak casopis: 

Obračun plaće u 2020.

Autor članka: 
Valentina Bocak
01/2020
Slika clanak casopis: 

Poduzetnička plaća za 2012.

Autor članka: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec., Igor Milinović, mag. oec.
01/2012
Slika clanak casopis: 

Ostvarivanje prava na dječji doplatak u 2011.

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
02/2011
Slika clanak casopis: 

Obračun i isplata 13. plaće (bonusa) radnicima

Autor članka: 
Valentina Bocak, mag. oec.
11/2011
Slika clanak casopis: 

Rad studenata i učenika

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
06/2010
Slika clanak casopis: 

Novi iznos minimalne plaće 2.814,00 kn

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
07/2009
Slika clanak casopis: 

Predaja Obrasca IP za 2008.

Autor članka: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec.
01/2009
Slika clanak casopis: 

Bolovanje zbog bolesti – obračun na teret poslodavca i HZZO-a

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
04/2008
Slika clanak casopis: 

Ostvarivanje poticaja za zaposlene i samozaposlene osobe s invaliditetom

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
09/2008
Slika clanak casopis: 

Popunjavanje obrazaca SPL i TMP

Autor članka: 
mr. sc. Desanka Šegić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Plaće zdravstvenih djelatnika srednje i više stručne spreme

Autor članka: 
Valentina Bocak Ljubić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Plaća u naravi

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Nepuno radno vrijeme i neplaćeni dopust

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Obvezni doprinosi

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Plaća u naravi

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Isplata regresa za godišnji odmor u 2003. godini

Autor članka: 
mr. sc. Desanka Šegić
Slika clanak casopis: 

Godišnji obračun plaća za 2012.

Autor članka: 
Valentina Bocak
11/2012
Slika clanak casopis: 

Nove izmjene u sustavu doprinosa

Autor članka: 
Ksenija Cipek, Dražen Opalic, i Marijana Vuraic Kudeljan
12/2014
Slika clanak casopis: 

Isplata plaće po sudskoj presudi ili naplata plaće u ovršnom postupku

Autor članka: 
Milivoj Friganović
05/2015
Slika clanak casopis: 

Obračun plaće u 2016. godini i popunjavanje Obrasca JOPPD za nesamostalni rad

Autor članka: 
Valentina Bocak
01/2016
Slika clanak casopis: 

Isplata božićnice i prigodnih darova u 2016.

Autor članka: 
Sandra Mihelčić, Igor Milinović
11/2016
Slika clanak casopis: 

Obračun službenih putovanja u inozemstvu

Autor članka: 
Valentina Bocak
05/2017
Slika clanak casopis: 

Obračun plaće u 2018. i popunjavanje Obrasca JOPPD za nesamostalni rad

Autor članka: 
Valentina Bocak
01/2018
Slika clanak casopis: 

Bolovanje – obračun na teret poslodavca i HZZO-a

Autor članka: 
Valentina Bocak
06/2018
Slika clanak casopis: 

Bolovanje radi komplikacija u trudnoći

Autor članka: 
Valentina Bocak
08/2018
Slika clanak casopis: 

Bolovanje radi komplikacija u trudnoći, te pravo na rodiljni i roditeljski dopust od 1.7.2013.

Autor članka: 
Valentina Bocak
09/2018
Slika clanak casopis: 

Obračun i isplata bonusa (13. plaće) zaposlenicima

Autor članka: 
Valentina Bocak
11/2018
Slika clanak casopis: 

Sezonski rad u 2019.

Autor članka: 
Valentina Bocak
05/2019
Slika clanak casopis: 

Minimalna plaća od 1.1.2020.

Autor članka: 
Valentina Bocak
01/2020
Slika clanak casopis: 

Ostvarivanje prava na dječji doplatak u 2012.

Autor članka: 
Valentina Bocak, mag. oec.
02/2012
Slika clanak casopis: 

Naknada plaće za bolovanje, rodiljne i roditeljske novčane potpore

Autor članka: 
Milivoj Friganović, mag. oec.
04/2011
Slika clanak casopis: 

Predaja Obrasca IP za 2009.

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
01/2010
Slika clanak casopis: 

Kako obračunati i isplatiti plaće po sudskoj presudi, sudskoj i izvansudskoj nagodbi

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
06/2010
Slika clanak casopis: 

Najbitnije promjene propisa iz zdravstvenog osiguranja u 2009.

Autor članka: 
Morana Krušarovski, dipl. iur.
10/2009
Slika clanak casopis: 

Obračun plaća za 2009.

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
01/2009
Slika clanak casopis: 

Korištenje plaćenog i neplaćenog dopusta

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
05/2008
Slika clanak casopis: 

Izaslani radnici u sustavu socijalnog osiguranja i oporezivanja

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
10/2008
Slika clanak casopis: 

Ostvarivanje prava na mirovinu

Autor članka: 
Ana Šašić Šojat, prof.
Slika clanak casopis: 

Novčani poticaji za poslodavca koji zapošljava osobe s invaliditetom

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Modaliteti ostvarivanja prava na staž osiguranja s povećanim trajanjem

Autor članka: 
Alan Vajda, dipl. iur.
Slika clanak casopis: 

Godišnji odmor i isplata regresa za 2005. godinu

Autor članka: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Obvezni doprinosi - Odgovori na vaša pitanja

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Obvezni doprinosi - Odgovori na vaša pitanja 9/2004

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Produženo mirovinsko osiguranje

Autor članka: 
Ana Šašić Šojat, prof.
Slika clanak casopis: 

Obračun i isplata 13. plaće (bonusa) radnicima

Autor članka: 
Valentina Bocak, mag. oec.
11/2012
Slika clanak casopis: 

Predaja Obrasca IP za 2014.

Autor članka: 
Valentina Bocak
01/2015

Stranice