Plaće i naknade

Godišnji odmor i isplata regresa za 2016.

Autor članka: 
Igor Milinović
05/2016

Ispravak i dopuna Obrasca JOPPD

Autor članka: 
Ksenija Cipek, Dražen Opalić
08/2018

Obrazac JOPPD – primjeri popunjavanja (III. dio)

Autor članka: 
Silvija Bartolec, Ksenija Cipek, Iva Uljanić
09/2018

Obračun i iskazivanje neisplaćene plaće

Autor članka: 
Valentina Bocak
02/2019

Bolovanje i druga prava radi njege djeteta radnika

Autor članka: 
Valentina Bocak
09/2019

Predaja Obrasca ID-1 i Potvrde o isplaćenim dohocima za 2010.

Autor članka: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec., Igor Milinović, dipl. oec.
01/2011

Sezonski rad

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
06/2011

Primjena Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama

Autor članka: 
Morana Krušarovski, dipl. iur.
03/2009

Obračun i plaćanje obveznih doprinosa u 2008.

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
01/2008

Obračun bolovanja duljeg od 6 odnosno 12 mjeseci

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
06/2008

Naknada plaće za bolovanje i rodiljni dopust

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.

Nove osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2008.

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.

Godišnji obračun plaća za 2005.

Autor članka: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec., Igor Milinović, dipl. oec

Obvezni doprinosi - Odgovori na vaša pitanja 5/2004

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.

Obvezni doprinosi - Odgovori na vaša pitanja 11/2004

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.

Novosti u vezi plaćanja obveznih doprinosa

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.

Isplate bivšem radniku i obračun poreza na dohodak i doprinosa

Autor članka: 
Milivoj Friganović
04/2014

Ostvarivanje prava na dječji doplatak u 2015.

Autor članka: 
Valentina Bocak
02/2015

Radnici izaslani (upućeni) na rad u RH

Autor članka: 
Milivoj Friganović
05/2016

Bolovanje i druga prava radi njege djeteta

Autor članka: 
Valentina Bocak
10/2017

Obračun službenih putovanja

Autor članka: 
Valentina Bocak
03/2018

Iskazivanje izdataka za službena putovanja u obrascu JOPPD

Autor članka: 
Valentina Bocak
03/2014

Godišnji obračun plaća za 2013.

Autor članka: 
Valentina Bocak
09/2018

Korištenje neplaćenog dopusta

Autor članka: 
Valentina Bocak
04/2020

Obračun plaća za 2011.

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
01/2011

Nepuno radno vrijeme

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
06/2011

Bolovanje zbog bolesti – obračun na teret poslodavca i HZZO-a

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.

Terenski dodatak

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
05/2009

Nepuno radno vrijeme

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
03/2009

Rad studenata i učenika

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
06/2008

Obračun i plaćanje obveznih doprinosa u 2006.

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.

Jubilarne nagrade

Autor članka: 
Valentina Bocak – Ljubić, dipl.oec

Poduzetnička plaća u 2005. – praktični vodič

Autor članka: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec.

Oporezivanje tuzemnog dohotka stranaca i plaćanje doprinosa

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.

Nove osnovice za obračun doprinosa u 2005. godini

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.

Izdaci za služžbena putovanja u zemlji i inozemstvu

Autor članka: 
Desanka Đikandić, dipl. oec.

Naknada troška prijevoza na posao i s posla radnicima

Autor članka: 
Valentina Bocak
10/2015

Iskazivanje neisplaćene plaće od 1.1.2017.

Autor članka: 
Valentina Bocak
03/2017

Naknada troška prijevoza na posao i s posla radnicima

Autor članka: 
Valentina Bocak
11/2017

Stranice