Računovodstvo

Izrada konsolidiranih financijskih izvještaja za 2012.

Autor članka: 
Zdravko Baica
09/2018

Provođenje godišnjeg popisa (inventure) kod poduzetnika za 2018.

Autor članka: 
Ljiljana Benčić Markulin, Vladimir Cindori, Igor Milinović, Jadranka Sukno
11/2018

Sezonsko obavljanje obrta

Autor članka: 
Valentina Bocak
05/2019

Tko je obveznik revizije GFI-a za 2019.

Autor članka: 
Neven Baica
09/2019

Kapitalizacija troškova posudbe (kamate i drugi troškovi)

Autor članka: 
Silvija Pretnar Abičić
04/2020

Računovodstvo spajanja i pripajanja društva kapitala

Autor članka: 
mr. sc. Ivan Žic
04/2012

Statistički izvještaji za razdoblje siječanj – ožujak 2012.

Autor članka: 
Branka Viduka, dipl. oec.
03/2012

Zamjena proizvoda u jamstvenom roku (računovodstveni, porezni i pravni prikaz)

Autor članka: 
Zvonimir Trampus, dipl. iur. i ovl. rač.
05/2011

Sastavljanje financijskih izvještaja neprofitnih organizacija za 2002. godinu

Autor članka: 
Milena Kuprešak, dipl. oec., Igor Milinović, dipl. oec.

Računovodstvo konsignacijske prodaje strane robe

Autor članka: 
Zvonimir Trampus, dipl. iur. i ovl. rač.
10/2011

Zakon o izvršavanju državnog proračuna RH za 2010. s osvrtom na državni proračun

Autor članka: 
Ivana Jakir-Bajo, dipl. oec., Ivana Maletić, dipl. oec.
01/2010

Financijski izvještaji neprofitnih organizacija za prvo tromjesečje 2010.

Autor članka: 
Ivana Jakir-Bajo, dipl. oec., Ivana Maletić, dipl. oec.

Računovodstvo fiducijarnog prijenosa vlasništva

Autor članka: 
Vladimir Cindori, dipl. oec.
06/2010

Računovodstvo obveza - primjena HSFI 13

Autor članka: 
mr. sc. Zdravko Baica, dipl. oec.
04/2009

Računovodstvo robe u tranzitu

Autor članka: 
Augustin Kunštek, dipl. oec.
10/2009

Izvještaj o novčanom tijeku za 2008.

Autor članka: 
prof. dr. sc. Boris Tušek
03/2009

Upute Ministarstva financija uz sastavljanje financijskih izvještaja za 2007.

Autor članka: 
Ivana Maletić, dipl. oec. i Ivana Jakir Bajo, dipl. oec.
01/2008

Knjiženje danih i primljenih predujmova kod proračuna i proračunskih korisnika

Autor članka: 
mr. sc. Zdravko Baica, dipl. oec.
07/2010

Računovodstvo dugotrajne materijalne imovine – primjena HSFI 6

Autor članka: 
mr. sc. Zdravka Baica, dipl. oec.
05/2008

Polugodišnji financijski izvještaji neprofitnih organizacija

Autor članka: 
Ivana Uroić, dipl. oec.
07/2008

Darovanja i sponzorstva s računovodstvenog i poreznog aspekta

Autor članka: 
Igor Milinović, dipl. oec.
10/2008

Zamjena proizvoda u jamstvenom roku (računovodstveni, porezni i pravni prikaz)

Autor članka: 
Zvonimir Trampus, dipl. iur. i ovl. rač.
12/2008

Izvještaj o promjeni glavnice

Autor članka: 
Nada Petrović, dipl. oec

Statistički izvještaji za razdoblje siječanj - rujan 2006. godine

Autor članka: 
Branka Viduka, dipl. oec. i Dragica Kušen, dipl. oec.

Knjigovodstvene isprave i knjiženja u poslovnim knjigama pekarske i mlinske djelatnosti

Autor članka: 
Svjetlana Bogeljić, dipl. oec. i Ilija Josić, dipl. oec.

Proračunsko računovodstvo - Odgovori na vaša pitanja 3/2005

Autor članka: 
Ivana Uroić, dipl. oec.

MRS 40 – vrednovanje dugotrajne materijalne imovine

Autor članka: 
mr. sc. Paško Anić Antić, dipl. oec.

Planiranje proračuna i izrada financijskih planova za razdoblje 2006.-2008.

Autor članka: 
Ivana Jakir-Bajo, dipl. oec., Ivana Maletić, dipl. oec.

Proračunsko računovodstvo - Odgovori na vaša pitanja 12/2005

Autor članka: 
Ivana Uroić, dipl. oec.

Proračunsko računovodstvo - Odgovori na vaša pitanja 8/2004

Autor članka: 
Ivana Maletić, dipl. oec.

Proračunsko računovodstvo 10/2004

Autor članka: 
Ivana Uroić, dipl. oec.

Polugodišnji izvještaji neprofitnih organizacija

Autor članka: 
Igor Milinović, dipl.oec. Ivana Uroić, dipl.oec.

Proračunsko računovodstvo - Odgovori na vaša pitanja 11/2003

Autor članka: 
Ivana Maletić, dipl. oec.

Računovodstveni i porezni aspekti otpisa obveza

Autor članka: 
Milivoj Friganović
11/2012

Izvještaj o promjenama kapitala za 2014.

Autor članka: 
Neven Baica
02/2015

Likvidacija d.o.o.-a s računovodstvenog i poreznog aspekta

Autor članka: 
Jadranka Knežević
06/2015

Poslovanje obrtnika mesara

Autor članka: 
Krešimir Vranar
10/2015

Državne potpore (MRS 20)

Autor članka: 
Dubravka Kopun (ml.)
10/2016

Stranice