Novosti

ZBIRKA MIŠLJENJA NADLEŽNIH TIJELA

Ovaj internetski priručnik sadrži mišljenja Ministarstva financija - Središnjeg ureda Porezne uprave koja su grupirana po istim kategorijama kao i na web stranici Porezne uprave.
Povezivanjem mišljenja u zbirku omogućeno je korisnicima pretraživanje po pojmovima preko opcije "find", a povezivanjem sadržaja sa mišljenjem i omogućenim brzim povratkom na sadržaj, dodatno je olakšano kretanje i pretraživanje sadržaja ove zbirke mišljenja. 

Produljen rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja za statističke i druge potrebe za 2015.

Prema naputku Ministarstva financija rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja za statističke i druge potrebe za 2015. godinu produljen je do 5. travnja 2016. godine. Financijska agencija zaprima izvještaje u poslovnim jedinicama (u redovnom radnom vremenu) i putem WEB aplikacije (24 sata dnevno). 

Izvor: www.fina.hr

Rok za predaju financijskih izvještaja neprofitnih organizacija za 2015.

Prema obavijesti Ministarstva financija, rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja za 2015. godinu udruga pomiče se na 4. ožujka 2016.
Obavijest možete vidjeti na: http://www.mfin.hr/hr/financijsko-izvjestavanje

Obavijest Porezne uprave podnositeljima Obrasca OPZ-STAT-1 (rok prolongiran na 1.9.2016.)

Porezna uprave je na svojim internetskim stranicama dala sljedeću obavijest:

Uputa za sastavljanje prijave PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine

Na temelju odredbi članka 12. stavka 1. Zakona o Poreznoj upravi (Narodne novine broj 148/13 i 141/14) radi jedinstvenog postupanja u primjeni Zakona o PDV-u (Narodne novine broj 73/13, 99/13, 48/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon) i Pravilnika o PDV-u (Narodne novine broj 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14 i 130/15, u daljnjem tekstu: Pravilnik) u vezi s popunjavanjem i podnošenjem prijave PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine, pomoćnica ministra, ravnateljica Porezne uprave daje službenicima Porezne uprave UPUTU za sastavljanje i podnošenje prijave PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja 2015. godine.

Uputu možete vidjeti u privitku

Stranice