Mišljenja ministarstva financija

Prihodi od poticaja

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
12/2006

Usklađenje vrijednosti financijske imovine

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2006

Porez po odbitku za kamate prenesene u kapitalnu pričuvu

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
06/2008

Odvojeni život od obitelji

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
02/2005

ENC kod službenog putovanja

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
09/2008

Porezni tretman dodjele dionica radnicima

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
06/2007

Voda za piće, sokovi i slatkiši koji se daju radnicima

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
12/2005

Potvrda nadležne strukovne umjetničke udruge

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
05/2005

Knjiga prometa

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
08/2005

Dopuštena visina manjka kod fornetta

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
06/2004

Organizacija i provođenja treninga

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
01/2008

Smanjenje porezne osnovice zbog popusta

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2005

PDV kod turističkih usluga - charter

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
05/2006

Zamjena vozila u garantnom roku

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
07/2003

Prodaja putem automata

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
04/2005

Pravo na odbitak pretporeza ako izdavatelj računa nije obveznik PDV-a

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
06/2004

Revalorizacijske pričuve pri podjeli društva

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
06/2008

Dodjela ili opcijska kupnja vlastitih dionica prema MSFI - 2

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2006

Porez na dobit po odbitku za softver

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2008

Naknada za odvojeni život

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
04/2008

Uputa o evidencijama pri korištenju prijevoznih sredstava

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
10/2005

Dodjela vlastitih dionica bivšim radnicima

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
08/2006

Napitci koji se daju radnicima

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
05/2006

Obavljanje umjetničke djelatnosti

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2005

Unos nekretnine u temeljni kapital

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
06/2006

Isplate autorskih honorara

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2005

Uništenje guma za žvakanje

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
09/2005

Prodaju vinjeta u Hrvatskoj za Slovenske autoceste

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
07/2008

PDV kod usluga predavanja

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
01/2003

Ispravak računa i odbitak pretporeza

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
10/2005

Okviri za naočale

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
02/2003

Oporezivanje hostije

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2004

Izdavanje računa kod automata za zabavu

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2003

Odbitak pretporeza kod pripremnih radnji

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
12/2005

Revalorizacijska pričuva pri podjeli društva

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
04/2007

Rashodi za PDV, porez na dobit i zatezne kamate po nadzoru

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
04/2006

Porezni tretman naknada u svezi sa softverom

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
10/2006

Isplata jubilarnih nagrada

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
06/2006

Prodaja prava na kupnju dionica drugoj osobi

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
02/2009

Zatezne kamate po osnovi plaće

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
11/2005

Utvrđivanje dohotka u djelatnosti novinara i autora

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
01/2006

Iznajmljivanje stanova, soba, postelja putnicima i turistima

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
07/2006

Isplate u gotovu novcu

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
01/2005

Prikupljanje dokumentacije u svezi nekretnine

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
06/2005

PDV kod ustupanja i korištenja softvera

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
01/2003

Unos imovine u drugo društvo

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
02/2003

Okviri za naočale

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
02/2009

Servisne usluge u garantnom roku

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
11/2004

Ispostavljanje računa kod plaćanja trajnim nalogom

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
04/2003

Revalorizacijske pričuve pri odvajanju dijela društva

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2008

Kazne za prometne prekršaje radnika

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
03/2008

Oporezivanje kamata porezom na dobit po odbitku

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
08/2006

Jubilarna nagrada za 45 godina radnog staža

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
12/2008

Natjecatelji i sudionici u tv emisijama

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
06/2005

Oporezivanje dohotka od kapitala

Autor: 
Ministarstvo financija
mj/god: 
05/2009

Stranice