Plaće i naknade

Slika clanak casopis: 

Ostvarivanje prava na dječji doplatak u 2012.

Autor članka: 
Valentina Bocak, mag. oec.
02/2012
Slika clanak casopis: 

Naknada plaće za bolovanje, rodiljne i roditeljske novčane potpore

Autor članka: 
Milivoj Friganović, mag. oec.
04/2011
Slika clanak casopis: 

Predaja Obrasca IP za 2009.

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
01/2010
Slika clanak casopis: 

Kako obračunati i isplatiti plaće po sudskoj presudi, sudskoj i izvansudskoj nagodbi

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
06/2010
Slika clanak casopis: 

Najbitnije promjene propisa iz zdravstvenog osiguranja u 2009.

Autor članka: 
Morana Krušarovski, dipl. iur.
10/2009
Slika clanak casopis: 

Obračun plaća za 2009.

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
01/2009
Slika clanak casopis: 

Korištenje plaćenog i neplaćenog dopusta

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
05/2008
Slika clanak casopis: 

Izaslani radnici u sustavu socijalnog osiguranja i oporezivanja

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
10/2008
Slika clanak casopis: 

Ostvarivanje prava na mirovinu

Autor članka: 
Ana Šašić Šojat, prof.
Slika clanak casopis: 

Novčani poticaji za poslodavca koji zapošljava osobe s invaliditetom

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Modaliteti ostvarivanja prava na staž osiguranja s povećanim trajanjem

Autor članka: 
Alan Vajda, dipl. iur.
Slika clanak casopis: 

Godišnji odmor i isplata regresa za 2005. godinu

Autor članka: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Obvezni doprinosi - Odgovori na vaša pitanja

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Obvezni doprinosi - Odgovori na vaša pitanja 9/2004

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Produženo mirovinsko osiguranje

Autor članka: 
Ana Šašić Šojat, prof.
Slika clanak casopis: 

Obračun i isplata 13. plaće (bonusa) radnicima

Autor članka: 
Valentina Bocak, mag. oec.
11/2012
Slika clanak casopis: 

Predaja Obrasca IP za 2014.

Autor članka: 
Valentina Bocak
01/2015
Slika clanak casopis: 

Sezonski rad radnika (s posebnim osvrtom na sezonski rad u poljoprivredi)

Autor članka: 
Valentina Bocak
05/2015
Slika clanak casopis: 

Iskazivanje izdataka za službena putovanja na Obrascu JOPPD u 2016.

Autor članka: 
Valentina Bocak
02/2016
Slika clanak casopis: 

Godišnji obračun plaća za 2016.

Autor članka: 
Valentina Bocak
11/2016
Slika clanak casopis: 

Službena putovanja u tuzemstvu

Autor članka: 
Valentina Bocak
06/2017
Slika clanak casopis: 

Minimalna plaća od 1.1.2018.

Autor članka: 
Valentina Bocak
01/2018
Slika clanak casopis: 

Bolovanja radi ozljede na radu ili profesionalne bolesti obrtnika (i dr. samostalnih zanimanja)

Autor članka: 
Valentina Bocak
06/2018
Slika clanak casopis: 

Isplata plaće po sudskoj presudi ili naplata plaće u ovršnom postupku

Autor članka: 
Milivoj Friganović
08/2018
Slika clanak casopis: 

Novine u sustavu zdravstvenog osiguranja ulaskom Republike Hrvatske u EU

Autor članka: 
Morana Krušarovski
09/2018
Slika clanak casopis: 

Obveze doprinosa člana uprave od 1.1.2019. koji nije po toj osnovi osiguran

Autor članka: 
Milivoj Friganović
12/2018
Slika clanak casopis: 

Sezonski rad u poljoprivredi u 2019.

Autor članka: 
Valentina Bocak
05/2019
Slika clanak casopis: 

Obračun plaće članova uprave, upravitelja, likvidatora ili upravitelja zadruge u 2020.

Autor članka: 
Valentina Bocak
01/2020
Slika clanak casopis: 

Obračun plaća od 1.3.2012.

Autor članka: 
Valentina Bocak, mag. oec.
03/2012
Slika clanak casopis: 

Predaja Obrasca ID-1 i Potvrde o isplaćenim dohocima za 2009.

Autor članka: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec., Igor Milinović, dipl. oec.
01/2010
Slika clanak casopis: 

Naknada troška prijevoza na posao i s posla radnicima

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
10/2010
Slika clanak casopis: 

Godišnji obračun plaća za 2009.

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
11/2009
Slika clanak casopis: 

Obračun i plaćanje doprinosa u 2009.

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
01/2009
Slika clanak casopis: 

Njega djeteta – bolovanje i druga prava

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
05/2008
Slika clanak casopis: 

Što donosi novi Zakon o doprinosima (primjena od 1. siječnja 2009.)

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
10/2008
Slika clanak casopis: 

Staž osiguranja s povećanim trajanjem i obveze poslodavaca

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Obračun plaće

Autor članka: 
Valentina Bocak-Ljubić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Nove osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2007.

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Isplata regresa službenicima i namještenicima u državnom i javnom sektoru

Autor članka: 
mr. sc. Desanka Šegić
Slika clanak casopis: 

Obračun i isplata plaća po sudskim presudama

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Novi propisi u zdravstvenom osiguranju

Autor članka: 
Ljubica Đukanović, dipl. iur
Slika clanak casopis: 

Pravne posljedice neisplate plaće nakon 1. siječnja 2013.

Autor članka: 
Božo Prelević
12/2012
Slika clanak casopis: 

Predaja Potvrde o isplaćenim dohocima za 2014.

Autor članka: 
Sandra Mihelčić
01/2015
Slika clanak casopis: 

Neplaćeni dopust – korištenje i evidencije

Autor članka: 
Valentina Bocak
05/2015
Slika clanak casopis: 

Izvješćivanje o plaćama i javnim davanjima putem Obrasca JOPPD utvrđenoj po sudskoj presudi

Autor članka: 
Ksenija Cipek, Dražen Opalić
11/2016
Slika clanak casopis: 

Godišnji odmor i isplata regresa za 2017.

Autor članka: 
Igor Milinović
06/2017
Slika clanak casopis: 

Osnovice za obračun doprinosa za 2018.

Autor članka: 
Milivoj Friganović
01/2018
Slika clanak casopis: 

Predaja Obrasca IP za 2013.

Autor članka: 
Valentina Bocak
08/2018
Slika clanak casopis: 

Ozljede na radu i profesionalne bolesti – zdravstvena zaštita i bolovanje

Autor članka: 
Valentina Bocak
08/2018
Slika clanak casopis: 

Rad studenata i učenika

Autor članka: 
Valentina Bocak
09/2018
Slika clanak casopis: 

Predaja Obrasca IP za 2018.

Autor članka: 
Valentina Bocak
01/2019
Slika clanak casopis: 

Bolovanje radi komplikacija u trudnoći, te pravo na rodiljni i roditeljski dopust

Autor članka: 
Valentina Bocak
06/2019
Slika clanak casopis: 

Predaja Potvrde o isplaćenom drugom dohotku za 2019.

Autor članka: 
Sandra Mihelčić
01/2020
Slika clanak casopis: 

Primjena najviše mjesečne i godišnje osnovice tijekom 2012. i godišnji obračun i povrat doprinosa za 2011.

Autor članka: 
Milivoj Friganović, mag. oec.
03/2012
Slika clanak casopis: 

Prokurista – tko može biti, o vlasti, obračun naknade i troškova

Autor članka: 
Neven Baica, dipl. oec.
05/2011
Slika clanak casopis: 

Obračun plaća za 2010.

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
01/2010
Slika clanak casopis: 

Korištenje plaćenog i neplaćenog dopusta

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
10/2010

Stranice