Propisi.hr

Slika clanak casopis: 

Postupak izdavanja i godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca za 2008.

Autor članka: 
Alan Vajda, dipl. iur.
01/2008
Slika clanak casopis: 

Nova pravila za društva s ograničenom odgovornošću

Autor članka: 
Zdenka Pogarčić, dipl. iur.
03/2008
Slika clanak casopis: 

Odgovornost za neispravan proizvod

Autor članka: 
Zdenka Pogarčić, dipl. iur.
05/2008
Slika clanak casopis: 

Pravno je valjan i onaj ugovor o radu koji nije sklopljen u pisanom obliku

Autor članka: 
mr. sc. Gordana Mršić
07/2008
Slika clanak casopis: 

Prekršajna odgovornost pravnih osoba

09/2008
Slika clanak casopis: 

Porezno jamstvo

Autor članka: 
Berislav Matković, dipl. iur.
Slika clanak casopis: 

Poslovi državne uprave

Slika clanak casopis: 

Elektronička isprava

Autor članka: 
Zdravko Vukšić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Uvjeti boravka i rada stranih državljana u Republici Sloveniji

Autor članka: 
Alan Vajda, dipl. iur
Slika clanak casopis: 

Poticajne mjere za tradicijske, deficitarne i proizvodne obrte u gradu Zagrebu

Autor članka: 
Alan Vajda, dipl. iur.
Slika clanak casopis: 

Ekonomski propisi Republike Hrvatske

Slika clanak casopis: 

Povlastice invalidnih osoba u Republici Hrvatskoj

Autor članka: 
Alan Vajda, dipl. iur.
Slika clanak casopis: 

Obrt - Odgovori na vaša pitanja 9/2006

Autor članka: 
Alan Vajda, dipl. iur.
Slika clanak casopis: 

Ugovor o posredovanju

Autor članka: 
Bogoljub Raffaelli, dipl. iur.
Slika clanak casopis: 

Vodič kroz leasing

Slika clanak casopis: 

Sudska praksa 9/2005

Slika clanak casopis: 

Cijene, cjenici, jelovnici i karte pića, te normativi u ugostiteljstvu

Autor članka: 
Maja Magdić Hanžek, dipl. iur.
Slika clanak casopis: 

Kolektivni ugovor za graditeljstvo

Autor članka: 
Biljana Barjaktar, dipl. iur.
Slika clanak casopis: 

Ekonomski propisi Republike Hrvatske

Slika clanak casopis: 

Sudska praksa 11/2004

Slika clanak casopis: 

Propisi o arhiviranju dokumentacije

Slika clanak casopis: 

Nova pravila kolektivnog pregovaranja i produžene primjene pravnih pravila kolektivnih ugovora

Autor članka: 
Božo Prelević, dipl. iur.
09/2012
Slika clanak casopis: 

Izmjene propisa u području ugostiteljstva i turizma

Autor članka: 
Darko Marečić
04/2014
Slika clanak casopis: 

Dnevni i tjedni odmor te drugi sporni podaci u evidenciji o radnom vremenu radnika

Autor članka: 
Božo Prelević
06/2015
Slika clanak casopis: 

Osiguranje potraživanja radnika u slučaju stečaja ili blokade računa poslodavca

Autor članka: 
Božo Prelević
10/2015
Slika clanak casopis: 

Noćni rad i rad u smjenama

Autor članka: 
Božo Prelević
02/2016
Slika clanak casopis: 

Dopunski rad

Autor članka: 
Božo Prelević
06/2016
Slika clanak casopis: 

Escrow račun kao instrument osiguranja plaćanja u poslovnoj praksi

Autor članka: 
Božo Prelević
10/2016
Slika clanak casopis: 

Ispunjavanje propisanih uvjeta za ugostiteljske objekte iz skupine hoteli prema novom Pravilniku

Autor članka: 
Darko Marečić
03/2017
Slika clanak casopis: 

Pružanje ugostiteljskih usluga na otvorenim prostorima

Autor članka: 
Darko Marečić
09/2017
Slika clanak casopis: 

Novi Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

Autor članka: 
Božo Prelević
12/2017
Slika clanak casopis: 

Sudjelovanje radnika u odlučivanju o pravima i obvezama iz radnog odnosa

Autor članka: 
Božo Prelević
05/2018
Slika clanak casopis: 

Primjeri najčešćih ugovora u poslovnoj praksi - Financije

Autor članka: 
Božo Prelević
07/2018
Slika clanak casopis: 

Isticanje obavijesti i oznaka u poslovnim prostorijama i prostorima

Autor članka: 
Darko Marečić
08/2018
Slika clanak casopis: 

Ugovori između turističkih agencija i pružatelja ugostiteljskih usluga (II. dio)

Autor članka: 
Darko Marečić
09/2018
Slika clanak casopis: 

Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost

09/2018
Slika clanak casopis: 

Radno vrijeme i odmori mobilnih radnika u cestovnom prijevozu

Autor članka: 
Božo Prelević
09/2018
Slika clanak casopis: 

Način isticanja cijene i uvjeta prodaje i druge novine u Zakonu o zaštiti potrošača

Autor članka: 
Božo Prelević
03/2019
Slika clanak casopis: 

Vodič kroz volonterstvo

Autor članka: 
Igor Milinović, Alan Vajda
07/2019
Slika clanak casopis: 

Način označavanja hrane (I. dio)

Autor članka: 
Darko Marečić
10/2019
Slika clanak casopis: 

Novi Pravilnik o načinu upisa u sudski registar

Autor članka: 
Božo Prelević
03/2020
Slika clanak casopis: 

Uloga prekršajnih sudova u provedbi regulatornog okvira u području elektroničkih komunikacija

Autor članka: 
Zdravka Jagić, dipl. iur.
04/2012
Slika clanak casopis: 

Specifičnosti u platnom prometu od početka 2011. godine

Autor članka: 
Zvonimir Trampus, dipl. iur.
02/2011
Slika clanak casopis: 

Prodaja poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na poljoprivrednom gospodarstvu (II. dio)

Autor članka: 
Darko Marečić, dipl. iur.
06/2011
Slika clanak casopis: 

Pravna narav repo ugovora

Autor članka: 
doc. dr. sc. Marko Baretić
Slika clanak casopis: 

Utjecaj otvaranja stečajnog postupka na ugovore o radu i prava i obveze iz radnog odnosa

Autor članka: 
Martina Grgec, dipl. iur.
10/2010
Slika clanak casopis: 

Ugovori o poslovnoj suradnji – primjeri iz prakse

Autor članka: 
Božo Prelević, dipl. iur.
11/2009
Slika clanak casopis: 

Obrt – Odgovori na vaša pitanja 1/2008

01/2008
Slika clanak casopis: 

Pravo u gospodarstvu

03/2008

Stranice