Mišljenja ministarstva financija

Porezni tretman odšteta radnicima

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
01/2007

Vjerodostojne isprave o nastanku troškova službenog putovanja

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
12/2005

Plaća u naravi

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
11/2005

Primici od realizacije opcijskih prava iz inozemstva

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
05/2005

Unosa više od tri nekretnine u temeljni kapital društva

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
10/2006

Osobni odbitak – ugradnja klizne stjenke u stan

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
06/2007

PDV kod prodaje adaptirane stambene zgrade

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
12/2002

PDV na isporuke izvršene NATO-u

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
01/2003

PDV kod usluga projektiranja

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
07/2003

Zajednički obrt

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
11/2005

PDV kod komunalnog poduzeća

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
12/2005

PDV na ljetopis škole

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
04/2003

Prodaja robe u inozemstvu

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
12/2008

Gotovinski računi u EUR-ima

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
07/2004

Agencija kao obveznik poreza na dobit

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
11/2008

Zajam koje daje inozemno povezano društvo

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
02/2006

Unos djelatnosti (imovine) obrta obveznika poreza na dobit u društvo

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
02/2007

Oporezivanje naslijeđene mirovine

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
12/2005

Službeno putovanje u inozemstvo

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
06/2007

Otpremnina kod prijenosa ugovora o radu na novog poslodavca

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
04/2005

Kupljene ulaznice i mineralna voda u objektima koji su predmet kontrole

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
07/2006

Opcijski ugovor o kupnji dionica

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
12/2008

Prodaja zemljišta više suvlasnika

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
02/2006

Godišnji obračun poreza na dohodak

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
11/2005

Prodaja adaptiranog poslovnog prostora

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
01/2004

PDV kod remitende

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
02/2003

Provizija kod carinskog skladišta tipa „D“

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
08/2003

Prijelaz s tromjesečnog u mjesečnog obveznika PDV-a tijekom godine

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
10/2008

Naknada za koncesiju

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
01/2004

PDV na multimedijalne edukativne tečajeve koji se nalaze na CD-Rom-u

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
09/2004

Isporuka robe veleposlanstvu RH u inozemstvo

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
05/2004

Procjena osnovice

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
02/2003

Javna ustanova kao obveznik poreza na dobit

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
04/2008

Izračun stanja kapitala

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
12/2008

Porezne olakšice kod poreza na dobit

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2007

Skraćeno radno vrijeme

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
11/2005

Službeno putovanje – isplata naknade radnicima iz drugog društva

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
05/2006

Nagrade mentorima - nastavnicima

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
09/2005

Posao nakon redovitog radnog vremena

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
11/2005

Prodaja dionica zaposlenicima po nominalnoj vrijednosti

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
01/2005

Prodajom više od tri nekretnine u razdoblju od pet godina

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
08/2006

Godišnji obračun plaća

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
05/2005

Povrat robe iz inozemstva

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
04/2003

Krađa automobila kupljenog na leasing

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
02/2003

Usluga organiziranja znanstvenih usluga

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
11/2003

PDV kod prijenosa obrta

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
02/2003

Odlaganje i zbrinjavanje komunalnog otpada

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
06/2004

Crtani film na DVD-u i dječja slikovnica

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
01/2009

Usluge prijevoza – angažiranje drugog prijevoznika

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
07/2005

Odbitak pretporeza pri kompenzaciji stana

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
02/2003

Gospodarsko interesno udruženje

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
04/2007

Vrijednosno usklađenje dugotrajne materijalne imovine

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
09/2009

Naknade troškova prijevoza na posao i s posla

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
06/2005

Oporezivanje prodaje udjela od strane fizičke osobe

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
04/2005

Ugovor o djelu uz radni odnos

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
11/2005

Plovilo za potrebe obavljanja djelatnosti

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
06/2006

Dosmrtno uzdržavanje

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
01/2008

Stranice