Odgovori na pitanja - Porez na dodanu vrijednost

Podjela pretporeza

Autor: 
Ljubica Javor
mj/god: 
01/2010

PDV kod obrta koji je prestao obavljati djelatnost

Autor: 
Ljubica Javor
mj/god: 
12/2009

Nenaplaćeni izvoz i PDV

Autor: 
Jelena Gajšek
mj/god: 
11/2009

PDV kod nabave osobnog vozila od 1.1.2010.

Autor: 
Ljubica Javor
mj/god: 
11/2009

PDV na kamate

Autor: 
Ljubica Javor
mj/god: 
10/2009

PDV kod naknadnog odobrenja

Autor: 
Ljubica Javor
mj/god: 
09/2009

Naknada za uslugu naplate potraživanja i osnovica PDV-a

Autor: 
Savjetnička kuća
mj/god: 
07/2009

Predujam kod ino usluge

Autor: 
Ljubica Javor
mj/god: 
07/2009

Sportski klub kao obveznik PDV-a

Autor: 
Ljubica Javor
mj/god: 
06/2009

Kamate od povezanog ino društva

Autor: 
Ljubica Javor
mj/god: 
05/2009

Izlazak iz sustava PDV-a

Autor: 
Ljubica Javor
mj/god: 
04/2009

Pretporez kod udruga

Autor: 
Ljubica Javor
mj/god: 
03/2009

Pretporez kod udruga

Autor: 
Ljubica Javor
mj/god: 
03/2009

PDV na vlastitu potrošnju kod neprofitnih organizacija

Autor: 
Ljubica Javor
mj/god: 
02/2009

PDV-K – račun za prethodnu godinu

Autor: 
Ljubica Javor
mj/god: 
02/2009

PDV kod ustanove za srednjoškolsko obrazovanje

Autor: 
Ljubica Javor
mj/god: 
12/2008

PDV kod prodaje plovila

Autor: 
Ljubica Javor
mj/god: 
12/2008

Stranice