Mišljenja ministarstva financija

Donacija obitelji teško invalidnog djeteta

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
04/2008

Službeni put – izdaci za prehranu

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
08/2008

Obveza plaćanja prireza porezu na dohodak za ne rezidente

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
02/2005

Potpore i poticaji dani obrtnicima

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
08/2007

Osobni odbitak – priključenje na plinsku distribucijsku mrežu

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
10/2006

Obrt – registracija vozila

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
05/2008

PDV kod isplate naknade štete na temelju police osiguranja

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2004

Prijevozne usluge za SFOR

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
04/2003

Istupanje iz zajedničkog obrta

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
12/2005

Odbitak pretporeza kod casa sconta

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
11/2002

Edukativni CD

Autor: 
MInistarstvo financija
mj/god: 
02/2003

Dokaz o obavljenoj izvoznoj isporuci

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2008

Prodaja od strane fiducijarnog vjerovnika

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
02/2009

Udruga kao obveznik poreza na dobit

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
09/2007

Kamate na zajmove dioničara ili članova društva

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
04/2006

Prijenos poreznog gubitka

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
07/2006

Otkupni blok

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
06/2008

Porezni tretman odšteta radnicima

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
01/2007

Vjerodostojne isprave o nastanku troškova službenog putovanja

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
12/2005

Plaća u naravi

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
11/2005

Primici od realizacije opcijskih prava iz inozemstva

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
05/2005

Unosa više od tri nekretnine u temeljni kapital društva

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
10/2006

Osobni odbitak – ugradnja klizne stjenke u stan

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
06/2007

PDV kod prodaje adaptirane stambene zgrade

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
12/2002

PDV na isporuke izvršene NATO-u

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
01/2003

PDV kod usluga projektiranja

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
07/2003

Zajednički obrt

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
11/2005

PDV kod komunalnog poduzeća

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
12/2005

PDV na ljetopis škole

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
04/2003

Prodaja robe u inozemstvu

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
12/2008

Gotovinski računi u EUR-ima

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
07/2004

Agencija kao obveznik poreza na dobit

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
11/2008

Zajam koje daje inozemno povezano društvo

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
02/2006

Unos djelatnosti (imovine) obrta obveznika poreza na dobit u društvo

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
02/2007

Oporezivanje naslijeđene mirovine

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
12/2005

Službeno putovanje u inozemstvo

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
06/2007

Otpremnina kod prijenosa ugovora o radu na novog poslodavca

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
04/2005

Kupljene ulaznice i mineralna voda u objektima koji su predmet kontrole

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
07/2006

Opcijski ugovor o kupnji dionica

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
12/2008

Prodaja zemljišta više suvlasnika

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
02/2006

Godišnji obračun poreza na dohodak

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
11/2005

Prodaja adaptiranog poslovnog prostora

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
01/2004

PDV kod remitende

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
02/2003

Provizija kod carinskog skladišta tipa „D“

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
08/2003

Prijelaz s tromjesečnog u mjesečnog obveznika PDV-a tijekom godine

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
10/2008

Naknada za koncesiju

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
01/2004

PDV na multimedijalne edukativne tečajeve koji se nalaze na CD-Rom-u

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
09/2004

Isporuka robe veleposlanstvu RH u inozemstvo

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
05/2004

Procjena osnovice

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
02/2003

Javna ustanova kao obveznik poreza na dobit

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
04/2008

Izračun stanja kapitala

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
12/2008

Porezne olakšice kod poreza na dobit

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2007

Skraćeno radno vrijeme

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
11/2005

Službeno putovanje – isplata naknade radnicima iz drugog društva

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
05/2006

Nagrade mentorima - nastavnicima

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
09/2005

Posao nakon redovitog radnog vremena

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
11/2005

Prodaja dionica zaposlenicima po nominalnoj vrijednosti

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
01/2005

Stranice