Plaće i naknade

Staž osiguranja s povećanim trajanjem (beneficirani staž)

Autor članka: 
Milivoj Friganović, mag. oec.
04/2012

Godišnji odmor i isplata regresa za 2010.

Autor članka: 
mr. Sandra Mihelčić, Igor Milinović, dipl. oec.
05/2010

Osnovica za izračun plaća korisnika državnog proračuna

Autor članka: 
Bernardica Rubčić, dipl. iur.
05/2009

Ostvarivanje prava na dječji doplatak

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl.oec
02/2009

Bolovanje radi komplikacija u trudnoći i rodiljni dopust

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
03/2008

Primjena novog osnovnog osobnog odbitka i minimalne plaće od 1. srpnja 2008.

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
07/2008

Volonterski rad

Autor članka: 
Milena Kuprešak, dipl. oec.

Ostvarivanje prava na dječji doplatak

Autor članka: 
Valentina Bocak – Ljubić, dipl. oec.

Oporezivanje dohotka prema ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.

Popunjavanje obrazaca SPL i TMP

Autor članka: 
mr. sc. Desanka Šegić

Nove osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2006. godinu

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.

Praktičan primjer obračuna plaće

Autor članka: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec.

Obvezni doprinosi - Odgovori na vaša pitanja 12/2003

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.

Osnovice za obračun doprinosa za 2016.

Autor članka: 
Milivoj Friganović
12/2015

Ispravak i dopuna obrasca JOPPD

Autor članka: 
Valentina Bocak
04/2017

Sezonski rad

Autor članka: 
Valentina Bocak
04/2018

Naknada troška prijevoza na posao i s posla

Autor članka: 
Valentina Bocak
09/2018

Isplata božićnice i prigodnih darova u 2019.

Autor članka: 
Igor Milinović
10/2019

Bolovanje radi izolacije radnika i obrtnika (COVID 19)

Autor članka: 
Valentina Bocak
04/2020

Predaja Obrasca IP za 2011.

Autor članka: 
Valentina Bocak, mag. oec.
01/2012

Izaslani radnici u sustavu socijalnog osiguranja i oporezivanja

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
03/2011

Neplaćeni dopust – korištenje i evidencije Poslodavac

Autor članka: 
Valentina Bocak, mag. oec.
10/2011

Njega djeteta – bolovanje i druga prava

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
05/2010

Sezonski rad

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
05/2009

Obračun bolovanja i druge novosti u zdravstvenom osiguranju

Autor članka: 
Morana Krušarovski, dipl. iur.
02/2009

Pomorci - obvezno osiguranje, njihove obveze po osnovi doprinosa i poreza na dohodak

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
03/2008

Godišnji odmor i isplata regresa za 2007.

Autor članka: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec.

Isplata božićnice i prigodnih darova u 2006.

Autor članka: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec.

Obvezni doprinosi - Odgovori na vaša pitanja 6/2004

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.

Praktični primjeri obračuna honorara

Autor članka: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec.

Bolovanje i druga prava radi njege djeteta

Autor članka: 
Valentina Bocak, mag. oec.
06/2012

Godišnji obračun plaća za 2014.

Autor članka: 
Valentina Bocak
11/2014

Terenski dodatak

Autor članka: 
Valentina Bocak
04/2015

Obračun i isplata bonusa (13. plaće) zaposlenicima

Autor članka: 
Valentina Bocak
12/2015

Terenski dodatak (dnevnica za rad na terenu)

Autor članka: 
Valentina Bocak
04/2017

Godišnji obračun plaća za 2017.

Autor članka: 
Valentina Bocak
12/2017

Zapošljavanje i obračun plaće radnika u kućanstvu

Autor članka: 
Valentina Bocak
04/2018

Sezonski rad u poljoprivredi u 2014.

Autor članka: 
Valentina Bocak
08/2018

Izdaci za službena putovanja u zemlji i inozemstvu

Autor članka: 
Valentina Bocak
04/2013

Godišnji obračun plaća za 2018.

Autor članka: 
Valentina Bocak
11/2018

Dnevnice za rad na terenu

Autor članka: 
Valentina Bocak
04/2019

Godišnji obračun plaća za 2019.

Autor članka: 
Valentina Bocak
10/2019

Predaja Obrasca ID-1 i Potvrde o isplaćenim dohocima za 2011.

Autor članka: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec., Igor Milinović, dipl. oec.
01/2012

Ovrha na plaći prema propisima od početka 2011.

Autor članka: 
Zvonimir Trampus, dipl. iur.
03/2011

Stranice