Analiza izazova u provedbi poreznih propisa Republike Hrvatske: perspektiva malih poslovnih subjekata

Poduzetništvo se smatra generatorom ekonomskog napretka, te važnim za promociju inovacija, fleksibilnosti i društvene kohezije (Europska Komisija, 2013.). Mikro i mala poduzeća predstavljaju 95,13% svih poslovnih subjekata, a zaslužna su i za 49,9% svih radnih mjesta u Republici Hrvatskoj (RH) (CEPOR, 2015.), pa ne čudi da ih donositelji politika smatraju ključem razvoja gospodarstva. Svako poduzeće u RH, pa tako i ona mikro i mala obavezna su voditi se poreznim propisima RH te udovoljiti zahtjevima koje propisi nalažu. Četiri ključna porezna propisa za male poslovne subjekte predstavljaju Zakon o porezu na dohodak, Zakon o porezu na dobit, Zakon o porezu na dodanu vrijednost i Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom.

Cijeli tekst vidi niže!Veličina
porezi_-_analiza_izazova_provedbe_propisa_u_rh.pdf1.12 MB