Plaće i naknade

Slika clanak casopis: 

Predaja Obrasca IP za 2018.

Autor članka: 
Valentina Bocak
01/2019
Slika clanak casopis: 

Bolovanje radi komplikacija u trudnoći, te pravo na rodiljni i roditeljski dopust

Autor članka: 
Valentina Bocak
06/2019
Slika clanak casopis: 

Predaja Potvrde o isplaćenom drugom dohotku za 2019.

Autor članka: 
Sandra Mihelčić
01/2020
Slika clanak casopis: 

Obračun plaća od 1.3.2012.

Autor članka: 
Valentina Bocak, mag. oec.
03/2012
Slika clanak casopis: 

Predaja Obrasca ID-1 i Potvrde o isplaćenim dohocima za 2009.

Autor članka: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec., Igor Milinović, dipl. oec.
01/2010
Slika clanak casopis: 

Naknada troška prijevoza na posao i s posla radnicima

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
10/2010
Slika clanak casopis: 

Godišnji obračun plaća za 2009.

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
11/2009
Slika clanak casopis: 

Obračun i plaćanje doprinosa u 2009.

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
01/2009
Slika clanak casopis: 

Njega djeteta – bolovanje i druga prava

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
05/2008
Slika clanak casopis: 

Godišnji obračun plaća za 2008.

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec
11/2008
Slika clanak casopis: 

Godišnji obračun plaća za 2007.

Autor članka: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec., Igor Milinović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Prijava i promjena podataka o utvrđenom stažu osiguranja i osnovici na tiskanici MPP

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Primjena najviše mjesečne i godišnje osnovice tijekom 2007. I godišnji obračun i povrat doprinosa za 2006.

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Obveze poslodavca za radnika u kućanstvu

Autor članka: 
Milena Kuprešak, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Dokup mirovine, dobrovoljni mirovinski programi i isplata otpremnina

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Bolovanje i rodiljni dopust – obračun naknade plaće

Autor članka: 
Ljubica Đukanović, dipl. iur mr. Sandra Mihelčić Igor Milinović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Kolektivni ugovori

Autor članka: 
mr. sc. Desanka Šegić
Slika clanak casopis: 

Osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2013.

Autor članka: 
Milivoj Friganović
12/2012
Slika clanak casopis: 

Obračun plaće u 2015. godini i popunjavanje obrasca JOPPD za nesamostalni rad

Autor članka: 
Valentina Bocak
01/2015
Slika clanak casopis: 

Ispravak i dopuna obrasca JOPPD

Autor članka: 
Valentina Bocak
06/2015
Slika clanak casopis: 

Službena putovanja – evidentiranje izdataka u Obrascu JOPPD od 1.1.2016.

Autor članka: 
Valentina Bocak
03/2016
Slika clanak casopis: 

Isplata otpremnina radnicima

Autor članka: 
Valentina Bocak
11/2016
Slika clanak casopis: 

Sezonski rad u poljoprivredi u 2017.

Autor članka: 
Valentina Bocak
06/2017
Slika clanak casopis: 

Obračun i iskazivanje neisplaćene plaće

Autor članka: 
Valentina Bocak
02/2018
Slika clanak casopis: 

Predaja Obrasca ID-1 i Potvrde o isplaćenim dohocima za 2013.

Autor članka: 
Sandra Mihelčić, Igor Milinović
08/2018
Slika clanak casopis: 

Izvješćivanje o uplaćenim premijama dobrovoljnog mirovinskog osiguranja – rok do 28.2.2013.

Autor članka: 
Valentina Bocak
09/2018
Slika clanak casopis: 

Obrazac JOPPD – primjeri popunjavanja (I. dio)

Autor članka: 
Silvija Bartolec, Ksenija Cipek, Iva Uljanić
09/2018
Slika clanak casopis: 

Predaja Potvrde o isplaćenom drugom dohotku za 2018.

Autor članka: 
Sandra Mihelčić
01/2019
Slika clanak casopis: 

Naknada troška prijevoza na posao i s posla radnicima

Autor članka: 
Valentina Bocak
06/2019
Slika clanak casopis: 

Osnovice za obračun doprinosa za 2020.

Autor članka: 
Valentina Bocak
01/2020
Slika clanak casopis: 

Primjena najviše mjesečne i godišnje osnovice tijekom 2012. i godišnji obračun i povrat doprinosa za 2011.

Autor članka: 
Milivoj Friganović, mag. oec.
03/2012
Slika clanak casopis: 

Prokurista – tko može biti, o vlasti, obračun naknade i troškova

Autor članka: 
Neven Baica, dipl. oec.
05/2011
Slika clanak casopis: 

Obračun plaća za 2010.

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
01/2010
Slika clanak casopis: 

Korištenje plaćenog i neplaćenog dopusta

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
10/2010
Slika clanak casopis: 

Isplata božićnice i prigodnih darova u 2009.

Autor članka: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec., Igor Milinović, dipl. oec.
11/2009
Slika clanak casopis: 

Predaja Obrasca ID-1 i Potvrde o isplaćenim dohocima za 2007.

Autor članka: 
mr. Sandra Mihelčić, dipl. oec.
01/2008
Slika clanak casopis: 

Obračun plaća za 2007.

Autor članka: 
Valentina Bocak Ljubić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Obračun i isplata 13. plaće (bonusa) radnicima

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
11/2008
Slika clanak casopis: 

Obveze poslodavaca prema HZMO-u – priprema rekapitulacija za kontrolu i kada se podnosi tiskanica MPP

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Koeficijenti i dodaci kod obračuna plaća zdravstvenih djelatnika

Autor članka: 
Valentina Bocak-Ljubić, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Ostvarivanje prava na dječji doplatak od 1.1.2007.

Autor članka: 
Valentina Bocak, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Učinci odluke ustavnog suda o ukidanju doprinosa solidarnosti

Autor članka: 
Biljana Barjaktar, dipl. iur.
Slika clanak casopis: 

Obvezni doprinosi

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Obvezni doprinosi 10/2004

Autor članka: 
Milivoj Friganović, dipl. oec.
Slika clanak casopis: 

Staž osiguranja s povećanim trajanjem

Autor članka: 
Ana Šašić Šojat, prof.
Slika clanak casopis: 

Predaja Obrasca IP za 2012.

Autor članka: 
Valentina Bocak
Slika clanak casopis: 

Novine u zapošljavanju osoba s invaliditetom

Autor članka: 
Božo Prelević
01/2015
Slika clanak casopis: 

Obveze doprinosa na ostale primitke od nesamostalnog rada koji se isplaćuju uz plaću

Autor članka: 
Milivoj Friganović
06/2015
Slika clanak casopis: 

Isplata terenskog dodatka od 1.1.2016.

Autor članka: 
Valentina Bocak
03/2016
Slika clanak casopis: 

Obračun plaće u 2017. i popunjavanje obrasca JOPPD za nesamostalni rad

Autor članka: 
Valentina Bocak
01/2017
Slika clanak casopis: 

Mogućnosti rada korisnika mirovine bez obustave isplate mirovine

Autor članka: 
Milivoj Friganović
09/2017
Slika clanak casopis: 

Ostvarivanje prava na dječji doplatak

Autor članka: 
Valentina Bocak
02/2018
Slika clanak casopis: 

Obračun plaće u 2014. godini i popunjavanje obrasca JOPPD

Autor članka: 
Valentina Bocak
01/2014
Slika clanak casopis: 

Izravna naplata neisplaćene plaće putem FINA-e

Autor članka: 
Milivoj Friganović
09/2018
Slika clanak casopis: 

Obrazac JOPPD – primjeri popunjavanja (II. dio)

Autor članka: 
Silvija Bartolec, Ksenija Cipek, Iva Uljanić
09/2018
Slika clanak casopis: 

Obračun plaće u 2019. i popunjavanje Obrasca JOPPD

Autor članka: 
Valentina Bocak
01/2019
Slika clanak casopis: 

Poduzetnička plaća – obračun i isplata

Autor članka: 
Valentina Bocak
07/2019
Slika clanak casopis: 

Paušalno oporezivanje samostalnih djelatnosti u 2020.

Autor članka: 
Valentina Bocak
02/2020
Slika clanak casopis: 

Bolovanje zbog bolesti – obračun na teret poslodavca i HZZO-a

Autor članka: 
Valentina Bocak, mag. oec.
03/2012

Stranice