Plaće i naknade

Slika clanak casopis: 

U kojim slučajevima se naknada plaće za bolovanje isplaćuje na teret sredstava poslodavca

Autor članka: 
Morana Krušarovski, dipl. iur.
04/2012
Slika clanak casopis: 

Što donose i zmjene i dopune Zakona o doprinosima

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
03/2011
Slika clanak casopis: 

Rad studenata i učenika

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
06/2011
Slika clanak casopis: 

Ozljede na radu i profesionalne bolesti –zdravstvena zaštita i bolovanje

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
04/2010
Slika clanak casopis: 

Zdravstvena zaštita za vrijeme boravka u inozemstvu

Autor članka: 
Morana Krušarovski, dipl. iur.
05/2009
Slika clanak casopis: 

Primjena najviše mjesečne i godišnje osnovice tijekom 2009. i godišnji obračun i povrat doprinosa za 2008.

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
02/2009
Slika clanak casopis: 

Ostvarivanje prava na dječji doplatak

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
02/2008
Slika clanak casopis: 

Obračun i plaćanje obveznih doprinosa u 2007.

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Terenski dodatak

Autor članka: 
Valentina Bocak-Ljubić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Poduzetnička plaća u 2006.

Autor članka: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Terenski dodatak

Autor članka: 
Biljana Barjaktar, dipl. iur.
Slika clanak casopis: 

Izdaci za službena putovanja u zemlji i inozemstvu

Autor članka: 
Desanka Đikandić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Isplata regresa službenicima i namještenicima u državnom i javnom sektoru

Autor članka: 
mr. sc. Desanka Šegić
Slika clanak casopis: 

Obračun plaća i drugih primitaka od 1.1.2003.

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Godišnji obračun doprinosa za 2003. godinu

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Podnošenje tiskanice MPP-1

Autor članka: 
Milivoj Friganović
10/2014
Slika clanak casopis: 

Godišnji obračun plaća za 2015.

Autor članka: 
Valentina Bocak
11/2015
Slika clanak casopis: 

Pravo na naknadu za vrijeme bolovanja obrtnika (i drugih samostalnih zanimanja)

Autor članka: 
Valentina Bocak
06/2016
Slika clanak casopis: 

Rad u nepunom radnom vremenu

Autor članka: 
Valentina Bocak
03/2017
Slika clanak casopis: 

Jubilarne nagrade

Autor članka: 
Valentina Bocak
11/2017
Slika clanak casopis: 

Rad za inozemnog poslodavca (iz EU) u Republici Hrvatskoj

Autor članka: 
Valentina Bocak
03/2018
Slika clanak casopis: 

Popunjavanje obrasca JOPPD za nesamostalni rad od 1.1.2014.

Autor članka: 
Valentina Bocak
09/2018
Slika clanak casopis: 

Ispravak i dopuna Obrasca JOPPD

Autor članka: 
Valentina Bocak
03/2019
Slika clanak casopis: 

Obračun dnevnica kod službenog putovanja u inozemstvo

Autor članka: 
Valentina Bocak
10/2019
Slika clanak casopis: 

Staž osiguranja s povećanim trajanjem (beneficirani staž)

Autor članka: 
Milivoj Friganović, mag. oec.
04/2012
Slika clanak casopis: 

Primjena najviše mjesečne i godišnje osnovice tijekom 2011. i godišnji obračun i povrat doprinosa za 2010.

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
03/2011
Slika clanak casopis: 

Isplata plaće po sudskoj presudi ili nagodbi, izvansudskoj nagodbi ili naplata plaće u ovršnom postupku

Autor članka: 
Milivoj Friganović, mag. oec.
09/2011
Slika clanak casopis: 

Godišnji odmor i isplata regresa za 2010.

Autor članka: 
mr. Sandra Mihelčić, Igor Milinović, dipl. oec.
05/2010
Slika clanak casopis: 

Osnovica za izračun plaća korisnika državnog proračuna

Autor članka: 
Bernardica Rubčić, dipl. iur.
05/2009
Slika clanak casopis: 

Ostvarivanje prava na dječji doplatak

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl.oec
02/2009
Slika clanak casopis: 

Bolovanje radi komplikacija u trudnoći i rodiljni dopust

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
03/2008
Slika clanak casopis: 

Primjena novog osnovnog osobnog odbitka i minimalne plaće od 1. srpnja 2008.

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
07/2008
Slika clanak casopis: 

Volonterski rad

Autor članka: 
Milena Kuprešak, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Ostvarivanje prava na dječji doplatak

Autor članka: 
Valentina Bocak – Ljubić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Oporezivanje dohotka prema ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Popunjavanje obrazaca SPL i TMP

Autor članka: 
mr. sc. Desanka Šegić
Slika clanak casopis: 

Nove osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2006. godinu

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Praktičan primjer obračuna plaće

Autor članka: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Obvezni doprinosi - Odgovori na vaša pitanja 12/2003

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Bolovanje radi njege djeteta – obračun naknade i druga prava

Autor članka: 
Valentina Bocak
10/2014
Slika clanak casopis: 

Obračun honorara (ugovor o djelu, autorska naknada i dr.) – praktični vodič

Autor članka: 
Igor Milinović
04/2015
Slika clanak casopis: 

Osnovice za obračun doprinosa za 2016.

Autor članka: 
Milivoj Friganović
12/2015
Slika clanak casopis: 

Ozljede na radu i profesionalne bolesti – zdravstvena zaštita i bolovanje

Autor članka: 
Valentina Bocak
06/2016
Slika clanak casopis: 

Ispravak i dopuna obrasca JOPPD

Autor članka: 
Valentina Bocak
04/2017
Slika clanak casopis: 

Obračun naknade plaće za vrijeme vojne vježbe pričuvnika OSRH

Autor članka: 
Valentina Bocak
11/2017
Slika clanak casopis: 

Sezonski rad

Autor članka: 
Valentina Bocak
04/2018
Slika clanak casopis: 

Boravak i rad stranaca u RH te oporezivanje primitaka izaslanih radnika u RH

Autor članka: 
Milivoj Friganović
08/2018
Slika clanak casopis: 

Naknada troška prijevoza na posao i s posla

Autor članka: 
Valentina Bocak
09/2018
Slika clanak casopis: 

Oporezivanje drugog dohotka umirovljenika, športaša i drugih osoba u športu, studenata i učenika

Autor članka: 
Milivoj Friganović
10/2018
Slika clanak casopis: 

Umirovljenici - radni odnos i obavljanje djelatnosti bez obustave isplate mirovine

Autor članka: 
Milivoj Friganović
04/2019
Slika clanak casopis: 

Isplata božićnice i prigodnih darova u 2019.

Autor članka: 
Igor Milinović
10/2019
Slika clanak casopis: 

Predaja Obrasca IP za 2011.

Autor članka: 
Valentina Bocak, mag. oec.
01/2012
Slika clanak casopis: 

Izaslani radnici u sustavu socijalnog osiguranja i oporezivanja

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
03/2011
Slika clanak casopis: 

Neplaćeni dopust – korištenje i evidencije Poslodavac

Autor članka: 
Valentina Bocak, mag. oec.
10/2011
Slika clanak casopis: 

Njega djeteta – bolovanje i druga prava

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
05/2010

Stranice