Materijalna imovina (dugotrajna) - općenito

Rashodovanje i isknjiženje materijalne imovine kod trgovačkih društava

Autor: 
mr. sc. Zdravko Baica, dipl. oec.
mj/god: 
01/2011

Revalorizacija i prodaja dugotrajne materijalne imovine

Autor: 
mr. sc. Zdravko Baica, dipl. oec.
mj/god: 
06/2011

Knjiženje prodaje dugotrajne materijalne imovine

Autor: 
Igor Milinović, dipl. oec.
mj/god: 
05/2011

Umanjenje vrijednosti imovine (prema HSFI-ima)

Autor: 
mr. sc. Zdravko Baica, dipl. oec.
mj/god: 
07/2010

Priznavanje i mjerenje dugotrajne materijalne imovine

Autor: 
dr. sc. Paško Anić – Antić, dipl. oec.
mj/god: 
05/2010

Rashodovanje i isknjiženje materijalne imovine kod trgovačkih društava

Autor: 
mr. sc. Zdravko Baica, dipl. oec.
mj/god: 
02/2010

Računovodstvo vrijednosnog usklađenja imovine

Autor: 
dr. sc. Paško Anić – Antić, dipl. oec.
mj/god: 
11/2009

Rashodovanje i isknjiženje materijalne imovine kod trgovačkih društava

Autor: 
mr. sc. Zdravko Baica, dipl. oec.
mj/god: 
10/2008

Računovodstvo dugotrajne materijalne imovine – primjena HSFI 6

Autor: 
mr. sc. Zdravko Baica, dipl. oec.
mj/god: 
05/2008

Računovodstveno praćenje nekretnina, postrojenja i opreme prema revidiranom MRS-u 16

Autor: 
mr. sc. Sanja Sever i prof. dr. sc. Boris Tušek
mj/god: 
11/2007

Poljoprivredno zemljište

Autor: 
Ivan Lovrić, dipl. oec.
mj/god: 
07/2006

MRS 40 - vrednovanje dugotrajne materijalne imovine

Autor: 
mr. sc. Paško Anić Antić, dipl. oec.
mj/god: 
06/2005

Investicijsko ulaganje i investicijsko održavanje dugotrajne imovine

Autor: 
Nada Petrović, dipl. oec.
mj/god: 
11/2005

Računovodstveni aspekt zemljišta

Autor: 
Vladimir Cindori, dipl. oec.
mj/god: 
08/2003

Računovodstveni aspekt zemljišta

Autor: 
Vladimir Cindori, dipl. oec.
mj/god: 
06/2003