Računovodstvo poduzetnika

Slika vrsta dokumenta: 

Knjiženje manjka na teret člana društva

Autor: 
Zdravko Baica
mj/god: 
02/2014
Slika vrsta dokumenta: 

Revalorizacija kod biološke imovine

mj/god: 
07/2013
Slika vrsta dokumenta: 

Revalorizacijske rezerve

mj/god: 
06/2013
Slika vrsta dokumenta: 

Konsolidacija financijskih izvještaja

mj/god: 
05/2013
Slika vrsta dokumenta: 

Knjiženje ugovora o cesiji

mj/god: 
04/2013
Slika vrsta dokumenta: 

Knjiženje prodaje potraživanja

mj/god: 
03/2013
Slika vrsta dokumenta: 

Promjena GFI obrazaca

Autor: 
Jelena Gajšek
mj/god: 
05/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Obrazac POD-RDG kada poduzetnik nema ni prihode niti rashode

Autor: 
Jelena Gajšek
mj/god: 
05/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Obrazac POD-RDG kada poduzetnik nema ni prihode niti rashode

Autor: 
Jelena Gajšek
mj/god: 
05/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Prodaja dugotrajne materijalne imovine

Autor: 
Paško Anić – Antić
mj/god: 
04/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Povećanje temeljnog kapitala iz sredstava društva

Autor: 
Paško Anić – Antić
mj/god: 
03/2010
Slika vrsta dokumenta: 

Zatezne kamate su porezno priznati rashod kod nepovezanih društva neovisno jesu li članovi tih društava iste fizičke osobe

Autor: 
Javorović, Idžojtić i partneri
mj/god: 
12/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Ulaganja u ovisna društva

Autor: 
Paško Anić – Antić
mj/god: 
12/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Otkup vlastitih dionica

Autor: 
Paško Anić – Antić
mj/god: 
11/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Isplata dividende pravnoj osobi

Autor: 
Paško Anić – Antić
mj/god: 
10/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Prijevremeni prestanak financijskog najma

Autor: 
Zdravko Baica
mj/god: 
10/2009
Slika vrsta dokumenta: 

Revalorizacijske rezerve

Autor: 
Zdravko Baica
mj/god: 
09/2009

Stranice