Računovodstvo

Promjena vjerovnika ili dužnika u obveznim odnosima

Autor članka: 
Zvonimir Trampus, dipl. iur. i ovl. rač.

Godišnji obračun članarina turističkim zajednicama za 2002. godinu

Autor članka: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec.

Računovodstveni aspekt zemljišta 2.dio

Autor članka: 
Vladimir Cindori, dipl. oec.

Računovodstvo robe u tranzitu

Autor članka: 
Augustin Kunštek, dipl. oec.

Troškovi radne odjeće i obuće

Autor članka: 
Neven Baica, mag. oec.
07/2012

Računovodstvo prodaje robe u komisiji

Autor članka: 
Neven Baica
06/2015

Predaja obrasca DOH – Z za 2015.

Autor članka: 
Valentina Bocak
01/2016

Zajedničko obavljanje samostalne djelatnosti (obrta)

Autor članka: 
Valentina Bocak
10/2016

Izvještaj o novčanom toku

Autor članka: 
Zdravko Baica
04/2017

Sastavljanje računa dobiti i gubitka za 2017.

Autor članka: 
Zdravko Baica, Neven Baica
02/2018

Mjerenje fer vrijednosti

Autor članka: 
Stjepan Kolačević, Baldo Hreljac
08/2018

Izvještaj o novčanom toku

Autor članka: 
Zdravko Baica
09/2018

Provođenje godišnjeg popisa (inventure) kod poduzetnika za 2013.

Autor članka: 
Ljiljana Benčić Markulin, Vladimir Cindori, Igor Milinović, Jadranka Sukno
09/2018

Otpis obveza – računovodstveni i porezni aspekt

Autor članka: 
Jadranka Knežević
12/2018

Priznavanje i mjerenje najma prema MSFI-ju 16 - Najmovi (s motrišta najmoprimca)

Autor članka: 
Stjepan Kolačević, Baldo Hreljac
10/2019

Podnošenje godišnje porezne prijave za 2019. za obrtnike i slobodna zanimanja

Autor članka: 
Mirjana Mahović Komljenović
01/2020

Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti

Autor članka: 
mr. sc. Zdravko Baica, dipl. oec.
04/2012

Rokovi čuvanja poslovne dokumentacije

Autor članka: 
Neven Baica, mag. oec.
05/2012

Kartično poslovanje – evidentiranje naplate i plaćanja

Autor članka: 
Neven Baica, mag. oec.
09/2011

Sastavljanje bilance za poduzetnike na dan 31.12.2009.

Autor članka: 
Krešimir Abramović, dipl. oec., dr. sc. Paško Anić – Antić, mr. sc. Zdravko Baica, mr. sc. Ivan Idžojtić, Igor Milinović, dipl. oec.
01/2010

Evidentiranje PDV-a kod troškova reprezentacije i osobnog automobila

Autor članka: 
dr. sc. Paško Anić – Antić, dipl. oec., Igor Milinović, dipl. oec.
04/2010

Izmjena predujma poreza na dobit

Autor članka: 
mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović, dipl. oec.
06/2010

Planiranje u sustavu proračuna za razdoblje 2011. – 2013.

Autor članka: 
Ivana Maletić, dipl. oec., Ivana Jakir-Bajo, dipl. oec.
10/2010

Statistički izvještaji za razdoblje siječanj – ožujak 2009.

Autor članka: 
Branka Viduka, dipl. oec., Dragica Kušen, dipl. oec.
04/2009

Kapital i revalorizacijske rezerve

Autor članka: 
Vladimir Cindori, dipl. oec.
07/2009

Prestanak obavljanja (likvidacija) obrtničke djelatnosti

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
10/2009

Bilješke uz financijske izvještaje za 2007.

Autor članka: 
prof. dr. sc. Boris Tušek
03/2008

Plaćanje doprinosa Hrvatskoj obrtničkoj komori u 2007.

Autor članka: 
Mira Čegec, dipl. oec.

Primjena novog Zakona o trgovini

Autor članka: 
Zvonimir Trampus, dipl. iur. i ovl. rač.
10/2008

Bilješke uz financijske izvještaje za 2006.

Autor članka: 
prof. dr. sc. Boris Tušek

Prilagođenost proračunskog računovodstvenog i izvještajnog sustava zahtjevima statistike Europske unije

Autor članka: 
Ivana Maletić, dipl. oec. i Ivana Jakir-Bajo, dipl. oec.

Ugostiteljstvo – porezni i računovodstveni aspekt

Autor članka: 
Valentina Bocak – Ljubić, dipl.oec. i Jelena Gajšek, dipl.oec.

Računovodstveno praćenje nekretnina, postrojenja i opreme prema revidiranom MRS-u 16

Autor članka: 
mr. sc. Sanja Sever i prof. dr. sc. Boris Tušek

Proračunsko računovodstvo - Odgovori na vaša pitanja 1/2006

Autor članka: 
Ivana Uroić, dipl. oec

Poslovanje obrtnika i slobodnih zanimanja

Autor članka: 
mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović, dipl. oec.

Statistički izvještaji za razdoblje siječanj - lipanj 2006.

Autor članka: 
Branka Viduka, dipl. oec. i Dragica Kušen, dipl. oec.

Proračunsko računovodstvo - Odgovori na vaša pitanja 9/2006

Autor članka: 
Ivana Maletić, dipl. oec.

Obračun amortizacije za 2006.

Autor članka: 
Nada Petrović, dipl. oec.

Stranice