Mišljenja ministarstva financija

Isplate autorskih honorara

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2005

Uništenje guma za žvakanje

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
09/2005

Prodaju vinjeta u Hrvatskoj za Slovenske autoceste

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
07/2008

PDV kod usluga predavanja

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
01/2003

Ispravak računa i odbitak pretporeza

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
10/2005

Okviri za naočale

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
02/2003

Oporezivanje hostije

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2004

Izdavanje računa kod automata za zabavu

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2003

Odbitak pretporeza kod pripremnih radnji

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
12/2005

Revalorizacijska pričuva pri podjeli društva

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
04/2007

Rashodi za PDV, porez na dobit i zatezne kamate po nadzoru

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
04/2006

Porezni tretman naknada u svezi sa softverom

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
10/2006

Isplata jubilarnih nagrada

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
06/2006

Prodaja prava na kupnju dionica drugoj osobi

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
02/2009

Zatezne kamate po osnovi plaće

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
11/2005

Utvrđivanje dohotka u djelatnosti novinara i autora

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
01/2006

Iznajmljivanje stanova, soba, postelja putnicima i turistima

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
07/2006

Isplate u gotovu novcu

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
01/2005

Prikupljanje dokumentacije u svezi nekretnine

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
06/2005

PDV kod ustupanja i korištenja softvera

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
01/2003

Unos imovine u drugo društvo

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
02/2003

Okviri za naočale

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
02/2009

Servisne usluge u garantnom roku

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
11/2004

Ispostavljanje računa kod plaćanja trajnim nalogom

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
04/2003

Revalorizacijske pričuve pri odvajanju dijela društva

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2008

Kazne za prometne prekršaje radnika

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2008

Oporezivanje kamata porezom na dobit po odbitku

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
08/2006

Jubilarna nagrada za 45 godina radnog staža

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
12/2008

Natjecatelji i sudionici u tv emisijama

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
06/2005

Oporezivanje dohotka od kapitala

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
05/2009

Isplata odštete sa zateznim kamatama

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
11/2005

Stečajni upravitelj

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
02/2005

Prodaja više od tri nekretnine u pet godina

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
04/2008

Isplate u gotovu novcu za rad članova izbornih tijela

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
05/2005

Financijska potpora

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
02/2005

Pravo korištenja naziva

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
05/2005

Obveznik PDV-a – strani državljanin

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
09/2004

Subvencije za brodske nerentabilne linije

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
04/2003

PDV na PVC rukavice za jednokratnu uporabu

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
09/2003

Slobodne zone

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2003

Izdavanje računa kod prodaje proizvoda na otvorenom

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
04/2003

Povrat PDV-a stranim državljanima

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
09/2004

Unos nekretnine u obrt »dobitaša«

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
05/2008

Troškovi reprezentacije i promidžbe

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
08/2007

Refundiranje troškova revizorskih usluga

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
02/2005

Otpremnine državnih službenika

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
02/2006

Naknada djeci za statiranje u spotu

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
02/2009

Unos zadržane dobiti (2001.-2004.) u temeljni kapital

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
10/2005

Zatezne kamate kod sudske presude

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
10/2005

Stečajni upravitelj

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
07/2005

Premije osiguranja za unuka

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
10/2005

Doprinosi za osiguranika kojem ne isplaćuje plaća

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2007

Natječajna dokumentacija

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2005

PDV kod rent a car usluga

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
10/2002

Udruga koja organizira seminare

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
07/2008

Prefakturiranje troškova od strane udruge

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
01/2009

Usluga popravka ortopedskog pomagala

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
06/2003

Stranice