Plaće i naknade

Isplata plaće sa zakašnjenjem i tretman zateznih kamata

Autor članka: 
Milivoj Friganović, mag. oec.
10/2011

Najčešća pitanja iz zdravstvenog osiguranja u 2010. godini

Autor članka: 
Morana Krušarovski, dipl. iur.
05/2010

Godišnji odmor i isplata regresa za 2009.

Autor članka: 
mr. Sandra Mihelčić i Igor Milinović, dipl. oec.
06/2009

Podsjetnik za ovrhu na plaći ovršenika radnika za 2008. i 2009.

Autor članka: 
Zvonimir Trampus, dipl. iur. i ovl. rač.
02/2009

Izdaci za službena putovanja u zemlji i inozemstvu

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
04/2008

Ovrha na plaći i stalnim novčanim primanjima

Autor članka: 
Zvonimir Trampus, dipl. iur. i ovl. računovođa
09/2008

Nepuno radno vrijeme

Autor članka: 
Valentina Bocak – Ljubić, dipl. oec.

ID i R-Sm obrazac kod neisplate plaće

Autor članka: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec.

Obračun honorara

Autor članka: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec., Igor Milinović, dipl. oec.

Obvezni doprinosi - Odgovori na vaša pitanja 6/2003

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.

Terenski dodatak

Autor članka: 
Valentina Bocak, mag. oec.
10/2012

Obračun i isplata bonusa (13. plaće) zaposlenicima

Autor članka: 
Valentina Bocak
11/2014

Rad za inozemnog poslodavca (iz EU) u Republici Hrvatskoj

Autor članka: 
Valentina Bocak
04/2015

Predaja Obrasca IP za 2015.

Autor članka: 
Valentina Bocak
01/2016

Status stranaca – članova uprave u RH

Autor članka: 
Milivoj Friganović
07/2016

Predaja Obrasca IP za 2017.

Autor članka: 
Valentina Bocak
01/2018

Godišnji odmor i isplata regresa za 2014.

Autor članka: 
Igor Milinović
08/2018

Godišnji odmor i isplata regresa za 2013.

Autor članka: 
Sandra Mihelčić, Igor Milinović
09/2018

Isplata božićnice i prigodnih darova u 2018.

Autor članka: 
Igor Milinović
11/2018

Obračun plaća za 2012.

Autor članka: 
Valentina Bocak, mag. oec.
01/2012

Jubilarne nagrade

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
02/2011

Godišnji obračun plaća za 2011.

Autor članka: 
Valentina Bocak, mag. oec.
11/2011

Korektivni obrasci R -Sm

Autor članka: 
Ksenija Vugrin, dipl. oec.
06/2010

Rad studenata i učenika

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
06/2009

Predaja Obrasca ID-1 i Potvrde o isplaćenim dohocima za 2008.

Autor članka: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec.
01/2009

Primici po osnovi drugog dohotka ostvareni iz inozemstva ili naplaćeni od građana

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
04/2008

Jubilarne nagrade

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
09/2008

Obveze poslodavca za radnika u kućanstvu

Autor članka: 
Milena Kupresak, dipl. oec.

Godišnji obračun plaća za 2006.

Autor članka: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec. i Igor Milinović, dipl. oec.

Korektivni obrazac R-sm u 2005. godini

Autor članka: 
Ksenija Vugrin, dipl. oec.

Obračun i plaćanje obveznih doprinosa u 2004. godini

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.

Obvezni doprinosi - Odgovori na vaša pitanja 8/2004

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.

Plaćanje obveznih doprinosa za umjetnike

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.

Isplata otpremnine radnicima

Autor članka: 
Valentina Bocak, mag. oec.
10/2012

Nove obračunske isprave kod isplate plaće i otpremnine

Autor članka: 
Valentina Bocak
04/2015

Predaja Potvrde o isplaćenim dohocima za 2015.

Autor članka: 
Sandra Mihelčić
01/2016

Raspodjela osobnog odbitka prema isplatiteljima

Autor članka: 
Mirjana Mahović Komljenović
05/2017

Predaja Potvrde o isplaćenom drugom dohotku za 2017.

Autor članka: 
Sandra Mihelčić
01/2018

Rodiljni i roditeljski dopust – prava i naknade

Autor članka: 
Valentina Bocak
08/2018

Staž osiguranja s povećanim trajanjem od 1.1.2019.

Autor članka: 
Milivoj Friganović1. Uvod
04/2019

Obračun plaće u 2020.

Autor članka: 
Valentina Bocak
01/2020

Poduzetnička plaća za 2012.

Autor članka: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec., Igor Milinović, mag. oec.
01/2012

Ostvarivanje prava na dječji doplatak u 2011.

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
02/2011

Obračun i isplata 13. plaće (bonusa) radnicima

Autor članka: 
Valentina Bocak, mag. oec.
11/2011

Rad studenata i učenika

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
06/2010

Novi iznos minimalne plaće 2.814,00 kn

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
07/2009

Stranice