Plaće i naknade

Godišnji obračun plaća za 2013.

Autor članka: 
Valentina Bocak
09/2018

Korištenje neplaćenog dopusta

Autor članka: 
Valentina Bocak
04/2020

Obračun plaća za 2011.

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
01/2011

Nepuno radno vrijeme

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
06/2011

Bolovanje zbog bolesti – obračun na teret poslodavca i HZZO-a

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.

Terenski dodatak

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
05/2009

Nepuno radno vrijeme

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
03/2009

Rad studenata i učenika

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
06/2008

Obračun i plaćanje obveznih doprinosa u 2006.

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.

Jubilarne nagrade

Autor članka: 
Valentina Bocak – Ljubić, dipl.oec

Poduzetnička plaća u 2005. – praktični vodič

Autor članka: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec.

Oporezivanje tuzemnog dohotka stranaca i plaćanje doprinosa

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.

Nove osnovice za obračun doprinosa u 2005. godini

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.

Izdaci za služžbena putovanja u zemlji i inozemstvu

Autor članka: 
Desanka Đikandić, dipl. oec.

Naknada troška prijevoza na posao i s posla radnicima

Autor članka: 
Valentina Bocak
10/2015

Iskazivanje neisplaćene plaće od 1.1.2017.

Autor članka: 
Valentina Bocak
03/2017

Naknada troška prijevoza na posao i s posla radnicima

Autor članka: 
Valentina Bocak
11/2017

Utvrđivanje staža osiguranja

Autor članka: 
Milivoj Friganović
08/2018

Obračun i isplata 13. plaće (bonusa) radnicima

Autor članka: 
Valentina Bocak
09/2018

Nepuno radno vrijeme

Autor članka: 
Valentina Bocak
03/2019

Stranice