Materijalna imovina (dugotrajna) - općenito

Slika vrsta dokumenta: 

Rashodovanje i isknjiženje materijalne imovine kod trgovačkih društava

Autor: 
mr. sc. Zdravko Baica, dipl. oec.
mj/god: 
01/2011
Slika vrsta dokumenta: 

Utvrđivanje troška amortizacije kod promjene procijenjenog korisnog vijeka uporabe predmeta dugotrajne imovine

Autor: 
dr. sc. Paško Anić – Antić, dipl. oec.
mj/god: 
06/2011
Slika vrsta dokumenta: 

Revalorizacija i prodaja dugotrajne materijalne imovine

Autor: 
mr. sc. Zdravko Baica, dipl. oec.
mj/god: 
06/2011
Slika vrsta dokumenta: 

Knjiženje prodaje dugotrajne materijalne imovine

Autor: 
Igor Milinović, dipl. oec.
mj/god: 
05/2011
Slika vrsta dokumenta: 

Rashodovanje i isknjiženje materijalne imovine kod trgovačkih društava

Autor: 
mr. sc. Zdravko Baica
mj/god: 
11/2011
Slika vrsta dokumenta: 

Različitost računovodstvenih i poreznih načela utvrđivanja rashoda od otpisa dugotrajne materijalne imovine

Autor: 
dr. sc. Paško Anić – Antić, dipl. oec.
mj/god: 
07/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Umanjenje vrijednosti imovine (prema HSFI-ima)

Autor: 
mr. sc. Zdravko Baica, dipl. oec.
mj/god: 
07/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Priznavanje i mjerenje dugotrajne materijalne imovine

Autor: 
dr. sc. Paško Anić – Antić, dipl. oec.
mj/god: 
05/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Rashodovanje i isknjiženje materijalne imovine kod trgovačkih društava

Autor: 
mr. sc. Zdravko Baica, dipl. oec.
mj/god: 
02/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Računovodstvo vrijednosnog usklađenja imovine

Autor: 
dr. sc. Paško Anić – Antić, dipl. oec.
mj/god: 
11/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Rashodovanje i isknjiženje materijalne imovine kod trgovačkih društava

Autor: 
mr. sc. Zdravko Baica, dipl. oec.
mj/god: 
10/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Računovodstvo dugotrajne materijalne imovine – primjena HSFI 6

Autor: 
mr. sc. Zdravko Baica, dipl. oec.
mj/god: 
05/2008
Slika vrsta dokumenta: 

Računovodstveno praćenje nekretnina, postrojenja i opreme prema revidiranom MRS-u 16

Autor: 
mr. sc. Sanja Sever i prof. dr. sc. Boris Tušek
mj/god: 
11/2007
Slika vrsta dokumenta: 

Poljoprivredno zemljište

Autor: 
Ivan Lovrić, dipl. oec.
mj/god: 
07/2006
Slika vrsta dokumenta: 

MRS 40 - vrednovanje dugotrajne materijalne imovine

Autor: 
mr. sc. Paško Anić Antić, dipl. oec.
mj/god: 
06/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Investicijsko ulaganje i investicijsko održavanje dugotrajne imovine

Autor: 
Nada Petrović, dipl. oec.
mj/god: 
11/2005
Slika vrsta dokumenta: 

Računovodstveni aspekt zemljišta

Autor: 
Vladimir Cindori, dipl. oec.
mj/god: 
08/2003
Slika vrsta dokumenta: 

Računovodstveni aspekt zemljišta

Autor: 
Vladimir Cindori, dipl. oec.
mj/god: 
06/2003