Računovodstvo

Obračun članarina, naknada i spomeničke rente za 2015.

Autor članka: 
Igor Milinović
01/2016

Polugodišnji financijski izvještaji u sustavu proračuna

Autor članka: 
Ivana Jakir-Bajo
07/2016

Likvidacija d.o.o.-a s računovodstvenog i poreznog aspekta

Autor članka: 
Jadranka Knežević
03/2017

Polugodišnji financijski izvještaj za neprofitne organizacije

Autor članka: 
Ivana Jakir-Bajo
07/2017

Obračun članarina, naknada i spomeničke rente za 2017.

Autor članka: 
Igor Milinović
01/2018

Godišnji konsolidirani financijski izvještaji matice

Autor članka: 
Zdravko Baica
05/2018

Sastavljanje računa dobiti i gubitka za 2012.

Autor članka: 
Zdravko Baica
09/2018

Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti za 2012.

Autor članka: 
Zdravko Baica
04/2013

Sastavljanje bilance za poduzetnike na dan 31.12.2018.

Autor članka: 
Zdravko Baica, Neven Baica, Jadranka Knežević, Igor Milinović
02/2019

Računovodstveni i porezni aspekt ugovora o izgradnji

Autor članka: 
Zdravko Baica
09/2019

Odgođena porezna imovina

Autor članka: 
Zdravko Baica, Neven Baica
03/2020

Bilješke uz financijske izvještaje za 2011.

Autor članka: 
dr. sc. Boris Tušek
02/2012

Izvještaj o novčanom tijeku za 2010.

Autor članka: 
prof. dr. sc. Boris Tušek
03/2011

Podsjetnik što treba predati u FINA-u do 30.6.2011.

Autor članka: 
Igor Milinović, dipl. oec.
05/2011

Sastavljanje financijskih izvještaja neprofitnih organizacija za 2005.

Autor članka: 
Ivana Uroić, dipl. oec, Igor Milinović, dipl. oec,

Ispravak pogreški i knjiženja po rješenju poreznog nadzora

Autor članka: 
Neven Baica, mag. oec.
10/2011

Godišnji financijski izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2009.

Autor članka: 
Ivana Jakir-Bajo, dipl. oec., Ivana Maletić, dipl. oec.
01/2010

Izrada konsolidiranih financijskih izvještaja (u užem smislu)

Autor članka: 
dr. sc. Paško Anić – Antić

Raspored i isplata dobiti te pokriće gubitka kod d.o.o.–a za 2008.

Autor članka: 
Igor Milinović, dipl. oec.
04/2009

Izrada konsolidiranih financijskih izvještaja (u užem smislu)

Autor članka: 
dr. sc. Paško Anić-Antić
06/2009

Planiranje proračuna i sastavljanja financijskih planova proračun skih korisnika za razdoblje 2010. – 2012. godine

Autor članka: 
Ivana Jakir-Bajo, dipl. oec., Ivana Maletić, dipl. oec.
09/2009

Godišnji popis (inventura) kod proračuna i proračunskih korisnika

Autor članka: 
Ivana Uroić, dipl. oec.
12/2009

Sastavljanje financijskih izvještaja neprofitnih organizacija za 2007.

Autor članka: 
Igor Milinović, dipl. oec. i Ivana Uroić, dipl. oec.
01/2008

Statistički izvještaji poduzetnika za razdoblje siječanj – lipanj 2010.

Autor članka: 
Branka Viduka, dipl. oec.
07/2010

Ugovor o organiziranju putovanja i turističkim aranžmanima

Autor članka: 
Zvonimir Trampus, dipl. iur. i ovl. rač.
06/2008

Planiranje u sustavu proračuna za razdoblje 2009. – 2011. godine

Autor članka: 
Ivana Jakir-Bajo, dipl. oec., Ivana Maletić, dipl. oec.
09/2008

Godišnji popis kod proračuna i proračunskih korisnika

Autor članka: 
Ivana Uroić, dipl. oec.
12/2008

Samoprocjena sustava financijskog upravljanja i kontrola

Autor članka: 
Davor Kozina, dipl. oec.

Kaznena djela propisana Zakonom o računovodstvu

Autor članka: 
Berislav Matković, dipl. iur.

Godišnji popis (inventura) kod obrtnika i slobodnih zanimanja

Autor članka: 
Valentina Bocak – Ljubić, dipl. oec.

Izvještaj o novčanom toku

Autor članka: 
doc. dr. sc. Boris Tušek

Povećana visina doprinosa u paušalnom iznosu HOK-u

Autor članka: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec.

Računovodstveno evidentiranje leasinga kod najmoprimatelja

Autor članka: 
Vladimir Cindori, dipl. oec. i Igor Milinović, dipl. oec.

Računovodstvo poslova izvoza robe

Autor članka: 
Zvonimir Trampus, dipl. iur. i ovl. rač.

Proračunsko računovodstvo - Odgovori na vaša pitanja 1/2005

Autor članka: 
Ivana Uroić, dipl. oec.

Izvještaj o obvezama u 2005. godini

Autor članka: 
Andreja Kusaković, dipl. oec.

Statistički izvještaji za razdoblje siječanj-lipanj 2005.

Autor članka: 
Ivan Čonkaš, dipl. oec. Dragica Kušen, dipl. oec. Branka Viduka, dipl. oec.

MRS 33 – mjerenje vrijednosti ostvarene za dioničare izračunom zarade po dionici

Autor članka: 
mr. sc. Paško Anić Antić, dipl. oec.

Računovodstvo dugotrajne nematerijalne imovine

Autor članka: 
prof. dr. sc. Boris Tušek

Aktualno u sustavu proračuna

Autor članka: 
Andreja Kusaković, dipl. oec.

Inventurne razlike kod obrtnika i slobodnih zanimanja

Autor članka: 
Nada Petrović, dipl. oec.

Stranice