Zaštita osobnih podataka u praksi

Seminari i konferencije

9. ožujka 2020., Hotel Antunović, Zagreb

Seminar obuhvaća:

obveznu primjenu pravila iz Opće uredbe o zaštiti podataka;
Primjenu Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka;
primjenu posebnih pravila obrade osobnih podataka;
zaštitu osobnih podataka i primjenu GDPR-a u djelatnosti revizije, računovodstva, odvjetništva i javnog bilježništva, IT djelatnostima;
sastavljanje ugovora između voditelja i izvršitelja obrade osobnih podataka;
izradu procjene učinaka, procjene rizika, internih politika u praksi;
vođenje evidencija aktivnosti obrade podataka u praksi;
primjenu pravila o obradi osjetljivih osobnih podataka;
prava ispitanika i uvjeta privole na obradu njihovih podataka;
izradu obvezujućih korporativnih pravila o zaštiti osobnih podataka;
video nadzor poslovnih prostorija i propise koji reguliraju ovu materiju
visoke novčane kazne za postupanje suprotno propisima;
odgovore na pitanja polaznika, prezentaciju i materijale sa seminara.

Detaljnije informacije vezane uz seminar možete dobiti na tel. 01/49 21 737, ili na mail: urednistvo@ripup.hr

 

Sastavljanje godišnjih poreznih i financijskih izvještaja za 2019. i ostale aktualnosti

Seminari i konferencije

Zagreb, 12.02.2020. (srijeda), hotel Westin (dvorana Panorama), Kršnjavoga 1, u 9.30 sati

Izrada godišnjih financijskih izvještaja za 2019.
Prijava poreza na dobit za 2019.
Godišnja prijava poreza na dohodak obrtnika
Obračun članarina i naknada kod izrade financijskih izvještaja za 2019.
Ostale aktualnosti

Detaljnije informacije vezane uz seminar možete dobiti na tel. 01/49 21 737, ili na mail: urednistvo@ripup.hr

 

PRIMJENA ZAKONA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA I NOVOG PRAVILNIKA O POSTUPKU PROCJENE RIZIKA TE PROVOĐENJU MJERA POJEDNOSTAVLJENE I POJAČANE DUBINSKE ANALIZE U PRAKSI

Seminari i konferencije

Termini održavanja seminara:
20. siječnja 2020. – Zagreb - Hotel Antunović
29. siječnja 2020. – Rijeka – Hotel Jadran
17. veljače 2020. – Split – Hotel Atrium

Polaznicima seminara izdaje se potvrda o sudjelovanju na redovitom stručnom osposobljavanju iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, sa programom seminara. Također, polaznicima će biti stavljena na raspolaganje prezentacija sa seminara sa materijalima koji uključuju ogledne primjere akata iz područja sprječavanja pranja novca, uključujući pisane politike, kontrole i postupke za smanjivanje i učinkovito upravljanje rizikom od pranja novca i financiranja terorizma interni akt programa godišnjeg stručnog osposobljavanja i izobrazbe te drugih akata iz područja sprječavanja pranja novca.

Detaljnije informacije vezane uz seminar možete dobiti na tel. 01/49 21 737, ili na mail: urednistvo@ripup.hr

 

Pripremne radnje za sastavljanje poreznih izvještaja za 2019. i izmjene poreznih propisa od 1.1.2020.

Seminari i konferencije

Zagreb, 10.12.2019. (utorak), hotel Westin (kristalna dvorana), Kršnjavoga 1, u 9.30 sati

Iz programa seminara izdvajamo:
Sastavljanje financijskih izvještaja za 2019. 
Sastavljanje Obrasca PDV za prosinac 2019.  
Podsjetnik na neke bitne pozicije i novine u sastavljanju prijave porez na dobit za 2019.
Plaćanje članarine TZ i drugih naknada – novine i bitne napomene
Izmjene porezni propisa 1.1.2020.
Ostale aktualnosti i novine

Detaljnije informacije vezane uz seminar možete dobiti na tel. 01/49 21 737, ili na mail: urednistvo@ripup.hr

 

Jednostavno knjigovodstvo za udruge u praksi

Seminari i konferencije

Zagreb, 14.12,2019.(subota), Hotel Antunović, Zagrebačka avenija 100
Split, 10.01.2020.(petak), Županijska Komora Split, Trumbićeva obala 4
Rijeka, 18.01.2020.(subota), Hotel Jadran, Šetalište XIII divizije 46
u svim gradovima početak u 9:00 sati!

Jednodnevna radionica koncipirana je kao čitav niz prakstičnih primjera iz područja računovodstva, poreza i ptava u poslovanju udruga s mnoštvom praktičnih primjera knjiženja i popunjavanja obrazaca, a sve s ciljem kako bi se što jasnije i razumljivije prezentirala razna problematika vezana uz zakonsko poslovanje.

Detaljnije informacije vezane uz seminar možete dobiti na tel. 01/49 21 742, ili na mail: info@udruga.hr

Upute Porezne uprave vezano uz izmjene i dopune Pravilnika o porez na dohodak koje su stupile na snagu 1. rujna 2019.

Porezna uprava je na svojim Internet stranicama (www.porezna-uprava.hr) detaljnije pojasnila zadnje izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak koje se primjenjuju od 1. rujna 2019.
Cjelokupni tekst (Broj klase:011-01/19-02/8, Urudžbeni broj:513-07-21-01-19-5 od 30.08.2019.) možete vidjeti na linku:

https://www.porezna-uprava.hr/HR_publikacije/Lists/mislenje33/Display.aspx?id=19669

 

Izmjene Pravilnika o porezu na dohodak: dnevnice, plaćanje prehrane i smještaja radnika, plaćanje vrtića i dr.

U Narodnim novinama broj 80/2019 objavljene su izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak (u nastavku teksta: Pravilnik) koje su stupile na snagu 1. rujna 2019. Koje novine donose navedene izmjene Pravilnika prikazujemo u članku u nastavku.

TOP 30 ODGOVORA NA PITANJA ZA UDRUGE

Seminari i konferencije

Zagreb, 23.10.2019., hotel Antunović, Zagrebačka avenija 100A

Izbor iz najvažnijih aktualnih telefonskih odgovora savjetnika časopisa Udruga.hr!!

Cijena jedne kotizacije iznosi 395,00 kn (PDV uključen), kotizacaija za svakog slijedećeg sudionika iz iste udruge (tvrtke) iznosi 295,00 kn (PDV uključen)

Stranice