Porezi

Slika clanak casopis: 

Plaćanje doprinosa i podnošenje godišnje porezne prijave pomoraca za 2011.

Autor članka: 
Milivoj Friganović, mag. oec.
01/2012
Slika clanak casopis: 

Obrada PD obrasca u Poreznoj upravi te podnošenje zahtjeva za povrat preplaćenog poreza za 2011.

Autor članka: 
mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović, dipl. oec.
05/2012
Slika clanak casopis: 

Skraćeni porezni postupak

Autor članka: 
Zdravko Vukšić, dipl. oec.
07/2011
Slika clanak casopis: 

Obavljanje poljoprivredne djelatnosti (s posebnim osvrtom na OPG) – I. dio

Autor članka: 
Valentina Bocak, mag. oec.
09/2011
Slika clanak casopis: 

Ulazak i izlazak iz sustava PDV-a u 2012.

Autor članka: 
Neven Baica, mag. oec.
12/2011
Slika clanak casopis: 

Trošarina na alkohol i alkoholna pića

Autor članka: 
Željka Marinović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Porezni aspekt korištenja osobnih automobila

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
06/2010
Slika clanak casopis: 

Isplata božićnice i prigodnih darova u 2010.

Autor članka: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec., Igor Milinović, dipl. oec.
11/2010
Slika clanak casopis: 

Mišljenja Ministarstva financija 5/2009

05/2009
Slika clanak casopis: 

Obračunavanje i plaćanje posebnog (tzv. kriznog) poreza

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Sudska praksa Porezi 11/2009

11/2009
Slika clanak casopis: 

Predaja obrasca DOH–Z za 2008.

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
01/2009
Slika clanak casopis: 

Sudska praksa 2/2008

02/2008
Slika clanak casopis: 

Zaprimanje i obrada Obrasca PD za 2007. u Poreznoj upravi

Autor članka: 
mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović, dipl. oec.
04/2008
Slika clanak casopis: 

Primjeri popunjavanja godišnje prijave poreza na dohodak građana za 2006.

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Privremeno ograničenje poduzetničke slobode i vlasničkih prava zbog poreznih prekršaja

Autor članka: 
mr. sc. Josip Nejašmić
07/2008
Slika clanak casopis: 

Porezni tretman premija osiguranja, dokupa mirovine i oporezivanje dohotka od osiguranja

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
11/2008
Slika clanak casopis: 

Sudska praksa 3/2007

Slika clanak casopis: 

Plivajuće trošarine na naftne derivate

Autor članka: 
Željka Marinović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Oporezivanje luksuznih proizvoda

Autor članka: 
Željka Marinović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Isplata božićnice i prigodnih darova u 2007.

Autor članka: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Urednost i vjerodostojnost dokumentacije u poreznom nadzoru

Autor članka: 
Zdravko Vukšić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Sudska praksa 1/2006

Slika clanak casopis: 

Oporezivanje osobnih automobila

Autor članka: 
Željka Marinović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Dostavljanje poreznog akta

Autor članka: 
Berislav Matković, dipl. iur.
Slika clanak casopis: 

Poljoprivredno zemljište

Autor članka: 
Ivan Lovrić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Porez na dohodak - Odgovori na vaša pitanja 9/2006

Autor članka: 
Vesna Brdovnik, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Ovrha radi naplate poreznog duga

Autor članka: 
Berislav Matković, dipl. iur.
Slika clanak casopis: 

Prijava poreza na dobit (obrazac pd) za 2006.

Autor članka: 
Igor Milinović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Carinske i porezne olakšice za hrvatske branitelje iz domovinskog rata i članove njihovih obitelji

Autor članka: 
Ivan Lovrić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Porez na dohodak - Odgovori na vaša pitanja 4/2005

Autor članka: 
Vesna Brdovnik, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

PDV - Odgovori na vaša pitanja 6/2005

Autor članka: 
mr. sc. Ljubica Javor
Slika clanak casopis: 

Novosti u oporezivanju dobiti

Autor članka: 
Igor Milinović, mag. oec.
Slika clanak casopis: 

Sudska praksa 10/2005

Slika clanak casopis: 

PDV - Odgovori na vaša pitanja 12/2005

Autor članka: 
mr. sc. Ljubica Javor
Slika clanak casopis: 

Prijava poreza na dobit (PD obrazac) za 2003.

Autor članka: 
Igor Milinović, mag. oec.
Slika clanak casopis: 

Povrat PDV-a stranim državljanima

Autor članka: 
mr. sc. Nikola Vukić, dipl. iur.
Slika clanak casopis: 

Internet trgovina i njezin porezni aspekt

Autor članka: 
Ivan Lovrić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Obračunavanje i plaćanje zateznih kamata na nepravovremeno plaćene porezne obveze – Promjena načina obračuna kamata –

Autor članka: 
Stanko Zorica, dipl. oec. Štefica Crvenković, dipl. oec. Gordana Marić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Sudska praksa 12/2004

Slika clanak casopis: 

Sudska praksa 5/2003

Slika clanak casopis: 

Zastara prava na utvrđivanje i naplatu poreza

Autor članka: 
mr. sc. Nikola Vukić, dipl. iur.
Slika clanak casopis: 

Sudska praksa 12/2003

Slika clanak casopis: 

Otpis poreznog duga i duga za obvezne doprinose

Autor članka: 
Berislav Matković, dipl iur.
06/2012
Slika clanak casopis: 

Porezne i računovodstvene prijevare kod poreza na dobit

Autor članka: 
Nada Gajić, dipl. oec., dr. sc. Ivana Dražić Lutilsky
09/2012
Slika clanak casopis: 

Ulazak i izlazak iz sustava PDV-a u 2013.

Autor članka: 
Neven Baica
12/2012
Slika clanak casopis: 

Trošarinska izvješća

Autor članka: 
Željka Marinović
Slika clanak casopis: 

Mišljenja Ministarstva financija 10/2014

10/2014
Slika clanak casopis: 

Isplata i oporezivanje kamata fizičkih osoba

Autor članka: 
Milivoj Friganović
10/2015
Slika clanak casopis: 

Preduvjeti za trošarinsko poslovanje

Autor članka: 
Željka Marinović
12/2015
Slika clanak casopis: 

Sudska praksa...3/2016

03/2016
Slika clanak casopis: 

Primjena MOSS sustava s primjerima iz prakse

Autor članka: 
Jadranka Knežević
09/2016

Stranice