Seminari, webinari i konferencije

Korisne napomene za sudionike RiPup edukacija!

Prijave za odabranu edukaciju molimo dostavite čim prije, kako bismo se na vrijeme mogli kvalitetno pripremiti za održavanje edukacije.

Kotizaciju molimo uplatite unaprijed na žiro račun RiPup-a koji je naveden na pozivu za plaćanje kotizacije. Po primitku vaše uplate, vaše mjesto na seminaru je rezervirano i s veseljem vas očekujemo. Gotovinske uplate na samoj edukaciji ne primamo.

U slučaju otkaza ili odgode edukacije s RiPup strane, uplaćene kotizacije bit će vam odmah vraćene na žiro račun uplatitelja. U slučaju otkaza s vaše strane uplaćene kotizacije vraćamo, uz uvjet da najkasnije 3 radna dana prije održavanja obavijestite RiPup o svojoj spriječenosti.

Uz poštovanje i zahvalu na razumijevanju, vaš RiPup

KAKO ODABRATI I PROVESTI ODGOVARAJUĆI POSTUPAK JAVNE NABAVE U UVJETIMA IZVANREDNIH SITUACIJA

Seminari i konferencije

Predavač: mr. sc. Ivan Šprajc, dip. iur.

Program pogledajte OVDJE

Kotizacija za ovaj RiPup Webinar iznosi 476,00 kn po prijavljenom sudioniku (plus PDV 25%).  U cijenu kotizacije uračunato je gledanje i slušanje RiPup Webinara, prezentacija predavača u PDF-u, odgovori na dva stručna pitanja RiPup-ovih savjetnika i predavača a vezano uz tematiku Webinara. Kotizacija se uplaćuje unaprijed na organizatora Webinara, Centar za računovodstvo i financije d.o.o., Zagreb, OTP BANKA, IBAN broj HR2024070001100622318

Po primitku vaše uplate na e-mail adresu, koju ste naveli u prijavnici, dostavljamo pristupne podatke za gledanje i slušanje RiPup Webinara, prezentaciju predavača u PDF-u i e-mail adresu na koju možete postaviti dva stručna pitanja iz tematike ovog Webinara. Na dva stručna pitanja odgovorit ćemo telefonom u roku 24 sata.

Više informacija: tel. 01 49 21 737

Za pristup ovom RiPup Webinar-u kliknite OVDJE

 

AKTUALNA PITANJA IZ PRAKSE RADNOG PRAVA s posebnim osvrtom na prestanak ugovora o radu

Seminari i konferencije

6. travnja 2020. Hotel Antunović, Zagreb

Radionica je namijenjena poduzetnicima, managerima u trgovačkim društvima, obrtnicima, računovođama, pravnicima, voditeljima ureda i kadrovskih službi, agencijama za privremeno zapošljavanje, zaposlenim u tijelima nadzora, udrugama poslodavaca, sindikatima, radnicima, zaposlenima u tijelima državne uprave i svima drugima zainteresiranim za primjenu propisa radnog prava u praksi.

S polaznicima radionice analizirat će se sve relevantne odredbe Zakona o radu koji uređuju materiju sklapanja ugovora o radu, radnog vremena, godišnjih odmora, prestanka radnog odnosa i zaštite prijavitelja nepravilnosti, uz brojne primjere iz sudske prakse i mišljenja upravnih tijela. Polaznicima radionice osigurana je prezentacija sa popratnim materijalima koji uključuju ogledne primjere ugovora o radu, otkaza i drugih akata radnog prava. Polaznicima se izdaje i potvrda o sudjelovanju na seminaru. Tijekom cijelog trajanja radionice pružaju se konkretni odgovori na Vaša pitanja!

Detaljnije informacije vezane uz seminar možete dobiti na tel. 01/49 21 737, ili na mail: urednistvo@ripup.hr

 

Zaštita osobnih podataka u praksi

Seminari i konferencije

9. ožujka 2020., Hotel Antunović, Zagreb

Seminar obuhvaća:

obveznu primjenu pravila iz Opće uredbe o zaštiti podataka;
Primjenu Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka;
primjenu posebnih pravila obrade osobnih podataka;
zaštitu osobnih podataka i primjenu GDPR-a u djelatnosti revizije, računovodstva, odvjetništva i javnog bilježništva, IT djelatnostima;
sastavljanje ugovora između voditelja i izvršitelja obrade osobnih podataka;
izradu procjene učinaka, procjene rizika, internih politika u praksi;
vođenje evidencija aktivnosti obrade podataka u praksi;
primjenu pravila o obradi osjetljivih osobnih podataka;
prava ispitanika i uvjeta privole na obradu njihovih podataka;
izradu obvezujućih korporativnih pravila o zaštiti osobnih podataka;
video nadzor poslovnih prostorija i propise koji reguliraju ovu materiju
visoke novčane kazne za postupanje suprotno propisima;
odgovore na pitanja polaznika, prezentaciju i materijale sa seminara.

Detaljnije informacije vezane uz seminar možete dobiti na tel. 01/49 21 737, ili na mail: urednistvo@ripup.hr

 

Sastavljanje godišnjih poreznih i financijskih izvještaja za 2019. i ostale aktualnosti

Seminari i konferencije

Zagreb, 12.02.2020. (srijeda), hotel Westin (dvorana Panorama), Kršnjavoga 1, u 9.30 sati

Izrada godišnjih financijskih izvještaja za 2019.
Prijava poreza na dobit za 2019.
Godišnja prijava poreza na dohodak obrtnika
Obračun članarina i naknada kod izrade financijskih izvještaja za 2019.
Ostale aktualnosti

Detaljnije informacije vezane uz seminar možete dobiti na tel. 01/49 21 737, ili na mail: urednistvo@ripup.hr

 

PRIMJENA ZAKONA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA I NOVOG PRAVILNIKA O POSTUPKU PROCJENE RIZIKA TE PROVOĐENJU MJERA POJEDNOSTAVLJENE I POJAČANE DUBINSKE ANALIZE U PRAKSI

Seminari i konferencije

Termini održavanja seminara:
20. siječnja 2020. – Zagreb - Hotel Antunović
29. siječnja 2020. – Rijeka – Hotel Jadran
17. veljače 2020. – Split – Hotel Atrium

Polaznicima seminara izdaje se potvrda o sudjelovanju na redovitom stručnom osposobljavanju iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, sa programom seminara. Također, polaznicima će biti stavljena na raspolaganje prezentacija sa seminara sa materijalima koji uključuju ogledne primjere akata iz područja sprječavanja pranja novca, uključujući pisane politike, kontrole i postupke za smanjivanje i učinkovito upravljanje rizikom od pranja novca i financiranja terorizma interni akt programa godišnjeg stručnog osposobljavanja i izobrazbe te drugih akata iz područja sprječavanja pranja novca.

Detaljnije informacije vezane uz seminar možete dobiti na tel. 01/49 21 737, ili na mail: urednistvo@ripup.hr

 

Pripremne radnje za sastavljanje poreznih izvještaja za 2019. i izmjene poreznih propisa od 1.1.2020.

Seminari i konferencije

Zagreb, 10.12.2019. (utorak), hotel Westin (kristalna dvorana), Kršnjavoga 1, u 9.30 sati

Iz programa seminara izdvajamo:
Sastavljanje financijskih izvještaja za 2019. 
Sastavljanje Obrasca PDV za prosinac 2019.  
Podsjetnik na neke bitne pozicije i novine u sastavljanju prijave porez na dobit za 2019.
Plaćanje članarine TZ i drugih naknada – novine i bitne napomene
Izmjene porezni propisa 1.1.2020.
Ostale aktualnosti i novine

Detaljnije informacije vezane uz seminar možete dobiti na tel. 01/49 21 737, ili na mail: urednistvo@ripup.hr

 

Jednostavno knjigovodstvo za udruge u praksi

Seminari i konferencije

Zagreb, 14.12,2019.(subota), Hotel Antunović, Zagrebačka avenija 100
Split, 10.01.2020.(petak), Županijska Komora Split, Trumbićeva obala 4
Rijeka, 18.01.2020.(subota), Hotel Jadran, Šetalište XIII divizije 46
u svim gradovima početak u 9:00 sati!

Jednodnevna radionica koncipirana je kao čitav niz prakstičnih primjera iz područja računovodstva, poreza i ptava u poslovanju udruga s mnoštvom praktičnih primjera knjiženja i popunjavanja obrazaca, a sve s ciljem kako bi se što jasnije i razumljivije prezentirala razna problematika vezana uz zakonsko poslovanje.

Detaljnije informacije vezane uz seminar možete dobiti na tel. 01/49 21 742, ili na mail: info@udruga.hr

TOP 30 ODGOVORA NA PITANJA ZA UDRUGE

Seminari i konferencije

Zagreb, 23.10.2019., hotel Antunović, Zagrebačka avenija 100A

Izbor iz najvažnijih aktualnih telefonskih odgovora savjetnika časopisa Udruga.hr!!

Cijena jedne kotizacije iznosi 395,00 kn (PDV uključen), kotizacaija za svakog slijedećeg sudionika iz iste udruge (tvrtke) iznosi 295,00 kn (PDV uključen)

TOP 50 ODGOVORA NA PITANJA I RADNI ODNOSI U PRAKSI

Seminari i konferencije

22.05.2019. (srijeda) s početkom u 9,30 sati
Split, hotel ATRIUM (dvorana Carrara), Domovinskog rata 49A

Izbor 50 najvažnijih aktualnih odgovora na pitanja iz prakse: 

PDV
RAČUNOVODSTVO
POREZI – OSTALO
RADNI ODNOSI
SREDSTVA ZA OSOBNI PRIJEVOZ
OSTALA PITANJA

Cijena ovog seminara iznosi 395,00 kn (316,00 kn + PDV 25%). Kotizacija za svakog slijedećeg sudionika iz iste tvrtke iznosi 295,00 kn (236,00 kn + PDV 25%)

 

Propisi EU o socijalnom osiguranju o izaslanim radnicima i radu radnika u dvije ili više država te obračun doprinosa i poreza za izaslane radnike

Seminari i konferencije

13. svibnja 2019. (ponedjeljak) s početkom u 9.30 sati , Zagreb, hotel “Antunović”, Zagrebačka avenija 100A

IZ PROGRAMA SEMINARA IZDVAJAMO:

Propisi Europske unije na području socijalnog osiguranja (Uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigur­nosti - pravila za određivanje mjerodavnog zakonodavstva) i nova Direktiva (EU) 2018/957 o izmjeni Direktive 96/71 EZ o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga
Izaslani radnici (kad je moguće izaslanje, propisani uvjeti za poslodavce i radnike za izdavanje potvrde A1) u EGP (EU + Nor­veška, Island i Lihteštajn) i Švicarsku, državi s kojom RH primje­njuje Ugovor o socijalnom osiguranju te u treće zemlje
Rad u dvije ili više država članica Europske unije (istovremen ili naiz­mjeničan rad u dvije ili više država, puno ili nepuno radno vrijeme)
Potvrde A1 – značenje, obveza pribavljanja za rad u drugoj dr­žavi članici EU (radnici, pomorci, umjetnici, obrtnici, „honorarci“ i dr.) i postupak izdavanja
Obračun i plaćanje doprinosa za izaslane radnike u inozemstvo
Naknade za bolovanje izaslanih radnika
Oporezivanje plaća izaslanih radnika (dnevnica za rad na tere­nu, smještaj i dr.) u inozemstvu
Primjeri obračuna i plaćanja doprinosa i poreza na dohodak izaslanih radnika s popunjavanjem obrasca JOPPD i obrasca INO-DOH
Obračun doprinosa i poreza za izaslane radnike u RH

 

Stranice