Odgovori na pitanja - Porez na dodanu vrijednost

Slika vrsta dokumenta: 

Pretporez kod udruga

Autor: 
Ljubica Javor
mj/god: 
03/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Oslobođenje iz čl. 12. st. 31. Zakona o PDV-u

mj/god: 
03/2013
Slika vrsta dokumenta: 

Izrada internetske stranice

mj/god: 
03/2013
Slika vrsta dokumenta: 

PDV na ino uslugu snimanja seminara

mj/god: 
02/2013
Slika vrsta dokumenta: 

Ispostavljanje računa po osnovi najma ili zakupa

Autor: 
Mirjana Mahović Komljenović
mj/god: 
09/2012
Slika vrsta dokumenta: 

PDV kod prodaje nekretnine

Autor: 
Zdravko Baica
mj/god: 
06/2012
Slika vrsta dokumenta: 

Članarina i PDV

Autor: 
Ivana Uroić
mj/god: 
02/2012
Slika vrsta dokumenta: 

Postupanje Porezne uprave pri upisu u registar obveznika PDV-a po „sili zakona“

Autor: 
Mirjana Mahović Komljenović
mj/god: 
02/2012
Slika vrsta dokumenta: 

Izlaz iz sustava PDV-a

Autor: 
Ivana Uroić
mj/god: 
12/2011
Slika vrsta dokumenta: 

Prijelaz s tromjesečnog na mjesečnu obvezu obračuna PDV

Autor: 
Ljubica Javor
mj/god: 
11/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Podjela pretporeza za kamate

Autor: 
Ljubica Javor
mj/god: 
10/2010
Slika vrsta dokumenta: 

PDV kod poklanjanja aparata

Autor: 
Ljubica Javor
mj/god: 
09/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Račun za predujam

Autor: 
Ljubica Javor
mj/god: 
07/2010
Slika vrsta dokumenta: 

PDV kod prijevoza turista

Autor: 
Ljubica Javor
mj/god: 
05/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Prodaja automobila kod kojeg nije korišten pretporez

Autor: 
Ljubica Javor
mj/god: 
04/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Porezne osnovice pri prometu nekretnina s novosagrađenim građevinama

Autor: 
Savjetnička kuća
mj/god: 
03/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Ispravak pretporeza

Autor: 
Ljubica Javor
mj/god: 
02/2010
Slika vrsta dokumenta: 

PDV kod reprezentacije i osobnog vozila

Autor: 
Igor Milinović
mj/god: 
02/2010

Stranice