Plaće i naknade

Slika clanak casopis: 

Korektivni obrasci R -Sm

Autor članka: 
Ksenija Vugrin, dipl. oec.
06/2010
Slika clanak casopis: 

Rad studenata i učenika

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
06/2009
Slika clanak casopis: 

Predaja Obrasca ID-1 i Potvrde o isplaćenim dohocima za 2008.

Autor članka: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec.
01/2009
Slika clanak casopis: 

Primici po osnovi drugog dohotka ostvareni iz inozemstva ili naplaćeni od građana

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
04/2008
Slika clanak casopis: 

Jubilarne nagrade

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
09/2008
Slika clanak casopis: 

Obveze poslodavca za radnika u kućanstvu

Autor članka: 
Milena Kupresak, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Godišnji obračun plaća za 2006.

Autor članka: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec. i Igor Milinović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Korektivni obrazac R-sm u 2005. godini

Autor članka: 
Ksenija Vugrin, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Obračun i plaćanje obveznih doprinosa u 2004. godini

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Obvezni doprinosi - Odgovori na vaša pitanja 8/2004

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Plaćanje obveznih doprinosa za umjetnike

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Isplata otpremnine radnicima

Autor članka: 
Valentina Bocak, mag. oec.
10/2012
Slika clanak casopis: 

Obveze poslodavaca u vezi zapošljavanja osoba s invaliditetom od 1. siječnja 2015.

Autor članka: 
Milivoj Friganović
12/2014
Slika clanak casopis: 

Isplata plaće po sudskoj presudi ili naplata plaće u ovršnom postupku

Autor članka: 
Milivoj Friganović
05/2015
Slika clanak casopis: 

Obračun plaće u 2016. godini i popunjavanje Obrasca JOPPD za nesamostalni rad

Autor članka: 
Valentina Bocak
01/2016
Slika clanak casopis: 

Isplata božićnice i prigodnih darova u 2016.

Autor članka: 
Sandra Mihelčić, Igor Milinović
11/2016
Slika clanak casopis: 

Obračun službenih putovanja u inozemstvu

Autor članka: 
Valentina Bocak
05/2017
Slika clanak casopis: 

Obračun plaće u 2018. i popunjavanje Obrasca JOPPD za nesamostalni rad

Autor članka: 
Valentina Bocak
01/2018
Slika clanak casopis: 

Bolovanje – obračun na teret poslodavca i HZZO-a

Autor članka: 
Valentina Bocak
06/2018
Slika clanak casopis: 

Bolovanje radi komplikacija u trudnoći

Autor članka: 
Valentina Bocak
08/2018
Slika clanak casopis: 

Bolovanje radi komplikacija u trudnoći, te pravo na rodiljni i roditeljski dopust od 1.7.2013.

Autor članka: 
Valentina Bocak
09/2018
Slika clanak casopis: 

Obračun i isplata bonusa (13. plaće) zaposlenicima

Autor članka: 
Valentina Bocak
11/2018
Slika clanak casopis: 

Sezonski rad u 2019.

Autor članka: 
Valentina Bocak
05/2019
Slika clanak casopis: 

Minimalna plaća od 1.1.2020.

Autor članka: 
Valentina Bocak
01/2020
Slika clanak casopis: 

Poduzetnička plaća za 2012.

Autor članka: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec., Igor Milinović, mag. oec.
01/2012
Slika clanak casopis: 

Ostvarivanje prava na dječji doplatak u 2011.

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
02/2011
Slika clanak casopis: 

Obračun i isplata 13. plaće (bonusa) radnicima

Autor članka: 
Valentina Bocak, mag. oec.
11/2011
Slika clanak casopis: 

Rad studenata i učenika

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
06/2010
Slika clanak casopis: 

Novi iznos minimalne plaće 2.814,00 kn

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
07/2009
Slika clanak casopis: 

Predaja Obrasca IP za 2008.

Autor članka: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec.
01/2009
Slika clanak casopis: 

Bolovanje zbog bolesti – obračun na teret poslodavca i HZZO-a

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
04/2008
Slika clanak casopis: 

Ostvarivanje poticaja za zaposlene i samozaposlene osobe s invaliditetom

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
09/2008
Slika clanak casopis: 

Popunjavanje obrazaca SPL i TMP

Autor članka: 
mr. sc. Desanka Šegić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Plaće zdravstvenih djelatnika srednje i više stručne spreme

Autor članka: 
Valentina Bocak Ljubić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Plaća u naravi

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Nepuno radno vrijeme i neplaćeni dopust

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Obvezni doprinosi

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Plaća u naravi

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Isplata regresa za godišnji odmor u 2003. godini

Autor članka: 
mr. sc. Desanka Šegić
Slika clanak casopis: 

Godišnji obračun plaća za 2012.

Autor članka: 
Valentina Bocak
11/2012
Slika clanak casopis: 

Nove izmjene u sustavu doprinosa

Autor članka: 
Ksenija Cipek, Dražen Opalic, i Marijana Vuraic Kudeljan
12/2014
Slika clanak casopis: 

Sezonski rad radnika (s posebnim osvrtom na sezonski rad u poljoprivredi)

Autor članka: 
Valentina Bocak
05/2015
Slika clanak casopis: 

Iskazivanje izdataka za službena putovanja na Obrascu JOPPD u 2016.

Autor članka: 
Valentina Bocak
02/2016
Slika clanak casopis: 

Godišnji obračun plaća za 2016.

Autor članka: 
Valentina Bocak
11/2016
Slika clanak casopis: 

Službena putovanja u tuzemstvu

Autor članka: 
Valentina Bocak
06/2017
Slika clanak casopis: 

Minimalna plaća od 1.1.2018.

Autor članka: 
Valentina Bocak
01/2018
Slika clanak casopis: 

Bolovanja radi ozljede na radu ili profesionalne bolesti obrtnika (i dr. samostalnih zanimanja)

Autor članka: 
Valentina Bocak
06/2018
Slika clanak casopis: 

Isplata plaće po sudskoj presudi ili naplata plaće u ovršnom postupku

Autor članka: 
Milivoj Friganović
08/2018
Slika clanak casopis: 

Novine u sustavu zdravstvenog osiguranja ulaskom Republike Hrvatske u EU

Autor članka: 
Morana Krušarovski
09/2018
Slika clanak casopis: 

Obveze doprinosa člana uprave od 1.1.2019. koji nije po toj osnovi osiguran

Autor članka: 
Milivoj Friganović
12/2018
Slika clanak casopis: 

Sezonski rad u poljoprivredi u 2019.

Autor članka: 
Valentina Bocak
05/2019
Slika clanak casopis: 

Obračun plaće članova uprave, upravitelja, likvidatora ili upravitelja zadruge u 2020.

Autor članka: 
Valentina Bocak
01/2020
Slika clanak casopis: 

Ostvarivanje prava na dječji doplatak u 2012.

Autor članka: 
Valentina Bocak, mag. oec.
02/2012
Slika clanak casopis: 

Naknada plaće za bolovanje, rodiljne i roditeljske novčane potpore

Autor članka: 
Milivoj Friganović, mag. oec.
04/2011
Slika clanak casopis: 

Predaja Obrasca IP za 2009.

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
01/2010
Slika clanak casopis: 

Kako obračunati i isplatiti plaće po sudskoj presudi, sudskoj i izvansudskoj nagodbi

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
06/2010
Slika clanak casopis: 

Najbitnije promjene propisa iz zdravstvenog osiguranja u 2009.

Autor članka: 
Morana Krušarovski, dipl. iur.
10/2009
Slika clanak casopis: 

Obračun plaća za 2009.

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
01/2009
Slika clanak casopis: 

Korištenje plaćenog i neplaćenog dopusta

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
05/2008

Stranice