Računovodstvo

Planiranje u sustavu lokalnih proračuna za razdoblje 2012. – 2014.

Autor članka: 
Ivana Jakir-Bajo, dipl. oec., Ivana Maletić, dipl. oec.
09/2011

Godišnji popis (inventura) kod obrtnika i slobodnih zanimanja u 2011. godini

Autor članka: 
Valentina Bocak, mag. oec.
12/2011

Konačni obračun PDV-a za 2009. (sastavljanje obrasca PDV–K)

Autor članka: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec. Igor Milinović, dipl. oec.
02/2010

Priznavanje i mjerenje dugotrajne materijalne imovine

Autor članka: 
dr. sc. Paško Anić – Antić, dipl. oec.
05/2010

Razlike između računovodstvene i oporezive dobiti – financijski i računovodstveni aspekt

Autor članka: 
mr. sc. Ivan Idžojtić, ovl. porezni savjetnik, Marica Javorović, dipl.oec., ovl. porezni savjetnik
10/2010

Godišnji popis (inventura) imovine i obveza poduzetnika za 2010.

Autor članka: 
Ljiljana Benčić Markulin, dipl. oec., Vladimir Cindori, dipl. oec., Igor Milinović, dipl. oec., Jadranka Sukno, dipl. oec.
12/2010

Podsjetnik što treba predati u FINA-u do 30.6.2009.

Autor članka: 
Igor Milinović, dipl. oec.
05/2009

Objavljivanje segmentalnih informacija sukladno MSFI 8

Autor članka: 
mr. sc. Marino Turčić, dipl. oec.
09/2009

Primanja zaposlenih – neiskorišteni godišnji odmori i jubilarne nagrade (sukladno MRS-u 19)

Autor članka: 
dr. sc. Paško Anić-Antić, Ksenija Sanjković, dipl. ing. mat.
12/2009

Financijski izvještaji neprofitnih organizacija za 2008.

Autor članka: 
Ivana Uroić, dipl. oec.
01/2009

Primanja zaposlenih primjenom metode projicirane kreditne jedinice prema MRS 19

Autor članka: 
mr. sc. Paško Anić – Antić, dipl. oec. i Ksenija Sanjković, dipl. ing. mat.
04/2008

Računovodstvo dugotrajne nematerijalne imovine - primjena HSFI 5

Autor članka: 
mr. sc. Zdravko Baica, dipl. oec.
06/2008

Poslovanje obrtnika i slobodnih zanimanja - Odgovori na Vaša pitanja 2/2007

Autor članka: 
mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović, dipl. oec.

Likvidacija trgovačkog društva

Autor članka: 
Nada Petrović, dipl. oec.
11/2008

Godišnji popis (inventura) imovine i obveza za 2007.

Autor članka: 
Ljiljana Bančić Markulin, dipl. oec., Vladimir Cindori, dipl. oec. i Jadranka Sukno, dipl. oec.

Sastavljanje i predaja konsolidiranih financijskih izvještaja obveznika u sustavu proračunskog računovodstva

Autor članka: 
Ivana Maletić, dipl. oec., Ivana Jakir Bajo, dipl. oec.

Raspored dobiti i gubitka kod dioničkih društava za 2005. godinu

Autor članka: 
Igor Milinović, dipl. oec.

Planiranje u sustavu proračuna za razdoblje 2007.-2009. godine

Autor članka: 
Ivana Jakir-Bajo, dipl. oec. i Ivana Maletić, dipl. oec.

Pretpostavke uspostavljanja i temeljne funkcionalnosti lokalnih riznica

Autor članka: 
Ivana Maletić, dipl. oec. i Ivana Jakir-Bajo, dipl. oec.

Sastavljanje financijskih izvještaja neprofitnih organizacija za 2004. godinu

Autor članka: 
Ivana Uroić, dipl. oec Igor Milinović, dipl. oec.

Statistički izvještaji za razdoblje siječanj-ožujak 2005.

Autor članka: 
Ivan Čonkaš, dipl. oec. Branka Viduka, dipl. oec. Dragica Kušen, dipl. oec.

Proračunsko računovodstvo - Odgovori na vaša pitanja 8/2005

Autor članka: 
Ivana Uroić, dipl. oec.

Godišnji obračun članarine turističkim zajednicama za 2003. godinu

Autor članka: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec.

Proračunsko računovodstvo - Odgovori na vaša pitanja 4/2004

Autor članka: 
Ivana Maletić, dipl. oec.

Proračunsko računovodstvo - Odgovori na vaša pitanja 9/2004

Autor članka: 
Ivana Maletić, dipl. oec.

Godišnji popis (inventura) imovine i obveza

Autor članka: 
Ljiljana Benčić Markulin, dipl. oec. Vladimir Cindori, dipl. oec. Jadranka Sukno, dipl. oec.

Računovodstveno evidentiranje leasinga kod najmoprimatelja

Autor članka: 
Vladimir Cindori, dipl. oec. i Igor Milinović, dipl. oec.

Evidentiranje trgovačke djelatnosti kod obrtnika

Autor članka: 
Valentina Bocak, mag. oec.
09/2012

Knjiženje prodaje dugotrajne materijalne imovine

Autor članka: 
Igor Milinović
05/2015

Prikaz očekivanih izmjena Zakona o računovodstvu

Autor članka: 
Neven Baica
07/2016

Izrada financijskog plana udruge – rok do 31.12.2016.

Autor članka: 
Igor Milinović
11/2016

Izdaci reprezentacije, reklame i darovanja kod obrtnika

Autor članka: 
Krešimir Vranar
07/2017

Izrada financijskog plana udruge – rok do 31.12.2017.

Autor članka: 
Igor Milinović
11/2017

Kupovina stvari od građana – praktični prikaz

Autor članka: 
Igor Milinović
04/2018

Sastavljanje bilance za poduzetnike na dan 31.12.2013.

Autor članka: 
Zdravko Baica, Neven Baica, Danica Lončar - Galek, Igor Milinović
08/2018

Prodaja robe ispod nabavne vrijednosti

Autor članka: 
Neven Baica
09/2018

Prilagodbe kontnog plana za potrebe obračuna PDV-a

Autor članka: 
Neven Baica
07/2013

Obračun amortizacije

Autor članka: 
Zdravko Baica, Neven Baica
10/2018

Prestanak obavljanja (likvidacija) obrtničke djelatnosti

Autor članka: 
Valentina Bocak
04/2019

Stranice