Pripremne radnje za sastavljanje godišnjih izvještaja za 2021. + TOP 20 aktualnih pitanja i odgovora

Seminari i konferencije

Zagreb, 15.12.2021. (srijeda), hotel Westin (dvorana Panorama), Kršnjavoga 1, u 9.30 sati

Sastavljanje financijskih izvještaja za 2021. – izmjene obrazaca i HSFI-a te podsjetnik na određene bitne pozicije 
Prijava poreza na dobit 2021. – novine i podsjetnik na određene bitne pozicije 
Sastavljanje Obrasca PDV za prosinac 2021. – na što treba paziti 
Plaćanje članarine TZ i drugih naknada – novine i bitne napomene 
Očekivane izmjene raznih propisa 1.1.2022. 
Ostale aktualnosti i novine 

TOP 20 aktualnih pitanja i odgovora 

Cijena ovog seminara iznosi 585,00 kn (468,00 kn + PDV 25%) 

VAŽNO! Seminar će se održati u skladu s preporukama stožera CZRH, a broj polaznika je ograničen. Polaznici će se evidentirati prema redosljedu primljenih uplata. Nakon što se popuni predviđeni broj polaznika, neće biti moguće sudjelovati na seminaru
Detaljnije informacije vezane uz seminar možete dobiti na tel. 01/49 21 737, ili na mail: urednistvo@ripup.hr

Usklađivanje novog Zakona o radu s propisima EU / ugovaranje plaće / mobbing / prestanak ugovora o radu

Seminari i konferencije

1.12.2021. (srijeda), Hotel Antunović, Zagreb
Predavač: Božo Prelević, dipl.iur

Seminar je namijenjen poduzetnicima, managerima u trgovačkim društvima, obrtnicima, računovođama, pravnicima, voditeljima ureda i kadrovskih službi, agencijama za privremeno zapošljavanje, zaposlenim u tijelima nadzora, udrugama poslodavaca, sindikatima, radnicima, zaposlenima u tijelima državne uprave i svima drugima zainteresiranim za primjenu propisa radnog prava u praksi. Polaznici seminara upoznat će se sa praktičnim rješenjima ugovaranja plaće te odgovorima na pitanja u vezi mobbinga, prestanka radnog odnosa i otkaza ugovora o radu, uz brojne primjere iz hrvatske i europske sudske prakse i mišljenja upravnih tijela.

Polaznicima radionice osigurana je prezentacija sa popratnim materijalima koji uključuju ogledne primjere otkaza i drugih akata radnog prava te im se izdaje potvrda o sudjelovanju na seminaru. Tijekom cijelog trajanja seminara pružaju se konkretni odgovori na Vaša pitanja!

Cijena seminara iznosi 800,00 kn + PDV 25% (1.000,00 kn). Iznos molimo uplatiti na račun Centra za računovodstvo i financije d.o.o., IBAN HR2024070001100622318 uz poziv na OIB vaše tvrtke. Detaljnije informacije oko ovog seminara možete dobiti na tel. 01/49 21 737.

Na seminaru je moguće sudjelovati samo uz predočenje EU Covid potvrde ili brzog antigenskog testa. Odlukom Stožera Civilne zaštite RH propisano je obvezno nošenje maski na svim javnim okupljanjima.

Kako zaštititi potraživanja pokretanjem ovršnog postupka pomoću novih obrazaca, tužbe i pokretanjem stečaja

Seminari i konferencije

22.9.2021. (srijeda), početak seminara u 9,30 sati,  Hotel Antunović, Zagreb

Kada se radi o pokretanju ovršnog postupka, od 15.9.2021. na snazi je novi Pravilnik o obrascima u ovršnom postupku, načinu elektroničke komunikacije između sudionika i načinu dodjele predmeta u rad javnom bilježniku (NN br. 43/21). Novi pravilnik sadrži obrasce kojima se elektronički podnose prijedlozi ovrhe od strane ovrhovoditelja, koji će biti prikazani i analizirani na seminaru. O svim navedenim temama i praktičnim primjerima popunjavanja zadužnica i novih obrazaca za pokretanje ovršnog postupka te obrazaca za pokretanje predstečajnog i stečajnog postupka upoznat ćemo Vas na našem seminaru.

Cijena seminara iznosi 800,00 kn + PDV 25% (1.000,00 kn). Iznos molimo uplatiti na račun Centra za računovodstvo i financije d.o.o., IBAN HR2024070001100622318 uz poziv na OIB vaše tvrtke. Detaljnije informacije oko ovog seminara možete dobiti na tel. 01/49 21 737.

OBNOVITE SVOJ PRETPLATNIČKI PIN ZA TELEFONSKI KONZALTING!

Poštovani pretplatnici, uplatom pretplate na RiPup obnovite svoj pretplatnički PIN, kako bi se nesmetano i neograničeno mogli koristiti poreznim i pravnim konzalting uslugama POSLIJE 1.4.2021.! Telefonski konzalting je uračunat u cijenu godišnje pretplate na RiPup koja iznosi samo 974,00 kn (pdv uračunat). Hvala na 19 godina povjerenja! Više informacija na telefonu 01 49 21 737!

 

Prava i obveze voditelja i izvršitelja obrade podataka u praksi (GDPR)

Seminari i konferencije

21.4.2021., Hotel Antunović, Zagreb

Prava i obveze voditelja i izvršitelja obrade podataka, način reguliranja njihovih međusobnih prava u ugovorima, prava i obveze službenika za zaštitu podataka, vođenje evidencija i sastavljanje internih politika u praksi, predstavljaju pitanja s kojima se danas u primjeni u praksi Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka susreću svi poslodavci, uključujući mikropoduzeća, mala i srednja poduzeća velika poduzeća te javne institucije, koji obrađuju osobne podatke zaposlenika, kupaca, korisnika, suradnika i sl. Polaznicima je osigurana prezentacija sa seminara sa materijalima koji sadrže primjere akata za primjenu GDPR uredbe u praksi te im se izdaje potvrda o sudjelovanju na seminaru.

Cijena seminara iznosi 49000 kn + PDV 25% (612,50). Iznos molimo uplatiti na račun Centra za računovodstvo i financije d.o.o., IBAN HR2024070001100622318 uz poziv na OIB vaše tvrtke. Detaljnije informacije oko ovog seminara možete dobiti na tel. 01/49 21 737.

 

WEBINAR: Redovito stručno osposobljavanje i izobrazba iz sprječavanja pranja novca uz potvrdu o redovitom stručnom osposobljavanju

Webinar obuhvaća:
▪ upoznavanje sa zakonodavnim okvirom sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, podzakonski propisi, pravila EU i međunarodna pravila (UN, FATF, Moneyval) o sprječavanju pranja novca);
▪ simulacije ispunjavanja obrazaca;
▪ procjena rizika stranke i poslovnog odnosa;
▪ provedba dubinske analize stranke;
▪ utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke;
▪ izrada pisanih politika, kontrola i postupaka za smanjivanje i učinkovito upravljanje rizikom od PN/FT;
▪ izrada programa stručnog osposobljavanja i izobrazbe;
▪ praksa postupanja Ureda za sprječavanje pranja novca;
▪ odgovori na pitanja polaznika i diskusija.
Polaznicima se izdaje potvrda o sudjelovanju na redovitom stručnom osposobljavanju iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, sa programom seminara. Polaznik webinara može postaviti dva pitanja iz područja tematike webinara. Odgovor na pitanje dobit će putem telefona od strane predavača. Cijena webinara 990 kn + PDV.
Detaljnije informacije vezane uz webinar možete dobiti na tel. 01/49 21 737, ili na mail: urednistvo@ripup.hr

Program webinara OVDJE

 

Stranice