Plaće i naknade

Slika clanak casopis: 

Predaja Obrasca IP za 2007.

Autor članka: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec.
01/2008
Slika clanak casopis: 

Naknada troška prijevoza na posao i s posla radnicima

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
06/2008
Slika clanak casopis: 

Obračun i isplata 13. plaće (bonusa) radnicima

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
11/2008
Slika clanak casopis: 

Obveze poslodavaca prema HZMO-u – priprema rekapitulacija za kontrolu i kada se podnosi tiskanica MPP

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Koeficijenti i dodaci kod obračuna plaća zdravstvenih djelatnika

Autor članka: 
Valentina Bocak-Ljubić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Ostvarivanje prava na dječji doplatak od 1.1.2007.

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Učinci odluke ustavnog suda o ukidanju doprinosa solidarnosti

Autor članka: 
Biljana Barjaktar, dipl. iur.
Slika clanak casopis: 

Obvezni doprinosi

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Obvezni doprinosi 10/2004

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Staž osiguranja s povećanim trajanjem

Autor članka: 
Ana Šašić Šojat, prof.
Slika clanak casopis: 

Predaja Obrasca IP za 2012.

Autor članka: 
Valentina Bocak
Slika clanak casopis: 

Novine u zapošljavanju osoba s invaliditetom

Autor članka: 
Božo Prelević
01/2015
Slika clanak casopis: 

Obveze doprinosa na ostale primitke od nesamostalnog rada koji se isplaćuju uz plaću

Autor članka: 
Milivoj Friganović
06/2015
Slika clanak casopis: 

Isplata terenskog dodatka od 1.1.2016.

Autor članka: 
Valentina Bocak
03/2016
Slika clanak casopis: 

Obračun plaće u 2017. i popunjavanje obrasca JOPPD za nesamostalni rad

Autor članka: 
Valentina Bocak
01/2017
Slika clanak casopis: 

Mogućnosti rada korisnika mirovine bez obustave isplate mirovine

Autor članka: 
Milivoj Friganović
09/2017
Slika clanak casopis: 

Ostvarivanje prava na dječji doplatak

Autor članka: 
Valentina Bocak
02/2018
Slika clanak casopis: 

Obračun plaće u 2014. godini i popunjavanje obrasca JOPPD

Autor članka: 
Valentina Bocak
01/2014
Slika clanak casopis: 

Izravna naplata neisplaćene plaće putem FINA-e

Autor članka: 
Milivoj Friganović
09/2018
Slika clanak casopis: 

Obrazac JOPPD – primjeri popunjavanja (II. dio)

Autor članka: 
Silvija Bartolec, Ksenija Cipek, Iva Uljanić
09/2018
Slika clanak casopis: 

Obračun plaće u 2019. i popunjavanje Obrasca JOPPD

Autor članka: 
Valentina Bocak
01/2019
Slika clanak casopis: 

Poduzetnička plaća – obračun i isplata

Autor članka: 
Valentina Bocak
07/2019

Stranice