Plaće i naknade

Slika clanak casopis: 

Obvezni doprinosi - Odgovori na vaša pitanja 6/2004

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Praktični primjeri obračuna honorara

Autor članka: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Bolovanje i druga prava radi njege djeteta

Autor članka: 
Valentina Bocak, mag. oec.
06/2012
Slika clanak casopis: 

Godišnji obračun plaća za 2014.

Autor članka: 
Valentina Bocak
11/2014
Slika clanak casopis: 

Terenski dodatak

Autor članka: 
Valentina Bocak
04/2015
Slika clanak casopis: 

Obračun i isplata bonusa (13. plaće) zaposlenicima

Autor članka: 
Valentina Bocak
12/2015
Slika clanak casopis: 

Terenski dodatak (dnevnica za rad na terenu)

Autor članka: 
Valentina Bocak
04/2017
Slika clanak casopis: 

Godišnji obračun plaća za 2017.

Autor članka: 
Valentina Bocak
12/2017
Slika clanak casopis: 

Zapošljavanje i obračun plaće radnika u kućanstvu

Autor članka: 
Valentina Bocak
04/2018
Slika clanak casopis: 

Sezonski rad u poljoprivredi u 2014.

Autor članka: 
Valentina Bocak
08/2018
Slika clanak casopis: 

Izdaci za službena putovanja u zemlji i inozemstvu

Autor članka: 
Valentina Bocak
04/2013
Slika clanak casopis: 

Godišnji obračun plaća za 2018.

Autor članka: 
Valentina Bocak
11/2018
Slika clanak casopis: 

Dnevnice za rad na terenu

Autor članka: 
Valentina Bocak
04/2019

Stranice