Propisi.hr

Poslovanje u prodaji robe na malo izvan prodavaonica

Autor članka: 
Zvonimir Trampus, dipl. iur.
01/2010

Ugovor o zakupu poslovnoga prostora

Autor članka: 
Božo Prelević, dipl. iur.
11/2010

Određivanje OIB-a obrtnicima – odgovori na učestala pitanja

Autor članka: 
mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović, dipl. oec.
10/2009

Ugovor o zajedničkom ulaganju (joint ventures)

Autor članka: 
Bogoljub Raffaelli, dipl. iur.
07/2010

Izvanredni otkaz s osvrtom na sudsku praksu

Autor članka: 
Martina Črep, dipl. iur.
05/2008

Ugovor o ustupu tražbine (cesija) – praktični primjeri

Autor članka: 
Božo Prelević, dipl. iur.
09/2008

Prikaz zakonskih obveza proizvođača i posjednika otpada u RH

Autor članka: 
Sandra Vajda, dipl. ing.
11/2008

Ugovor o uskladištenju

Autor članka: 
iuBr.ogoljub Raffaelli, dipl. iur.

Ugovor o turističkim paket aranžmanima

Autor članka: 
Zdenka Pogarčić, dipl. iur.

Novi Zakon o prostornom uređenju i gradnji stupa na snagu 1.10.2007.

Autor članka: 
Zdenka Pogarčić, dipl. iur.

Ugovor o djelu

Autor članka: 
Ana Poljak, dipl. iur.

Povrat u prijašnje stanje u poreznom postupku

Autor članka: 
Berislav Matković, dipl. iur.

Model godišnjeg ugovora o kupoprodaji proizvoda

Autor članka: 
mr. sc. Josip Šaban

Razlike i sličnosti ugovora o zajmu i ugovora o kreditu

Autor članka: 
Bogoljub Raffaelli, dipl. iur.

Posredovanje

Autor članka: 
Zdenka Pogarčić, dipl. iur.

Ugovaranje računovodstvenih poslova (s modelom ugovora)

Autor članka: 
mr. sc. Josip Šaban

Izmjene Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

Autor članka: 
Darko Marečić, dipl. iur.
06/2012

Novine u sustavu ovrhe

Autor članka: 
Božo Prelević
11/2012

Rad na izdvojenom mjestu rada

Autor članka: 
Božo Prelević
01/2016

Nova pravila o gospodarenju otpadnim vozilima

Autor članka: 
Božo Prelević
04/2016

Zaštita dostojanstva radnika

Autor članka: 
Božo Prelević
09/2016

Ovrha na plaći u 2017.

Autor članka: 
Božo Prelević
02/2017

Prava radnika u slučaju stečaja poslodavca

Autor članka: 
Božo Prelević
11/2017

Podnošenje zahtjeva za izravnu naplatu u ovršnom postupku

Autor članka: 
Božo Prelević
03/2018

Novine kod zapošljavanja osoba s invaliditetom

Autor članka: 
Božo Prelević
08/2018

Načini dostave odluka iz radnog odnosa

Autor članka: 
Božo Prelević
09/2018

Nepoštene ugovorne odredbe u potrošačkim ugovorima

Autor članka: 
Darko Marečić
09/2018

Uzastopni ugovor o radu na određeno vrijeme u praksi

Autor članka: 
Božo Prelević
09/2018

Ostali propisi

09/2018

Novine u Zakonu o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora

Autor članka: 
Božo Prelević
01/2019

Ugovaranje probnog rada

Autor članka: 
Božo Prelević
02/2020

Novi propisi o zastoju u provedbi ovrhe i stečaja

Autor članka: 
Božo Prelević
06/2020

Provedba ovrhe na novčanim sredstvima prema novim propisima o ovrsi

Autor članka: 
Zvonimir Trampus, mag. iur. i ovl. rač.
01/2011

Novine u pravima i obvezama državnih službenika

Autor članka: 
Božo Prelević, dipl. iur.
07/2011

Stranice