Računovodstvo

Slika clanak casopis: 

Godišnji financijski izvještaji u sustavu proračuna za 2011.

Autor članka: 
Ivana Jakir-Bajo, dipl.oec., Ivana Maletić, dipl. oec.
01/2012
Slika clanak casopis: 

Rashodovanje i isknjiženje materijalne imovine kod trgovačkih društava

Autor članka: 
mr. sc. Zdravko Baica, dipl. oec.
01/2011
Slika clanak casopis: 

Statistički izvještaji za razdoblje siječanj – ožujak 2011.

Autor članka: 
Branka Viduka, dipl. oec.
04/2011
Slika clanak casopis: 

Upute Ministarstva financija uz sastavljanje financijskih izvještaja za 2007.

Autor članka: 
Ivana Maletić, dipl. oec., Ivana Jakir Bajo, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila

Autor članka: 
Ana Zorić, dipl. iur., Hana Kaznačić, dipl. oec.
09/2011
Slika clanak casopis: 

Pripremne radnje za sastavljanje financijskih izvješća - primjena HSFI-a

Autor članka: 
Neven Baica, mag. oec., mr. sc. Zdravko Baica
12/2011
Slika clanak casopis: 

Računovodstveno evidentiranje privremenih razlika iskazanih u Obrascu PD

Autor članka: 
dr. sc. Paško Anić – Antić, dipl. oec.
02/2010
Slika clanak casopis: 

Primjena Pravilnika o proračunskim klasifikacijama

Autor članka: 
Ivana Maletić, dipl. oec., Ivana Jakir-Bajo, dipl. oec.
04/2010
Slika clanak casopis: 

Sastavljanje devetomjesečnih financijskih izvještaja proračuna uz pregled ključnih izmjena i dopuna Zakona o izvršavanju Državnog proračuna za 2010.

Autor članka: 
Ivana Maletić, dipl. oec., Ivana Jakir-Bajo, dipl. oec.
09/2010
Slika clanak casopis: 

Knjigovodstveno i porezno evidentiranje predujmova

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
12/2010
Slika clanak casopis: 

Izvještaj o promjenama kapitala

Autor članka: 
mr. sc. Ivan Idžojtić, dipl. oec.
05/2009
Slika clanak casopis: 

Ulaganja u financijsku imovinu – računovodstveni i porezni aspekt

Autor članka: 
dr. sc. Paško Anić – Antić, dipl. oec.
09/2009
Slika clanak casopis: 

Rokovi čuvanja računovodstvene i porezne dokumentacije

Autor članka: 
Zdravko Vukšić, dipl. oec.
11/2009
Slika clanak casopis: 

Obračun članarina, doprinosa, naknada i spomeničke rente za 2008.

Autor članka: 
Milena Kuprešak, dipl. oec., mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec., Igor Milinović, dipl. oec.
02/2009
Slika clanak casopis: 

Sastavljanje bilance za poduzetnike za 2007.

Autor članka: 
Ljiljana Benčić, dipl. oec., Vladimir Cindori, dipl. oec., Milena Kuprešak, dipl. oec. i Slavica Mandek, dipl. oec.
02/2008
Slika clanak casopis: 

Osvrt na nove Hrvatske standarde financijskog izvještavanja

Autor članka: 
Vladimir Cindori, dipl. oec.
04/2008
Slika clanak casopis: 

Proračunsko računovodstvo

Autor članka: 
Ivana Uroić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Proračunsko računovodstvo - Odgovori na vaša pitanja 2/2007

Autor članka: 
Ivana Uroić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Računovodstvo carinskog skladišta tipa “D”

Autor članka: 
Zvonimir Trampus, dipl. iur. i ovl. rač.
11/2008
Slika clanak casopis: 

Polugodišnji izvještaji neprofitnih organizacija

Autor članka: 
Igor Milinović, dipl. oec. i Ivana Uroić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Obračun amortizacije za 2007.

Autor članka: 
Nada Petrović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Godišnji obračun proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Autor članka: 
Ivana Maletić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Konsolidacija financijskih izvješća

Autor članka: 
Milena Kuprešak, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Priređivanje zabavnih igara na automatima

Autor članka: 
Valentina Bocak – Ljubić, dipl.oec
Slika clanak casopis: 

Računovodstveno praćenje poslovanja zajedničkom pričuvom

Autor članka: 
mr. sc. Zoran Kastropil
Slika clanak casopis: 

Proračunsko računovodstvo - Odgovori na vaša pitanja 12/2006

Autor članka: 
Ivana Uroić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Računovodstvo poslova reeksporta

Autor članka: 
Zvonimir Trampus, dipl. iur. i ovl. rač.
Slika clanak casopis: 

Računovodstvo poslovanja oplemenjivanja, obrade, dorade i prerade uvezene robe (lohn poslovi)

Autor članka: 
Zvonimir Trampus, dipl. iur. i ovl. rač.
Slika clanak casopis: 

Računovodstvo prodaje robe u komisiji

Autor članka: 
Zvonimir Trampus, dipl. iur. i ovl. rač.
Slika clanak casopis: 

Statistički izvještaji za razdoblje siječanj-ožujak 2004.

Autor članka: 
Ivan Čonkaš, dipl. oec. Mirjana Žeželj, dipl. oec. Branka Viduka, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Utvrđivanje korisnika proračuna i vođenje registra obrasca RKP

Autor članka: 
Ivana Jakir-Bajo, dipl. oec. i Ivana Maletić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Izrada proračuna i financijskih planova korisnika proračuna

Autor članka: 
Ivana Jakir-Bajo, dipl. oec. i Ivana Maletić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Podmirenje tražbina i obveza prijebojem i upućivanjem – asignacijom

Autor članka: 
Zvonimir Trampus, dipl. iur. i ovl. rač.
Slika clanak casopis: 

Računovodstvo trgovačkog zastupanja

Autor članka: 
Zvonimir Trampus, dipl. iur. i ovl. rač.
Slika clanak casopis: 

Odgovori na aktualna pitanja škola iz proračunskog računovodstva

Autor članka: 
Ivana Maletić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Računovodstveni i porezni aspekt zakupa poslovnog prostora

Autor članka: 
Nada Petrović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Prijenosi sredstava u sustavu proračuna

Autor članka: 
Ivana Maletić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Godišnji popis (inventura) kod proračuna i proračunskih korisnika za 2012.

Autor članka: 
Ivana Uroić
12/2012
Slika clanak casopis: 

Računovodstvo socijalnih zadruga

Autor članka: 
Ivan Žic
10/2014
Slika clanak casopis: 

Obračun članarina, naknada i spomeničke rente za 2014.

Autor članka: 
Igor Milinović
01/2015
Slika clanak casopis: 

Revalorizacija, revalorizacijska rezerva i odgođena porezna obveza

Autor članka: 
Zdravko Baica
09/2015
Slika clanak casopis: 

Knjiženje inventurnih viškova i manjkova utvrđenih godišnjim popisom

Autor članka: 
Igor Milinović
12/2015
Slika clanak casopis: 

Raspored i isplata dobiti te pokriće gubitka za d.o.o. i j.d.o.o. za 2015.

Autor članka: 
Igor Milinović
03/2016
Slika clanak casopis: 

Financijska imovina (osim dionica i udjela) – primjena HSFI 9

Autor članka: 
Zdravko Baica
07/2016
Slika clanak casopis: 

Zakon o proračunu

08/2016
Slika clanak casopis: 

Promjena sustava oporezivanja – od dobiti na dohodak

Autor članka: 
Vranar Krešimir
11/2016
Slika clanak casopis: 

Rokovi čuvanja dokumentacije

Autor članka: 
Neven Baica
02/2017
Slika clanak casopis: 

Financiranje projekta vs. projektno financiranje

Autor članka: 
Sanda Špac, Ana Smoljak
06/2017
Slika clanak casopis: 

Izvještaj o promjenama kapitala

Autor članka: 
Zdravko Baica
04/2018
Slika clanak casopis: 

Predaja godišnjih financijskih izvještaja poduzetnika za 2013. u FINA-u

Autor članka: 
Dragutin Kovačić
08/2018
Slika clanak casopis: 

Polugodišnji financijski izvještaj neprofitnih organizacija za 2014.

Autor članka: 
Ivana Jakir-Bajo
08/2018
Slika clanak casopis: 

Evidentiranje zadužnice kod izdavatelja

Autor članka: 
Neven Baica
09/2018

Stranice