Plaće i naknade

Slika clanak casopis: 

Obračun i isplata poduzetničke plaće u 2014. (II. dio)

Autor članka: 
Valentina Bocak
03/2014
Slika clanak casopis: 

Obrazac JOPPD – primjeri popunjavanja (IV. dio)

Autor članka: 
Silvija Bartolec, Ksenija Cipek, Iva Uljanić
09/2018
Slika clanak casopis: 

Obračun službenog putovanja u tuzemstvu

Autor članka: 
Valentina Bocak
10/2019
Slika clanak casopis: 

Bolovanje zbog komplikacija u trudnoći, te pravo na rodiljni i roditeljski dopust

Autor članka: 
Valentina Bocak, mag. oec.
04/2012
Slika clanak casopis: 

Poduzetnička plaća za 2011.

Autor članka: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec., Igor Milinović, dipl. oec.
01/2011
Slika clanak casopis: 

Dopušteni oblici rada umirovljenika bez obustave i splate mirovine i plaćanja doprinosa

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
06/2011
Slika clanak casopis: 

Otpremnine

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
04/2010
Slika clanak casopis: 

Isplata primitaka po osnovi nesamostalnog rada bivšem radniku i obračun doprinosa

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
05/2009
Slika clanak casopis: 

Primjeri obračuna plaća i honorara za 2009.

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
02/2009
Slika clanak casopis: 

Primjena najviše mjesečne i godišnje osnovice tijekom 2008. i godišnji obračun i povrat doprinosa za 2007.

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
02/2008
Slika clanak casopis: 

Odgovori na vaša pitanja 6/2008

06/2008
Slika clanak casopis: 

Kako obračunati i isplatiti plaće po sudskoj presudi, sudskoj i izvansudskoj nagodbi

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Obračun plaća za 2006.

Autor članka: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec., Igor Milinović, dipl. oec
Slika clanak casopis: 

Načini ostvarivanja prava putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Autor članka: 
Alan Vajda, dipl. iur.
Slika clanak casopis: 

Primjeri popunjavanja obrasca R-Sm

Autor članka: 
Ksenija Vugrin, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Godišnji odmor i isplata regresa za 2004. godinu

Autor članka: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Novosti koje donosi zakon o izmjenama i dopunama zakona o doprinosima za obvezna osiguranja

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Doprinosi za obvezna osiguranja poljoprivrednika

Autor članka: 
Tomo Šnajder
Slika clanak casopis: 

Sastavljanje rekapitulacije podataka za HZMO

Autor članka: 
Milivoj Friganović
10/2014
Slika clanak casopis: 

Nepuno radno vrijeme

Autor članka: 
Valentina Bocak
03/2015
Slika clanak casopis: 

Isplata božićnice i prigodnih darova u 2015.

Autor članka: 
Sandra Mihelčić, Igor Milinović
11/2015
Slika clanak casopis: 

Sezonski rad u poljoprivredi

Autor članka: 
Valentina Bocak
06/2016
Slika clanak casopis: 

Isplata božićnice i prigodnih darova u 2017.

Autor članka: 
Sandra Mihelčić, Igor Milinović
11/2017
Slika clanak casopis: 

Neplaćeni dopust – korištenje i obračun

Autor članka: 
Valentina Bocak
03/2018
Slika clanak casopis: 

Popunjavanje obrasca JOPPD za nesamostalni rad od 1.1.2014.

Autor članka: 
Valentina Bocak
09/2018
Slika clanak casopis: 

Ispravak i dopuna Obrasca JOPPD

Autor članka: 
Valentina Bocak
03/2019
Slika clanak casopis: 

Obračun dnevnica kod službenog putovanja u inozemstvo

Autor članka: 
Valentina Bocak
10/2019
Slika clanak casopis: 

U kojim slučajevima se naknada plaće za bolovanje isplaćuje na teret sredstava poslodavca

Autor članka: 
Morana Krušarovski, dipl. iur.
04/2012
Slika clanak casopis: 

Što donose i zmjene i dopune Zakona o doprinosima

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
03/2011
Slika clanak casopis: 

Rad studenata i učenika

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
06/2011
Slika clanak casopis: 

Ozljede na radu i profesionalne bolesti –zdravstvena zaštita i bolovanje

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
04/2010
Slika clanak casopis: 

Zdravstvena zaštita za vrijeme boravka u inozemstvu

Autor članka: 
Morana Krušarovski, dipl. iur.
05/2009
Slika clanak casopis: 

Primjena najviše mjesečne i godišnje osnovice tijekom 2009. i godišnji obračun i povrat doprinosa za 2008.

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
02/2009
Slika clanak casopis: 

Ostvarivanje prava na dječji doplatak

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
02/2008
Slika clanak casopis: 

Obračun i plaćanje obveznih doprinosa u 2007.

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Terenski dodatak

Autor članka: 
Valentina Bocak-Ljubić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Poduzetnička plaća u 2006.

Autor članka: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Terenski dodatak

Autor članka: 
Biljana Barjaktar, dipl. iur.
Slika clanak casopis: 

Izdaci za službena putovanja u zemlji i inozemstvu

Autor članka: 
Desanka Đikandić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Isplata regresa službenicima i namještenicima u državnom i javnom sektoru

Autor članka: 
mr. sc. Desanka Šegić
Slika clanak casopis: 

Obračun plaća i drugih primitaka od 1.1.2003.

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Godišnji obračun doprinosa za 2003. godinu

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Podnošenje tiskanice MPP-1

Autor članka: 
Milivoj Friganović
10/2014
Slika clanak casopis: 

Godišnji obračun plaća za 2015.

Autor članka: 
Valentina Bocak
11/2015
Slika clanak casopis: 

Pravo na naknadu za vrijeme bolovanja obrtnika (i drugih samostalnih zanimanja)

Autor članka: 
Valentina Bocak
06/2016
Slika clanak casopis: 

Rad u nepunom radnom vremenu

Autor članka: 
Valentina Bocak
03/2017
Slika clanak casopis: 

Jubilarne nagrade

Autor članka: 
Valentina Bocak
11/2017
Slika clanak casopis: 

Rad za inozemnog poslodavca (iz EU) u Republici Hrvatskoj

Autor članka: 
Valentina Bocak
03/2018
Slika clanak casopis: 

Boravak i rad stranaca u RH te oporezivanje primitaka izaslanih radnika u RH

Autor članka: 
Milivoj Friganović
08/2018
Slika clanak casopis: 

Naknada troška prijevoza na posao i s posla

Autor članka: 
Valentina Bocak
09/2018
Slika clanak casopis: 

Oporezivanje drugog dohotka umirovljenika, športaša i drugih osoba u športu, studenata i učenika

Autor članka: 
Milivoj Friganović
10/2018
Slika clanak casopis: 

Umirovljenici - radni odnos i obavljanje djelatnosti bez obustave isplate mirovine

Autor članka: 
Milivoj Friganović
04/2019

Stranice