Plaće i naknade

Slika clanak casopis: 

Isplata prigodne nagrade (božićnica, dar djetetu) državnim službenicima i namještenicima

Autor članka: 
mr. sc. Desanka Šegić
11/2008
Slika clanak casopis: 

Poticaji za poslodavca koji zapošljava osobe s invaliditetom

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Isplata regresa službenicima i namještenicima u državnom i javnom sektoru u 2006. godini

Autor članka: 
mr. sc. Desanka Šegić
Slika clanak casopis: 

Obračun plaća u 2005.

Autor članka: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec. Igor Milinović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Primici po osnovi drugog dohotka ostvareni iz inozemstva ili naplaćeni od građana

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Ukida se M-4P i određene ostale tiskanice

Autor članka: 
Ana Šašić Šojat, prof.
Slika clanak casopis: 

Obvezni doprinosi - Odgovori na vaša pitanja 10/2003

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Obračun plaća za 2013.

Autor članka: 
Valentina Bocak
Slika clanak casopis: 

Osnovice za obračun doprinosa za 2015.

Autor članka: 
Milivoj Friganović
01/2015
Slika clanak casopis: 

Godišnji odmor i isplata regresa za 2015.

Autor članka: 
Igor Milinović
06/2015
Slika clanak casopis: 

Radnici izaslani (upućeni) na rad u inozemstvo

Autor članka: 
Milivoj Friganović
04/2016
Slika clanak casopis: 

Obračun drugog dohotka od 1.1.2017. – praktični primjeri

Autor članka: 
Igor Milinović
01/2017
Slika clanak casopis: 

Članovi uprave, izvršni direktori i upravitelji zadruge – obračun javnih davanja

Autor članka: 
Milivoj Friganović
09/2017
Slika clanak casopis: 

Obračun i isplata poduzetničke plaće u 2014.

Autor članka: 
Valentina Bocak
02/2014
Slika clanak casopis: 

U očekivanju novog obrasca JOPPD

Autor članka: 
Valentina Bocak
09/2018
Slika clanak casopis: 

Izaslani radnici

Autor članka: 
Milivoj Friganović
09/2018
Slika clanak casopis: 

Primjeri obračuna plaća članova uprave (direktora) u 2019.

Autor članka: 
Valentina Bocak
01/2019
Slika clanak casopis: 

Oporezivanje nabave osobnih automobila i utvrđivanje plaće u naravi

Autor članka: 
Jadranka Knežević
09/2019
Slika clanak casopis: 

Predaja Obrasca IP za 2010.

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
01/2011
Slika clanak casopis: 

Priopćavanje rezultata i praćenje poboljšanja u procesu interne revizije

Autor članka: 
prof. dr. sc. Boris Tušek
07/2011
Slika clanak casopis: 

Izdaci za službena putovanja u zemlji i inozemstvu

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Sklapanje ugovora o radu

Autor članka: 
Martina Grgec, dipl. iur.
06/2010
Slika clanak casopis: 

Obračun plaće u naravi s primjerima iz prakse

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
12/2009
Slika clanak casopis: 

Osnovica za izračun plaća korisnika državnog proračuna

Autor članka: 
Bernardica Rubčić, dipl. iur.
01/2008
Slika clanak casopis: 

Isplata regresa službenicima i namještenicima u državnom i javnom sektoru u 2008.

Autor članka: 
mr. sc. Desanka Šegić
06/2008
Slika clanak casopis: 

Odgovori na vaša pitanja 11/2007

Slika clanak casopis: 

Izaslani radnici

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Novi obrazac R-Sm

Slika clanak casopis: 

Drugi dohodak što ga u tuzemstvu ostvaruju nerezidenti

Autor članka: 
Vesna Brdovnik, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Obvezni doprinosi - Odgovori na vaša pitanja 4/2004

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Godišnji obračun plaća za 2003. godinu

Autor članka: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec. Igor Milinović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Bolovanje zbog bolesti – obračun na teret poslodavca i HZZO-a

Autor članka: 
Valentina Bocak
04/2014
Slika clanak casopis: 

Izvješćivanje o uplaćenim premijama dobrovoljnog mirovinskog osiguranja – rok do 28.2.2015.

Autor članka: 
Valentina Bocak
02/2015
Slika clanak casopis: 

Popunjavanje isplatnih lista plaće i naknade plaće

Autor članka: 
Valentina Bocak
09/2015
Slika clanak casopis: 

Godišnji odmor i isplata regresa za 2016.

Autor članka: 
Igor Milinović
05/2016
Slika clanak casopis: 

Evidentiranje izdataka za službena putovanja u Obrascu JOPPD u 2017.

Autor članka: 
Valentina Bocak
02/2017
Slika clanak casopis: 

Isplata plaće i ostalih primitaka nasljednicima i članovima obitelji preminulog radnika

Autor članka: 
Tomislav Novosel
09/2017
Slika clanak casopis: 

Ispravak i dopuna Obrasca JOPPD

Autor članka: 
Ksenija Cipek, Dražen Opalić
08/2018
Slika clanak casopis: 

Obrazac JOPPD – primjeri popunjavanja (III. dio)

Autor članka: 
Silvija Bartolec, Ksenija Cipek, Iva Uljanić
09/2018
Slika clanak casopis: 

Obračun i iskazivanje neisplaćene plaće

Autor članka: 
Valentina Bocak
02/2019
Slika clanak casopis: 

Bolovanje i druga prava radi njege djeteta radnika

Autor članka: 
Valentina Bocak
09/2019
Slika clanak casopis: 

Predaja Obrasca ID-1 i Potvrde o isplaćenim dohocima za 2010.

Autor članka: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec., Igor Milinović, dipl. oec.
01/2011
Slika clanak casopis: 

Sezonski rad

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
06/2011
Slika clanak casopis: 

Primjena najviše mjesečne i godišnje osnovice tijekom 2010. i godišnji obračun i povrat doprinosa za 2009.

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Oblici rada koje umirovljenici mogu obavljati bez obustave isplate mirovine i plaćanja doprinosa

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
05/2009
Slika clanak casopis: 

Primjena Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama

Autor članka: 
Morana Krušarovski, dipl. iur.
03/2009
Slika clanak casopis: 

Obračun i plaćanje obveznih doprinosa u 2008.

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
01/2008
Slika clanak casopis: 

Obračun bolovanja duljeg od 6 odnosno 12 mjeseci

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
06/2008
Slika clanak casopis: 

Naknada plaće za bolovanje i rodiljni dopust

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Nove osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2008.

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Pregled svih primitaka građana i radnika na koje se plaća ili ne plaća porez na dohodak i doprinosi

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Godišnji obračun plaća za 2005.

Autor članka: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec., Igor Milinović, dipl. oec
Slika clanak casopis: 

Obvezni doprinosi - Odgovori na vaša pitanja 5/2004

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.

Stranice