Mišljenja ministarstva financija

Plaćanja PDV-a na iznose naknada za ambalažu i ambalažni otpad

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
01/2006

PDV kod bojanke, slikovnice i CD-ROM

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
09/2012

Ispostavljanje gotovinskog računa obvezniku PDV-a

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
05/2005

Obrt - odbitak PDV-a kod uvoza

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
09/2004

Prelazak zajedničke obrtničke radnje na plaćanje poreza na dobit

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
01/2006

Otpis potraživanja od kupaca

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2006

Olakšice na području posebne državne skrbi

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
09/2005

Troškovi prijevoza na posao i s posla

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
04/2008

Prodaja radnicima vlastitih dionica

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
06/2006

Ugovor o djelu za nastavnika

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
11/2005

Odvjetnici – troškovi službene odjeće

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
02/2012

Dohodak od samostalne djelatnosti ostvaren otuđenjem nekretnina

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
12/2005

Uračunavanje poreza plaćenog u inozemstvu

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
10/2006

Vrijednosno usklađenje i otpis nekurentne robe

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
09/2003

Prodaja vinograda

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
12/2005

PDV kod pružanja usluga podružnici u inozemstvu

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
01/2002

Poticajna sredstva u poljoprivredi

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
12/2004

Ispravak PDV-a kod vraćanja ambalaže

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
05/2008

PDV kod znanstvenih časopisa

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2004

Izdavanje računa kod auto-taksi prijevoznika

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
05/2004

PDV na inozemne fiktivne usluge

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
09/2003

Otpis potraživanja od kupaca

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2006

Trgovina u tranzitu – područje posebne državne skrbi

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
02/2008

Prijevoz s posla i na posao kod bolovanja

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
04/2006

Troškovi službenog putovanja vanjskih suradnika

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
07/2006

Primitak ostvaren iz inozemstva po osnovi realizacije prava iz opcije

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
05/2005

Turistički vodiči

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
06/2006

Nabava fotoaparata za obrt

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
10/2006

Odricanje izdataka po osnovi amortizacije

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
01/2006

Naplata otpisanog potraživanja nakon likvidacije obrta

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
05/2007

Sendviči kojima je istekao rok valjanosti

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
12/2008

Uvoz dijelova spomenika

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
12/2005

Obračun internih troškova između matice i podružnice

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
02/2007

Ispravak PDV-a nemogućnosti naplate potraživanja

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2003

Primjena stope PDV-a od 23% na privremene situacije u graditeljstvu

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
08/2009

Plan grada

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2004

Izdavanje računa u vlakovima

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
02/2004

Odbitak pretporeza kod financijskog lizinga

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2002

Prihodi od poticaja

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
12/2006

Usklađenje vrijednosti financijske imovine

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2006

Porez po odbitku za kamate prenesene u kapitalnu pričuvu

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
06/2008

Službeno putovanje – povrat i ponovni odlazak

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
12/2005

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2007

Obavljanje honorarnih poslova

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
01/2005

Troškovi osobnog automobila kao izdatak kod iznajmjivanja

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
01/2005

Naplata otpisanog potraživanja nakon likvidacije obrta

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
11/2005

Gubici nafte pri transportu

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
05/2005

Stranice