Članarine, doprinosi, naknade i rente

Komorski doprinos HOK-u za 2006.

Autor: 
Mira Čegec
mj/god: 
01/2006

Plaćanje doprinosa hrvatskoj obrtničkoj komori u 2007.

Autor: 
Mira Čegec
mj/god: 
01/2007

Plaćanje doprinosa HOK-u u 2014.

Autor: 
Sandra Mihelčić
mj/god: 
02/2014

Obračun članarina, doprinosa, naknada i spomeničke rente za 2013.

Autor: 
mr. Sandra Mihelčić, Igor Milinović, mag. oec.
mj/god: 
01/2014

Obračun članarina, doprinosa, naknada i spomeničke rente za 2012.

Autor: 
mr. sc., Sandra Mihelčić, Igor Milinović, mag. oec.
mj/god: 
01/2013

Smanjenje naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma

Autor: 
mr. sc. Vlado Đurašin
mj/god: 
04/2012

Smanjeni doprinosi i članarina za HGK od 1. ožujka 2012.

Autor: 
Igor Milinović, mag. oec.
mj/god: 
03/2012

Obračun članarina, doprinosa, naknada i spomeničke rente za 2011.

Autor: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec., Igor Milinović, mag. oec.
mj/god: 
01/2012

Obračun članarina, doprinosa, naknada i spomeničke rente za 2010.

Autor: 
Milena Kuprešak, dipl. oec. mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec. Igor Milinović, dipl. oec.
mj/god: 
01/2011

Što donose izmjene i dopune Zakona o doprinosima

Autor: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
mj/god: 
03/2011

Promjena naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma

Autor: 
mr. sc. Vlado Đurašin, dipl. oec.
mj/god: 
08/2010

Obračun članarina, doprinosa, naknada i spomeničke rente za 2009.

Autor: 
Milena Kuprešak, dipl. oec. mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec. Igor Milinović, dipl. oec.
mj/god: 
01/2010

Obračun članarina, doprinosa, naknada i spomeničke rente za 2008.

Autor: 
Milena Kuprešak, dipl. oec., mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec., Igor Milinović, dipl. oec.
mj/god: 
02/2009

Što donosi novi Zakon o doprinosima (primjena od 1. siječnja 2009.)

Autor: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
mj/god: 
10/2008

Direktna spomenička renta

Autor: 
Ana Poljak, dipl. iur.
mj/god: 
10/2007

Naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma prema novom Pravilniku

Autor: 
mr. sc. Vlado Đurašin, dipl. oec.
mj/god: 
04/2007

Stranice